لیست خودرو بی ام و

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۰

۰

سازنده
67
30
40
48
18
24
73 برند دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
67 خودرو
3.8
بی ام و 528i مدل 2011
سدان 5 سرنشین
4 سیلندر - 1997سی‌سی 6.5 لیتر در 100 کیلومتر
245 اسب بخار 350 نیوتن‌متر در 4800 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.6
بی ام و 428i کروک مدل 2014
کانورتیبل 2+2 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 6.7 لیتر در 100 کیلومتر
245 اسب بخار 350 نیوتن‌متر در 4800 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.4
بی ام و 523i مدل 2011
سدان 5 سرنشین
6 سیلندر - 2996 سی‌سی 7.6 لیتر در 100 کیلومتر
204 اسب بخار 270 نیوتن‌متر در 4250 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان هیدرولیک

3.8
بی ام و X6 xDrive50i مدل 2012
شاسی بلند 5 سرنشین
8 سیلندر - 4395 سی‌سی 12.5 لیتر در 100 کیلومتر
408 اسب بخار 599 نیوتن‌متر در 4500 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان هیدرولیک

3.8
بی ام و Z4 28i مدل 2013
رودستر 2 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 6.8 لیتر در 100 کیلومتر
245 اسب بخار 350 نیوتن‌متر در 1250 دور در دقیقه
--

3.2
بی ام و 650i گرن کوپه مدل 2013
کوپه 4 سرنشین
8 سیلندر - 4395 سی‌سی 8.7 لیتر در 100 کیلومتر
449 اسب بخار 450 نیوتن‌متر در 4500 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان هیدرولیک

3.6
بی ام و 120i کروک مدل 2008
کانورتیبل 2+2 سرنشین
4 سیلندر - 2000 سی‌سی 6.6 لیتر در 100 کیلومتر
170 اسب بخار 210 نیوتن‌متر در 4250 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.2
بی ام و X6 35i مدل 2010
شاسی بلند 5 سرنشین
6 سیلندر - 2979 سی‌سی 10.1 لیتر در 100 کیلومتر
306 اسب بخار 400 نیوتن‌متر در 5000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان هیدرولیک

3.6
بی ام و X3 2.5si مدل 2004
شاسی بلند 5 سرنشین
6 سیلندر - 2497 سی‌سی 9.3 لیتر در 100 کیلومتر
218 اسب بخار 250 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و 740Li مدل 2009
سدان 4 سرنشین
6 سیلندر - 3000 سی‌سی 10 لیتر در 100 کیلومتر
326 اسب بخار 450 نیوتن‌متر در 1500 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و 330i مدل 2006
سدان 5 سرنشین
6 سیلندر - 2996 سی‌سی 7.4 لیتر در 100 کیلومتر
272 اسب بخار 320 نیوتن‌متر در 3000 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.8
بی ام و X3 3.0si مدل 2004
شاسی بلند 5 سرنشین
6 سیلندر - 2996 سی‌سی 9.5 لیتر در 100 کیلومتر
272 اسب بخار 315 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.2
بی ام و 520i مدل 2011
سدان 5 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 6.4 لیتر در 100 کیلومتر
184 اسب بخار 270 نیوتن‌متر در 1250 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.3
بی ام و 630i کروک مدل 2009
کانورتیبل 2+2 سرنشین
6 سیلندر - 3000 سی‌سی 9.6 لیتر در 100 کیلومتر
272 اسب بخار 320 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.8
بی ام و 328i مدل 2012
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 6.3 لیتر در 100 کیلومتر
245 اسب بخار 350 نیوتن‌متر در 1250 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و 630i مدل 2009
کوپه 2+2 سرنشین
6 سیلندر - 3000 سی‌سی 7.9 لیتر در 100 کیلومتر
272 اسب بخار 320 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.8
بی ام و X1 xDrive28i مدل 2013
شاسی بلند 5 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 7.8 لیتر در 100 کیلومتر
245 اسب بخار 350 نیوتن‌متر در 4800 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان هیدرولیک

3.8
بی ام و Z4 sDrive23i مدل 2010
رودستر 2 سرنشین
6 سیلندر - 2497 سی‌سی 8.5 لیتر در 100 کیلومتر
204 اسب بخار 250 نیوتن‌متر در 4250 دور در دقیقه
خودکار 7 دنده فرمان هیدرولیک

3.2
بی ام و 335i کروک مدل 2007
کانورتیبل 2+2 سرنشین
6 سیلندر - 3000 سی‌سی 8.8 لیتر در 100 کیلومتر
306 اسب بخار 400 نیوتن‌متر در 5000 دور در دقیقه
خودکار دوکلاچ 7 دنده فرمان هیدرولیک

3.6
بی ام و X3 xDrive 35i مدل 2011
شاسی بلند 5 سرنشین
6 سیلندر - 3000 سی‌سی 8.8 لیتر در 100 کیلومتر
306 اسب بخار 400 نیوتن‌متر در 1300 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و Z4 sDrive35i مدل 2010
رودستر 2 سرنشین
6 سیلندر - 2979 سی‌سی 9 لیتر در 100 کیلومتر
340 اسب بخار 500 نیوتن‌متر در 1500 دور در دقیقه
خودکار 7 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و Z4 sDrive30i مدل 2010
رودستر 2 سرنشین
6 سیلندر - 2996 سی‌سی 8.5 لیتر در 100 کیلومتر
258 اسب بخار 300 نیوتن‌متر در 2600 دور در دقیقه
خودکار 7 دنده فرمان هیدرولیک

3.6
بی ام و X1 sDrive18i مدل 2013
کراس‌اور 5 سرنشین
4 سیلندر - 1995 سی‌سی 8.2 لیتر در 100 کیلومتر
150 اسب بخار 199 نیوتن‌متر در 3600 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و X3 xDrive20i مدل 2011
شاسی بلند 5 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 7.9 لیتر در 100 کیلومتر
184 اسب بخار 270 نیوتن‌متر در 2500 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان هیدرولیک

3.7
بی ام و 530i مدل2008
سدان 5 سرنشین
6 سیلندر - 3000 سی‌سی 7.7 لیتر در 100 کیلومتر
272 اسب بخار 320 نیوتن‌متر در 2750 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و X1 xDrive20i مدل 2013
کراس‌اور 5 سرنشین
4 سیلندر - 1997 سی‌سی 7.1 لیتر در 100 کیلومتر
184 اسب بخار 270 نیوتن‌متر در 4500 دور در دقیقه
خودکار 8 دندهخودکار 8 دنده

3.6
بی ام و 318i مدل 1998
سدان 4 سرنشین
4 سیلندر - 1995 سی‌سی 7.4 لیتر در 100 کیلومتر
143 اسب بخار 200 نیوتن‌متر در 3750 دور در دقیقه
دستی 5 دنده فرمان هیدرولیک

3.6
بی ام و 325i‌ کروک مدل 2007
کانورتیبل 2+2 سرنشین
6 سیلندر - 2996 سی‌سی 7.9 لیتر در 100 کیلومتر
218 اسب بخار 271 نیوتن‌متر در 4200دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و 325i مدل 2008
کوپه 2+2 سرنشین
6 سیلندر - 3000 سی‌سی 8.4 لیتر در 100 کیلومتر
218 اسب بخار 250 نیوتن‌متر در 4000 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و 330i مدل 2008
کوپه 2+2 سرنشین
6 سیلندر - 3000 سی‌سی 7.4 لیتر در 100 کیلومتر
272 اسب بخار 320 نیوتن‌متر در 3000 دور در دقیقه
خودکار یا دستی 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.6
بی ام و 320i کروک مدل 2007
کانورتیبل 2+2 سرنشین
4 سیلندر - 1995 سی‌سی 7.3 لیتر در 100 کیلومتر
170 اسب بخار 210 نیوتن‌متر در 4250 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.6
بی ام و 320i مدل2006
سدان 5 سرنشین
4 سیلندر - 2000 سی‌سی 6.4 لیتر در 100 کیلومتر
170 اسب بخار 210 نیوتن‌متر در 4250 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
بی ام و 325i مدل 2006
سدان 4 سرنشین
6 سیلندر - 2996 سی‌سی 7.2 لیتر در 100 کیلومتر
218 اسب بخار 271 نیوتن‌متر در 4200 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

4
بی ام و آلپینا B7 مدل 2020
سدان 4 سرنشین
8 سیلندر - 4395 سی‌سی 11.6 لیتر در 100 کیلومتر
608 اسب بخار 800 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.7
بی ام و آلپینا تورینگ B5 Bi-Turbo مدل 2020
استیشن واگن 5 سرنشین
8 سیلندر - 4395 سی‌سی 12 لیتر در 100 کیلومتر
608 اسب بخار 800 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.7
بی ام و آلپینا B5 Bi-Turbo مدل 2020
سدان 5 سرنشین
8 سیلندر - 4395 سی‌سی 12 لیتر در 100 کیلومتر
608 اسب بخار 800 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.2
بی ام و آلپینا D5 S مدل 2020
سدان 5 سرنشین
6 سیلندر - 2993 سی‌سی 8.6 لیتر در 100 کیلومتر
388 اسب بخار 800 نیوتن‌متر در 1750 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.8
بی ام و آلپینا XD4 مدل 2020
شاسی بلند 5 سرنشین
6 سیلندر - 2993 سی‌سی 8.7 لیتر در 100 کیلومتر
388 اسب بخار 770 نیوتن‌متر در 1750 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.8
بی ام و آلپینا XD3 مدل 2020
شاسی بلند 5 سرنشین
6 سیلندر - 2993 سی‌سی 8.7 لیتر در 100 کیلومتر
388 اسب بخار 770 نیوتن‌متر در 1750 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.6
بی ام و آلپینا B3 مدل 2020
سدان 5 سرنشین
6 سیلندر - 2993 سی‌سی 11.1 لیتر در 100 کیلومتر
462 اسب بخار 700 نیوتن‌متر در 2500 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

بیشتر بخوانیم

شرکت خودروسازی باواریا یا بی‌ام‌و (BMW)، برند لوکس تولیدکننده‌ی انواع خودرو و موتورسیکلت با بیش از یک قرن قدمت است. بی‌ ام‌ و یکی از بزرگ‌ترین خودروسازهای آلمان است و برندهای دیگری شامل مینی و رولز رویس هم از زیرمجموعه‌های این شرکت هستند. محصولات بی‌ام‌و نظیر بی ام و i8، بی ام و x6، بی ام و x4 و بی ام و x3 برخی از محبوب‌ترین تولیدات این برند هستند که در سطح لوکس و گران‌قیمت طبقه‌بندی می‌شوند. خودروهای این شرکت آلمانی، به دینامیک رانندگی و فرمان‌پذیری اسپرت شهرت دارند.

خودرو و ماشین بی‌ ام‌ و شامل مدل‌های سواری سدان و هاچ‌بک، کراس‌اور و شاسی‌بلند، برقی و اسپرت و پرفرمنس M می‌شوند. خودروهای سواری این برند پرطرفدار در سری ۱ تا ۸ قرار می‌گیرند؛ نام‌گذاری مدل‌های کراس ‌اور و شاسی‌ بلند از سری X1 تا X7 انجام شده است. خودروهای برقی و هیبرید بی ‌ام ‌و تحت برند i تولید می‌شوند و محصولات اسپرت، قدرتمند و پرفرمنس با کد M شناخته می‌شوند. خودروهای M بی‌ام‌و براساس محصولات دیگر تولید می‌شوند؛ برای مثال، سری ۳ با کد M3 عرضه می‌شود.

بی ‌ام‌ و در کشورهایی مثل آلمان، اتریش، ایالات متحده آمریکا، مکزیک، آفریقای جنوبی، هند، چین و برزیل خط تولید و مونتاژ دارد. در کشورهای مالزی، روسیه، مصر و تایلند هم خودروهای بی‌ام‌و به‌صورت قطعات CKD مونتاژ می‌شود. علاوه بر خودروسازی، بی‌ام‌و یکی از شرکت‌کننده‌های باسابقه در موتوراسپرت هم محسوب می‌شود؛ خودروهای این شرکت آلمانی در مسابقات تورینگ، ، فرمول E، رالی و رقابت‎های استقامتی جهان استفاده می‌شود.