قیمت یخچال فریزر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰

۵٬۱۰۰٬۰۰۰

سازنده
8
30
25
3
6
39
41 برند دیگر
نوع یخچال فریزر
104
62
57
70
4
15
2 نوع یخچال فریزر دیگر
آب‌ریز
240
85
یخ ساز
225
88
نوع کمپرسور
74
58
82
رده مصرف انرژی
153
36
1
101
22
1
1 رده مصرف انرژی دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
329 یخچال فریزر
3.6
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Explore
دوقلو 36 فوت
کمپرسور اینتورتر خطی رده انرژی A
3 در مجهز به آب ریز
100 کیلوگرم 78 × 180 × 120 سانتی‌متر

از72,399,000تومان

4
یخچال فریزر سوزوکی Suzuki ROG342DSIR FOG303DSIR
دوقلو 645 لیتر
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی A
2 در دارای آب ریز
151.5 کیلوگرم 70 × 185 × 118.4 سانتی‌متر

از52,900,000تومان

4
یخچال فریزر کلور Clever FRNT 101
سینگل فریزر پایین 27 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
92 کیلوگرم 75 × 199 × 71 سانتی‌متر

از25,500,000تومان

4
یخچال فریزر هیمالیا Himalia Panorama Plus NF280p NR440p
دوقلو 32 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی B
2 در مجهز به آب ریز
180 کیلوگرم 70 × 192 × 130 سانتی‌متر

از48,260,000تومان

3.8
یخچال فریزر دوقلو سامسونگ Samsung RZ32M7120WW RR39M7310WW
دو قلو 690 لیتر
کمپرسور اینتورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
148 کیلوگرم 69.4 × 185.3 × 119 سانتی‌متر

از85,000,000تومان

3.5
یخچال فریزر دوو Daewoo DT-2720
سینگل فریزر بالا 28 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 75.5 × 180 × 86 سانتی‌متر

از32,200,000تومان

4.1
یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2028
ساید بای ساید 27 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
100 کیلوگرم 72 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از50,250,000تومان

3.5
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Max
دوقلو 34 فوت
کمپرسور اینتورتر خطی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
153 کیلوگرم 72 × 180 × 120 سانتی‌متر

از45,320,000تومان

4.2
یخچال فریزر ایکس ویژن X.Vision TS665
ساید بای ساید 30 فوت
کمپرسور اینورتر خطی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
95 کیلوگرم 73.5 × 176.8 × 92 سانتی‌متر

از33,815,600تومان

3.9
یخچال فریزر دوو Daewoo DS-3020
ساید بای ساید 28 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 72 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از50,100,000تومان

4.2
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Discover
سینگل فریزر بالا 14 فوت
کمپرسور اینتورتر خطی رده انرژی A
2 در فاقد آب ریز
83 کیلوگرم 69 × 186 × 85 سانتی‌متر

از31,585,000تومان

4.1
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Decent
سینگل فریزر پایین 21 فوت
کمپرسور اینتورتر خطی رده انرژی A
2 در مجهز به آب ریز
86 کیلوگرم 64.3 × 202.6 × 65 سانتی‌متر

از18,500,000تومان

4.8
یخچال فریزر دیپوینت Depoint T7
سنگل فریزر بالا 30 فوت
کمپرسور اینتورتر خطی رده انرژی A
2 در مجهز به آب ریز
73 کیلوگرم 69 × 186 × 85 سانتی‌متر

از24,900,000تومان

4.1
یخچال فریزر پاکشوما Pakshoma P190S
ساید بای ساید 19 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی ++A
4 در دارای آب ریز
97 کیلوگرم 65.5 × 182 × 83 سانتی‌متر

از39,100,000تومان

3.8
یخچال فریزر دیپوینت Depoint Boss
سینگل فریزر پایین 28 فوت
کمپرسور اینتورتر خطی رده انرژی A
2 در مجهز به آب ریز
156 کیلوگرم 77 × 190 × 86 سانتی‌متر

از33,224,000تومان

4
یخچال فریزر بست Bost BRT132-10
سینگل فریزر بالا 13 فوت
کمپرسور پیستونی رده انرژی +A
2 در فاقد آب ریز
60 کیلوگرم 62.5 × 165 × 60.4 سانتی‌متر

از11,100,000تومان

3.8
یخچال فریزر جی پلاس Gplus GRF-M2515
دوقلو 40 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی ++A
2 در دارای آب ریز
وزن نامشخص 71.5 × 185.5 × 120 سانتی‌متر

از44,600,000تومان

3.9
یخچال فریزر دیپوینت Depoint D5i
دوقلو 40 فوت
کمپرسور اینتورتر خطی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
153 کیلوگرم 63 × 180 × 120 سانتی‌متر

از45,800,000تومان

4.1
یخچال فریزر ال جی LG X29
ساید بای ساید 20 فوت
کمپرسور اینورتر خطی رده انرژی +A
5 در مجهز به آب ریز
128 کیلوگرم 73.4 × 178.7 × 83.5 سانتی‌متر

از122,000,000تومان

3.2
یخچال فریزر دوو Daewoo D2S-3133SS
ساید بای ساید 33 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 84 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از63,000,000تومان

4.4
یخچال فریزر سامسونگ Samsung RS50
ساید بای ساید 20 فوت
کمپرسور اینتورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
106 کیلوگرم 73.4 × 178.9 × 91.2 سانتی‌متر

از86,000,000تومان

4.6
یخچال فریزر اسنوا Snowa SN4-2023
سینگل فریزر پایین 26 فوت
کمپرسور پربازده رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
85 کیلوگرم 68.6 × 200 × 67 سانتی‌متر

از21,000,000تومان

یخچال فریزر دوقلو جی پلاس Gplus GRF-M2720
دوقلو 30 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی ++A
2 در دارای آب ریز
وزن نامشخص 65 × 185 × 119.4 سانتی‌متر

از48,390,000تومان

4
یخچال فریزر دوو Daewoo DSI-3640
ساید بای ساید 36 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
3 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 92 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از88,000,000تومان

4.8
یخچال فریزر ال جی LG GCX-287TNB فضای داخل
ساید بای ساید 24 فوت
کمپرسور اینورتر خطی رده انرژی +A
3 در مجهز به آب ریز
130 کیلوگرم 73.5 × 179 × 91.3 سانتی‌متر

از116,000,000تومان

4
یخچال فریزر ال جی LG GC-F411ELDM GC-B414ELFM
دو قلو 27 فوت
کمپرسور اینورتر خطی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
154 کیلوگرم 70.7 × 186 × 119 سانتی‌متر

از88,000,000تومان

3.8
یخچال فریزر ال جی LG GRX-274DPBC
ساید بای ساید 32 فوت
کمپرسور اینورتر خطی رده انرژی +A
5 در مجهز به آب ریز
160 کیلوگرم 92.4 × 175.7 × 91.2 سانتی‌متر

از177,000,000تومان

4.8
یخچال فریزر تی سی ال TCL F540
ساید بای ساید 22 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی +A
4 در مجهز به آب ریز
95 کیلوگرم 67.8 × 185 × 86 سانتی‌متر

از31,900,000تومان

4.3
یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2028
ساید بای ساید 32 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
120 کیلوگرم 84 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از63,800,000تومان

4.2
یخچال فریزر ال جی LG GR-F882
سینگل فریزر بالا 22 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 73 × 184 × 86 سانتی‌متر

از82,000,000تومان

4.1
یخچال فریزر هیتاچی Hitachi RV-765
سینگل فریزر بالا 27 فوت
کمپرسور اینورتر خطی رده انرژی ++A
2 در فاقد آب ریز
وزن نامشخص 75 × 185 × 86 سانتی‌متر

از66,500,000تومان

3.8
یخچال فریزر ایکس ویژن X.Vision TDR625/TDF625
دوقلو 36 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
70 کیلوگرم 66 × 185 × 119 سانتی‌متر

از36,177,000تومان

4.3
یخچال فریزر ال جی LG GCX-267
ساید بای ساید 28 فوت
کمپرسور اینورتر خطی رده انرژی +A
3 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 73.8 × 179 × 91.2 سانتی‌متر

از116,000,000تومان

4
یخچال فریزر سینجر Sinjer 3300
سینگل فریزر بالا 20 فوت
کمپرسور پیستونی -
2 در فاقد آب ریز
55 کیلوگرم 62.6 × 163 × 55 سانتی‌متر

از10,830,000تومان

3.6
یخچال فریزر ایکس ویژن X.Vision TF540
ساید بای ساید 28 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی A
4 در مجهز به آب ریز
95 کیلوگرم 67.8 × 185 × 86 سانتی‌متر

از33,258,200تومان

4.2
یخچال فریزر جی پلاس Gplus GRF-M5317
سینگل فریزر بالا 26 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی ++A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 71 × 184 × 79.8 سانتی‌متر

از25,900,000تومان

3.8
یخچال فریزر امرسان Emersun RFR3292D
ساید بای ساید 32 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی A
2 در دارای آب ریز
وزن نامشخص 91.5 × 93 × 181.5 سانتی‌متر

از53,000,000تومان

3.5
یخچال فریزر دوو Daewoo D4BF-0028
سینگل فریزر پایین 28 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
105 کیلوگرم 75.3 × 180 × 82.1 سانتی‌متر

از32,200,000تومان

4
یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-3350SS
ساید بای ساید 32 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
120 کیلوگرم 92 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از79,000,000تومان

4.2
یخچال فریزر تی سی ال TCL T575
سینگل فریزر بالا 26 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
87 کیلوگرم 66.8 × 184.8 × 83.6 سانتی‌متر

از22,390,000تومان

بیشتر بخوانیم

قیمت یخچال فریزر

قیمت یخچال فریزر به نوع، ظرفیت و برند سازنده‌ی آن بستگی دارد. قیمت یخچال فریزر معمولی فریزر بالا با ظرفیت ۲۴ فوت از یک برند ایرانی مشخصا کمتر از یک یخچال ساید بای ساید یا دوقلو ۴۰ فوت ساخت کره است. با وجود این برای خرید یخچال فریزر آن‌چه باید بیش از هرچیز مد نظر قرار دهید، اول فضایی است که در آشپزخانه در اختیار دارید و پس از آن نیازی که با توجه به تعداد افراد خانواده مشخص می‌شود. انواع یخچال فریزر شامل فریزر بالا، فریزر پایین و ساید بای ساید و دوقلو محاسن و معایبی دارند که باید برای خرید بهترین یخچال فریزر به دقت مورد بررسی قرار بگیرند.

اگر به دنبال خرید یخچال خارجی هستید باید بدانید به دلایلی همچون افزایش نرخ ارز، قیمت یخچال سامسونگ و یخچال ال‌ جی بسیار بیشتر از قیمت یخچال هیمالیا، قیمت یخچال اسنوا و یخچال دوو است.

قیمت یخچال و فریزر در بخش محصولات زومیت

انواع یخچال فریزر

یخچال فریزر مانند هر وسیله‌ی دیگری در دنیای فناوری در طول سالیان دست‌خوش پیشرفت‌هایی شده است که منجر به افزایش تنوع محصول در آن شده است. امروزه یخچال فریزرها در انواع فریزر بالا، فریزر پایین، دوقلو دو درب و چهار درب، ساید باید ساید وجود دارند که دست کاربر را باز می‌گذارد تا مدلی که بیشترین همخوانی با دکوراسیون داخلی منزل او را دارد انتخاب و خریداری کند.

یخچال فریزر بالا و فریزر پایین

یخچال با فریزر بالا هرچند دسترسی به مواد غذایی یخ‌زده را آسان‌تر می‌کند؛ اما دسترسی به مواد غذایی موجود در یخچال که اتفاقا بیشتر با آن‌ها سروکار داریم را سخت‌تر می‌کند؛ به طوری که کاربر مجبور است برای دسترسی به مواد موجود در طبقات پایین یخچال خم شده یا بنشیند.

در مقابل، در یخچال فریزر پایین از کشوهای بزرگ برای ذخیره‌ی مواد غذایی در فریزر استفاده می‌شود. این باعث می‌شود نه تنها به مواد غذایی داخل یخچال دسترسی آسانی داشته باشید، بلکه بتوانید از فضای فریزر به طور بهینه استفاده کنید.

یخچال فریزر دوقلو

یخچال فریزرهای دوقلو از دو موتور مجزا برای سرمایش فضای یخچال و فریزر استفاده می‌کنند. این یعنی فضای یخچال از فریزر قابل جداسازی است. عرض این نوع یخچال فریزر معمولا دو برابر یخچال‌های معمولی است. پس اگر قصد خرید یخچال فریزر دوقلو دارید، حتما ابتدا از داشتن فضای کافی در آشپزخانه اطمینان حاصل کنید. خبر خوب این‌که می‌توانید فریزر را به صورت جداگانه در فضایی غیر از آشپزخانه نگه دارید تا فضای کمتری از آشپزخانه اشغال شود.

یخچال دوقلو سه درب و چهار درب

افزایش تعداد درب‌ها یخچال علاوه بر سهولت کاربری باعث کاهش مصرف انرژی می‌شود؛ به طوری که با باز کردن یک درب سرمای تمام یخچال هدر نمی‌رود یا به عبارت درست‌تر گرما به کل یخچال نفوذ نمی‌کند. اگر یخچال سه یا چهار درب شما در پایین دارای یک یا دو محفظه‌ی کشویی با دستگیره‌ی بیرونی باشد به آن یخچال با درب فرانسوی می‌گویند. در برخی مدل‌های چهار درب یکی محفظه‌ها قابلیت استفاده به عنوان یخچال یا فریزر را دارند. به واسطه‌ی این قابلیت می‌توانید در صورتی که به فضای یخچال بیشتری نیاز دارید، دمای فضای مذکور را روی ۵ درجه و در صورتی که به فضای فریزر بیشتری نیاز دارید دمای آن را روی منفی ۱۷ درجه تنظیم کنید. قیمت یخچال فریزر دوقلو نسبت به سایر انواع یخچال فریزر بیشتر است.

قیمت یخچال در بخش محصولات زومیت

یخچال ساید بای ساید

انواع یخچال ساید بای ساید دو فضای به‌هم چسبیده‌ی یخچال و فریزر را در اختیارتان قرار می‌دهند. معمولا فضای فریزر در سایدها باریک‌تر از فضای یخچال است تا دستگاه در مجموع عرض خیلی زیادی نداشته باشد. یکی از معایب انواع یخچال ساید بای ساید نیز همین باریک بودن فضای فریزر است. با وجود این، داشتن امکاناتی همچون آب سرد کن، یخ‌ساز، فضای بار یا نگهداری نوشیدنی یخچال های ساید بای ساید را به گزینه‌های جذابی تبدیل کرده است.

نکات مهم قبل از خرید یخچال فریزر

اگر قصد خرید یخچال دارید بهتر است چند نکته را مد نظر قرار دهید. معمولا یخچال وسیله‌ای نیست که مدام نسبت به تغییر آن اقدام کنید، پس احتمالا یخچالی که می‌خرید دست‌کم تا ۱۰ سال آینده مهمان خانه‌ی شما خواهد بود. هر نوع عملکرد آزار دهنده‌ی آن باعث رنجش طولانی‌مدت شما می‌شود. پس لازم است در مورد مواردی مثل سروصدای یخچال خوب تحقیق کنید. یک یخچال فریزر پر سر و صدا هرچقدر هم سرمایش مطلوبی داشته باشد، آرامش را از شما خواهد گرفت. برچسب انرژی و رتبه‌ی بازدهی آن از دیگر مواردی است که باید جهت مدیریت مصرف انرژی به آن دقت کنید. توصیه می‌کنیم حتما قبل از خرید یخچال مقاله‌ی «راهنمای خرید یخچال فریزر» را مطالعه کنید.

پیش از خرید یخچال فریز باید توجه کرد که بازار فعلی لوازم خانگی در ایران به صورت رسمی تقریبا بازیگری جز محصولات داخلی ندارد. هرچند نمی‌توان منکر کیفیت بالای یخچال خارجی شد، اما در شرایط فعلی بازار و فقدان محصولات خارجی باید روی انتخاب بهتر محصول داخلی تمرکز کرد. خوب است بدانید اکثر ویژگی‌های یخچال‌های خارجی مانند سیستم سرمایش و یخ‌زدایی خودکار، صفحات شیشه‌ای، سیستم پوشش‌دهی چند‌لایه، صفحه نمایش لمسی و تنظیمات دیجیتال، قابلیت کنترل دما، فضای مخصوص ذخیره میوه و سبزیجات و غیره در مدل‌های ایرانی نیز وجود دارد؛‌ کافی است کمی جستجو کنید تا به مدل دلخواه برسید. زومیت در مقاله‌ی «بهترین یخچال فریزر ایرانی و خارجی» این کار را برایتان آسان کرده است.

خرید آنلاین یخچال فریزر به کمک زومیت

برای خرید آنلاین یخچال فریزر می‌توانید از زومیت کمک بگیرید. کافی است پس از مراجعه به بخش یخچال فریزر در قسمت محصول زومیت، از فیلترها برند دلخواه خود را انتخاب کنید. پس برای دیدن قیمت یخچال دوو روی برند دوو کلیک کنید و برای دسترسی به لیست قیمت یخچال اسنوا برند اسنوا را انتخاب کنید. سپس از بین مدل‌های موجود روی مدل مورد نظر خود کلیک کنید تا وارد صفحه مشخصات فنی و تصاویر آن شوید.

پس از بررسی مشخصات و تصاویر می‌توانید به تب نظرات کاربران بروید و تجربه‌ی کاربران از استفاده از یخچال منتخب خود را بخوانید تا بتوانید تصمیم درست‌تری بگیرید. در نهایت، اگر تصمیم به خرید یخچال فریزر مورد نظر گرفتید، می‌توانید به تب فروشگاه‌ها بروید تا در آن‌جا با کلیک روی یکی از فروشگاه‌های آنلاین، نسبت به خرید یخچال فریزر دلخواه خود اقدام کنید.

سوالات متداول زومیت

  • بهترین برندهای یخچال فریزر در ایران کدام است؟

    از نظر شهرت، کیفیت و ارائه‌ی خدمات پس از فروش می‌توان برندهای ایکس ویژن، اسنوا، پاکشوما، امرسان، الکترواستیل و دیپوینت را به عنوان مطرح‌ترین برندهای تولیدکننده‌ی یخچال در ایران نام برد.

  • بهترین یخچال فریزر ارزان و خوب ایرانی کدام است؟

    اکثر یخچال های ایرانی از نظر کیفیت و قیمت یکسان و قابل قبول هستند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه