قیمت گاز رومیزی و گاز صفحه ای

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۴٬۹۵۰٬۰۰۰

۱٬۴۰۶٬۵۰۰

سازنده
10
9
30
5
6
5
14 برند دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
101 اجاق گاز صفحه ای و رومیزی
نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای آلتون G530D
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه50 × 90 سانتی‌متر

از10,648,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای داتیس DS 533
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل51 × 89 سانتی‌متر

از14,950,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای استیل البرز S-6125
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
6 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل51 × 120 سانتی‌متر

از7,939,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز رومیزی زرتوس ZG3010
اجاق گاز رومیزیشعله گازی
3 شعلهشعله بزرگ وسط
فاقد ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه10 × 70 × 30 سانتی‌متر

از2,736,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای استیل البرز G-5960 رنگ مشکی
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه51 × 91 سانتی‌متر

از6,560,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای داتیس DS 513
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل51 × 89 سانتی‌متر

از12,968,460تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه ای آذرلوکس G1
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
فاقد ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 88 سانتی‌متر

از2,700,000تومان

نمای سمت چپ اجاق گاز صفحه‌ای اخوان V14
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه51 × 86 سانتی‌متر

از9,176,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز رومیزی رینوزیت استار RU3M رنگ سفید
اجاق گاز رومیزیشعله گازی
3 شعلهشعله بزرگ وسط
فاقد ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه15 × 37 × 79 سانتی‌متر

از2,700,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه ای داتیس DS 523
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ راست
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل51 × 89 سانتی‌متر

از12,324,940تومان

نمای جلوی اجاق گاز رومیزی زرتوس ZG2011
اجاق گاز رومیزیشعله گازی
2 شعلهشعله بزرگ راست
فاقد ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه30 × 50 سانتی‌متر

از2,632,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه ای جنرال پارس Dragon Flame
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ راست
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه10 × 52 × 87 سانتی‌متر

از4,500,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای استیل البرز S-5960
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل50 × 88 سانتی‌متر

از6,100,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای داتیس DG 531
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 92 سانتی‌متر

از7,850,000تومان

نمای سمت چپ اجاق گاز رومیزی هاکان اپکس لعابی رنگ سفید
اجاق گاز رومیزیشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
فاقد ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه لعابی10 × 52 × 87 سانتی‌متر

از3,895,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای هاکان GERD 57 رنگ سفید
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
فاقد ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 87 سانتی‌متر

از3,610,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای استیل البرز G-5913
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه50 × 90 سانتی‌متر

از12,168,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای رینوزیت استار SH3M5
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
3 شعلهشعله بزرگ وسط
فاقد ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه38 × 79 سانتی‌متر

از1,805,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای اخوان Gi13
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل50 × 86 سانتی‌متر

از6,717,900تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای مستر هوم E40
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
4 شعلهشعله بزرگ چپ
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 61 سانتی‌متر

از4,499,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای اخوان G135-HE
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل50 × 86 سانتی‌متر

از8,752,000تومان

نمای سمت راست اجاق گاز صفحه‌ای هاکان بوش
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
فاقد ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل52 × 87 سانتی‌متر

از3,648,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای زرتوس ZG550
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 88 سانتی‌متر

از4,067,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای آذرلوکس G1 ترموکوپل دار
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 88 سانتی‌متر

از3,700,000تومان

نمای سمت راست اجاق گاز صفحه‌ای اخوان Gi24
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه51 × 86 سانتی‌متر

از6,460,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای سینجر 5007D
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 90 سانتی‌متر

از5,800,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای داتیس DG 542
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 92 سانتی‌متر

از13,690,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه ای اخوان Gi145s
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ راست
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل51 × 91 سانتی‌متر

از7,610,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه ای اخوان Gi137
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه51 × 88 سانتی‌متر

از6,716,000تومان

نمای چلوی اجاق گاز صفحه‌ای آسنات 160
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ راست
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 88 سانتی‌متر

از3,600,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه ای و رومیزی رینوزیت استار RU3
اجاق گاز رومیزیشعله گازی
3 شعلهشعله بزرگ وسط
فاقد ترموکوپلفاقد فندک برقی
صفحه لعابی12 × 35 × 75 سانتی‌متر

از1,748,000تومان

نمای سمت راست اجاق گاز صفحه‌ای هاکان مدل بوش ترموکوبل‌دار
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل52 × 87 سانتی‌متر

از5,225,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای رینوزیت استار ST4R90
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
4 شعلهشعله بزرگ چپ
فاقد ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل51 × 60 سانتی‌متر

از2,790,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه ای استیل البرز G-5958
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه50 × 86 سانتی‌متر

از6,194,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای  G532D
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ راست
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه50 × 90 سانتی‌متر

از10,648,000تومان

نمای جلوی اجاق گاز صفحه‌ای جنرال پارس NOYAN-G5T
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه52 × 87 سانتی‌متر

از3,450,000تومان

نمای سمت راست اجاق گاز صفحه‌ای اخوان Gi35
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه51 × 86 سانتی‌متر

از6,405,000تومان

نمای سمت چپ اجاق گاز صفحه‌ای اخوان Z6
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه51 × 90 سانتی‌متر

از5,850,000تومان

نمای سمت جپ اجاق گاز صفحه‌ای اخوان Gi145
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه استیل51 × 91 سانتی‌متر

از7,610,000تومان

نمای بالای اجاق گاز صفحه‌ای استیل البرز G-5954
اجاق گاز صفحه‌ایشعله گازی
5 شعلهشعله بزرگ وسط
دارای ترموکوپلدارای فندک برقی
صفحه شیشه50 × 86 سانتی‌متر

از6,405,800تومان

بیشتر بخوانیم

قیمت گاز صفحه ای و رومیزی

قیمت گاز صفحه ای و رومیزی به جنس و امکانات آن بستگی دارد. اجاق گاز رومیزی می‌تواند از جنس شیشه یا استیل باشد. مدل‌های استیل دوام بالا و قابلیت نظافت آسان را برایتان به ارمغان می‌آورند؛ در حالی که مدل‌های شیشه‌ای زیبایی خاصی داشته و پرطرفدارتر هستند. معمولا قیمت گاز رومیزی و صفحه ای با توجه به نداشتن فر از قیمت اجاق گاز پایین‌تر است.

اگر قصد خرید گاز رومیزی پنج شعله دارید بهتر است از وجود امکاناتی همچون ترموکوپل مطمئن شوید. وجود ترموکوپل باعث می‌شود تا در صورتی که شعله‌ی گاز به‌طور ناخواسته خاموش شود، جریان گاز نیز قطع شده و از آتش‌سوزی جلوگیری شود. هرچند ممکن است قیمت گاز صفحه ای دارای امکان مذکور بیش از مدل‌های ساده باشد، اما باید گفت داشتن ترموکوپل یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید هنگام خرید گاز صفحه ای و رومیزی به آن دقت کنید.

قیمت گاز صفحه ای و رومیزی در بخش محصولات زومیت

تفاوت گاز صفحه ای و گاز رومیزی چیست؟

گاز صفحه ای و گاز رومیزی در عین شباهت، تفاوت‌هایی دارند. به گاز صفحه ای گاز رومیزی توکار نیز گفته می‌شود. بر همین اساس، گاز صفحه‌ای اجاق گازی است که فاقد فر یا محفظه‌ی زیرین است و به شکل توکار نصب می‌شود؛ این یعنی متعلقات گاز داخل کابینت قرار می‌گیرند و آن‌چه که دیده می‌شود، یک صفحه‌ی فلزی یا شیشه‌ای با تعدادی شعله و شبکه روی آن است.

تفاوت گاز صفحه ای و گاز رومیزی در این است که در مدل‌های رومیزی، دستگاه دارای پایه‌های کوتاه است تا متعلقات شعله‌ها بتوانند زیر صفحه قرار بگیرند. این مدل‌ها برخلاف گاز صفحه‌ای روکار محسوب می‌شوند و مزیت آن‌ها در قابلیت جابجایی است. بنابراین، برای اسکان موقت مناسب‌تر هستند.

اجاق گاز صفحه‌ای یا رومیزی توکار

اجاق گاز صفحه ای نیز در دو نوع شیشه‌ای و استیل تولید و عرضه می‌شود. این نوع اجاق گاز به شکل صفحه روی کابینت قرار می‌گیرد و متعلقات آن در کابینت مخفی می‌شوند. اجاق گاز صفحه‌ای می‌تواند ۲ تا ۶ شعله داشته باشد. قبل از خرید اجاق گاز باید با در نظر گرفتن تعداد افراد خانواده و فضایی که برای نصب اجاق گاز در اختیار دارید، ابعاد و تعداد شعله‌ی آن را مشخص کنید.

چینش و تنوع اندازه‌ی شعله‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. معمولا در اجاق گاز پنج شعله یکی از شعله‌ها برای قابلمه‌های خیلی بزرگ در نظر گرفته می‌شود. بسته به چینش شعله‌ها، شعله‌ی بزرگ ممکن است در وسط یا در کنار باشد. در کنار قرار گرفتن شعله‌ی بزرگ معمولا باعث می‌شود ظرف بزرگ روی آن، مزاحمت کمتری برای سایر شعله‌ها داشته باشد؛ از این رو می‌تواند گزینه‌ی بهتری نسبت به مدل‌هایی باشد که شعله‌ی بزرگ آن‌ها در وسط قرار گرفته است.

انواع مدل گاز صفحه ای

گازهای صفحه ای را می‌توان از نظر تعداد شعله، نوع شعله و جنس صفحه دسته‌بندی کرد.

قیمت اجاق گاز صفحه ای در بخش محصولات زومیت

گاز صفحه ای ۳ شعله

گاز صفحه ای ۳ شعله برای آشپزخانه‌های کوچک طراحی شده است. در این مدل معمولا دو شعله‌ی کوچک و یک شعله‌ی بزرگ وجود دارد که توان‌های گرمایی متفاوتی را در اختیار می‌گذارند. بسته به مدل، شعله‌ی بزرگ می‌تواند در راست یا چپ قرار داشته باشد و وظیفه‌ی طبخ غذا برای تعداد نفرات زیاد را برعهده بگیرد.

گاز صفحه ای ۴ شعله

در مدل‌های ۴ شعله، معمولا خبری از شعله‌ی خیلی بزرگ نیست. درعوض تنوع کافی بین ابعاد و توان گرمایی شعله‌ها وجود داشته و شعله‌ها با چینش مربعی در کنار هم قرار می‌گیرند. در مدل‌های چهارشعله‌ای که شعله‌ی بزرگ وجود دارد یکی از چهار کنج که مجاور شعله‌ی کوچک است به بزرگترین شعله اختصاص داده می‌شود.

گاز صفحه ای ۵ شعله

رایج‌ترین نوع گاز صفحه ای ۵ شعله است. این مدل که در اکثر آشپزخانه‌های امروزی یافت می‌شود می‌تواند سه نوع چینش متفاوت داشته باشد. هنگام خرید گاز صفحه ای می‌توانید انتخاب کنید که شعله بزرگ در راست، چپ یا مرکز قرار داشته باشد. معمولا اگر ابعاد گاز زیاد نیست، بهتر است شعله‌ی بزرگ در یکی از دو طرف باشد؛ چرا که قرار دادن یک ظرف بزرگ در وسط گاز معمولا برای تمام چهار شعله‌ی دیگر مزاحمت ایجاد می‌کند؛ در حالی که اگر شعله‌ی بزرگ در چپ یا راست باشد نهایتا دو شعله‌ی کناری خود را درگیر خواهد کرد.

انواع مدل گاز رومیزی

گازهای رومیزی مانند گاز صفحه‌ای دارای مدل‌های ۲ شعله تا ۵ شعله هستند. رومیزی‌ها نیز مانند صفحه‌ای‌ها ممکن است فلزی یا شیشه‌ای باشند. مدل فلزی می‌تواند از جنس استیل یا آهن لعابدار ساخته شده باشند.

گاز صفحه ای برقی

فارغ از این که گاز صفحه ای شما توکار یا روکار است، می‌تواند کاملا برقی یا دوگانه سوز باشد. اجاق برقی دارای شعله‌هایی است که یا از المنت برای گرمادهی استفاده می‌کنند یا فناوری مغناطیسی القایی دارند. برخی اجاق گازها با وجود گازسوز بودن یک یا دو شعله‌ی برقی نیز دارند. این مدل‌های ترکیبی دست کاربر را باز می‌گذارند تا در صورت قطع هریک از انرژی‌ها از دیگری به عنوان جایگزین استفاده کند.

نکاتی که پیش از خرید گاز رومیزی و صفحه‌ای باید بدانید

هنگام خرید گاز رومیزی و صفحه ای بهتر است به جنس شعله‌ها و شبکه‌های روی آن‌ها دقت داشته باشید. چدنی‌های روی شعله‌ها معمولا اولین جایی هستند که دچار فرسایش می‌شوند و گاز شما را از ریخت و قیافه می‌اندازند. پس، هرچه جنس آن‌ها بهتر باشد طول عمر مفید گاز بیشتر خواهد بود. برخی مدل‌ها با دو نوع سرشعله‌ی ایرانی و خارجی عرضه می‌شوند. قیمت گاز صفحه ای با سرشعله خارجی که می‌تواند ترکیه‌ای یا ایتالیایی باشد بیشتر است؛ اما به همان نسبت طول عمر بیشتری نیز خواهد داشت.

قیمت اجاق گاز رومیزی در بخش محصولات زومیت

فندک و ترموکوپل

از لحاظ ایمنی سعی کنید گاز رومیزی مجهز به ترموکوپل تهیه کنید. وجود ترموکوپل خیال شما را از خاموش شدن‌های احتمالی و نشت گاز راحت خواهد کرد.

اکثر گازهای صفحه‌ای فندک دارند؛ اما این گزاره در مورد گازهای رومیزی چندان صدق نمی‌کند. اگر گاز صفحه ای شما هم فندک و هم ترموکوپل داشته باشد، باید از کنار هر شعله دو سوزن خارج شده باشد. یکی از آن‌ها که معمولا سفید رنگ است، فندک و دیگری ترموکوپل است.

جنس گاز صفحه ای توکار

اجاق گاز صفحه ای ممکن است استیل، شیشه یا حتی لعابی باشد. قیمت گاز رومیزی لعابی از سایر مدل‌ها پایین‌تر است. بین استیل و شیشه هرکدام مزایای خود را دارند؛ این شما هستید که باید بر اساس سلیقه خود و طراحی آشپزخانه یک مدل را انتخاب کنید. معمولا دوام استیل بالاتر بوده و نظافت آن ساده‌تر است. در عوض شیشه نمای زیباتری دارد.

ابعاد گاز صفحه ای و رومیزی

ابعاد گاز صفحه‌ای شما باید با فضایی که در اختیار دارید همخوانی داشته باشد. اگر در حال طراحی آشپزخانه هستید دستتان در انتخاب اندازه باز است؛ اما اگر قصد تعویض گاز صفحه‌ای دارید، ابعاد چیزی نیست که بتوانید روی آن مانور دهید. چرا که قبلا صفحه‌ی کابینت شما برش خورده و فضای بالای آن که هود قرار می‌گیرد بر همان اساس طراحی شده است. این محدودیت در مورد گاز رومیزی چندان مطرح نیست چرا که به صورت روکار بوده و قابلیت جابجایی دارد.

خرید گاز صفحه ای و رومیزی به کمک زومیت

برای خرید گاز صفحه ای و رومیزی می‌توانید از زومیت کمک بگیرید. بخش محصول سایت زومیت با ارائه دادن لیست قیمت روز انواع گاز صفحه ای و رومیزی در کنار مشخصات فنی کامل و تصاویر آن‌ها شما را در خرید بهترین گاز رومیزی کمک خواهد کرد.

اگر محدودیت بودجه دارید، می‌توانید از فیلتر قیمت گاز صفحه ای کمک بگیرید تا تنها مدل‌هایی که در بازه‌ی قیمتی موردنظرتان هستند نمایش داده شوند.

زومیت امکان مقایسه‌ی همزمان حداکثر چهار اجاق گاز صفحه ای را برایتان فراهم کرده است. برای این منظور، نشانگر ماوس را روی مدل‌های مورد پسندتان برده و تیک مقایسه را بزنید. با رفتن به صفحه‌ی مقایسه امکان مشاهده‌ی همزمان تصویر، مشخصات فنی و قیمت هر چهار محصول را خواهید داشت.

کلیک روی هر مدل شما را به صفحه‌ی اختصاصی آن خواهد برد؛ جایی که به تصویر اصلی و مشخصات فنی محصول دسترسی دارید. برای مشاهده‌ی تصاویر بیشتر کافی است روی تصویر اصلی کلیک کنید یا وارد تب تصاویر شوید.

خواندن تجربه‌ی کاربری خریداران قبلی یکی از مفیدترین کارهایی است که می‌توانید قبل از خرید گاز رومیزی از طریق زبانه‌ی نظرات انجام دهید.

در نهایت، اگر تصمیم به خرید گاز رومیزی یا صفحه ای مورد نظرتان گرفتید، می‌توانید به زبانه‌ی فروشندگان و قیمت بروید و خرید خود را از طریق یکی از فروشگاه‌های آنلاین مورد تأیید زومیت نهایی کنید.

سوالات متداول زومیت

  • تفاوت اجاق گاز رومیزی و صفحه ای چیست؟

    تفاوت در روکار بودن و توکار بودن است. مدل‌های صفحه ای توکار هستند؛ به این معنا که لوازم آن‌ها داخل کابینت و دور از دید کاربر قرار می‌گیرند. اما مدل‌های رومیزی دارای پایه بوده و لوازم آن‌ها در فاصله‌ی ایجاد شده توسط پایه از سطح قرار می‌گیرد.

  • معروف‌ترین برندهای ایرانی گاز رومیزی و صفحه ای کدام‌ها هستند؟

    برندهای ایرانی اخوان، بیمکث، استیل البرز، داتیس و آلتون از جمله برندهای معروف و محبوب بازار هستند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه