قیمت تلفن رومیزی

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰

۴۸۴٬۰۰۰

سازنده
94
30
24
19
17
13
نوع تلفن
109
71
17
کاربری
196
190
تعداد گوشی
156
36
5
نمایشگر
193
4
منشی تلفنی
76
119
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
197 تلفن
تلفن پاناسونیک KX-TG3611BX
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
126 گرم 155 × 32 × 48 میلی‌متر

از1,590,500تومان

تلفن گیگاست A270 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
114 گرم 30 × 48 × 159 میلی‌متر

از1,000,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG3811BX مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
140 گرم 32 × 48 × 173 میلیمتر

از4,080,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG9582B مشکی
تلفن باسیم و بی‌سیم خانگی و اداری
3 گوشی 2 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
1 کیلوگرم 177 × 256 × 314 میلی‌متر

از19,549,500تومان

تلفن پاناسونیک KX-TGF382
تلفن باسیم و بی‌سیم خانگی و اداری
3 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
580 گرم 103 × 163 × 222 میلی‌متر

از10,285,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG6811 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
129 گرم 29 × 48 × 164 میلی‌متر

از2,000,500تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG3611BX
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
126 گرم 155 × 32 × 48 میلی‌متر

از1,638,000تومان

تلفن گیگاست A220 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
119 گرم 31 × 47 × 151 میلی‌متر

از1,570,000تومان

تبلیغات
تلفن سی اف ال CFL-931
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
1.1 کیلوگرم ابعاد نامشخص

از915,000تومان

تلفن گیگاست SL450
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
104 گرم 19 × 51 × 130 میلی‌متر

از14,590,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-T7703SX مشکی
تلفن باسیم اداری
1 گوشی 2 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
443 گرم 76.5 × 130 × 202 میلی‌متر

از1,825,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TGF350 بژ
تلفن باسیم و بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
580 گرم 103 × 163 × 222 میلی‌متر

از7,300,000تومان

تلفن آلکاتل Origin POP Voice
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
وزن نامشخص 31 × 47 × 205 میلی‌متر

از2,990,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TGC220
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
130 گرم 30 × 47 × 164 میلی‌متر

از3,220,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG9541
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 2 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
134 گرم 31 × 48 × 168 میلی‌متر

از16,500,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG9581B
تلفن باسیم و بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 2 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
1 کیلوگرم 177 × 256 × 314 میلی‌متر

از17,900,000تومان

تبلیغات
تلفن آلکاتل S280 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص 28 × 48 × 165 میلی‌متر

از1,499,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TGB110 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
110 گرم 33 × 48 × 145 میلی‌متر

از1,235,500تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG2512 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
130 گرم 32 × 48 × 159 میلی‌متر

از5,071,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TS880MX مشکی
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
720 گرم 104 × 172 × 220 میلی‌متر

از2,790,000تومان

تلفن سی اف ال CFL-7720
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
1.2 کیلوگرم ابعاد نامشخص

از740,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TS500MX سفید
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
فاقد نمایشگر فاقد منشی تلفنی
475 گرم 96 × 200 × 150 میلی‌متر

از898,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-T7665 مشکی
تلفن باسیم اداری
1 گوشی 2 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
134 گرم 107 × 177 × 213 میلی‌متر

از12,100,000تومان

تلفن گیگاست COMFORT 550
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
115 گرم 26 × 52 × 161 میلی‌متر

از5,200,000تومان

تبلیغات
تلفن پاناسونیک KX-TGF320
تلفن باسیم و بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
570 گرم 103 × 163 × 222 میلی‌متر

از6,620,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TGC350 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
120 گرم 36 × 48 × 165 میلی‌متر

از2,130,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG3811SX مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
140 گرم 44 × 73 × 79 میلی‌متر

از3,570,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TGW420
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 4 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
990 گرم 90 × 170 × 210 میلی‌متر

از12,700,000تومان

تلفن گیگاست AS405A مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
110 گرم 34 × 49 × 155 میلی‌متر

از5,529,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TGF310
تلفن باسیم و بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
570 گرم 103 × 163 × 222 میلی‌متر

از5,467,500تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG9542 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 2 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
134 گرم 31 × 48 × 168 میلی‌متر

از18,950,000تومان

تلفن آلکاتل XL785 Combo Voice
تلفن باسیم و بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
وزن نامشخص 170 × 182 × 215 میلی‌متر

از3,590,000تومان

تبلیغات
تلفن پاناسونیک KX-TGC420 سفید
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
130 گرم 32 × 48 × 165 میلی‌متر

از4,399,500تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG3711 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
130 گرم 29 × 49 × 159 میلی‌متر

از1,883,000تومان

تلفن تیپ تل TIP-8810
تلفن باسیمخانگی و اداری
1 گوشی1 خط
دارای نمایشگرفاقد منشی تلفنی
699 گرمابعاد نامشخص

از965,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-T7705SX مشکی
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
488 گرم 76.5 × 130 × 202 میلی‌متر

از3,500,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TGC412 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
2 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
130 گرم 32 × 48 × 165 میلی‌متر

از5,700,000تومان

تلفن آلکاتل T56 مشکی
تلفن باسیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
وزن نامشخص 72 × 184 × 193 میلی‌متر

از999,000تومان

تلفن آلکاتل F685 Voice مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر دارای منشی تلفنی
وزن نامشخص 25 × 48 × 165 میلی‌متر

از1,990,000تومان

تلفن پاناسونیک KX-TG1850 مشکی
تلفن بی‌سیم خانگی و اداری
1 گوشی 1 خط
دارای نمایشگر فاقد منشی تلفنی
130 گرم 30 × 48 × 160 میلی‌متر

از2,994,000تومان

بیشتر بخوانیم

قیمت گوشی تلفن

قیمت گوشی تلفن بسته به نوع آن و امکاناتی که در اختیار کاربر قرار می‌دهد متغیر است. طبیعی است با خرید ارزان ترین تلفن بازار صاحب یک گوشی تلفن سیمی با امکانات محدود خواهید شد؛ اما چنان‌چه قصد خرید تلفن بی سیم با گوشی های متعدد و امکانات پیشرفته دارید، قیمت تلفن های در دسترس برای خرید بالاتر خواهد بود. تعدد ویژگی های گوشی تلفن سبب شده است هنگام خرید تلفن از برندهای مختلف بررسی مشخصات دستگاه اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

برند از جمله موارد مهم دیگر در قیمت گوشی تلفن است؛ برای مثال قیمت تلفن پاناسونیک به عنوان یکی از برندهای قدیمی و پرطرفدار بازار از تلفن یک برند چینی یا ایرانی بسیار بالاتر است. قیمت تلفن بی سیم نیز از نسخه‌های سیمی با مشخصات مشابه بیشتر است و تعداد گوشی نیز به صورت مستقیم در قیمت موثر است. قیمت تلفن گیگاست و قیمت تلفن آلکاتل نیز تقریبا در بازه قیمتی پاناسونیک قرار دارند. علاوه بر این مدل‌ها، سایر برندها مانند تکنیکال، میکروتل و ... هم در بازار کشورمان بیشترین تعداد محصول را ارائه می‌کنند.

قیمت گوشی تلفن در بخش محصولات زومیت

انواع گوشی تلفن

انواع گوشی تلفن را می‌توان به دسته‌های باسیم، بی سیم و ترکیبی تقسیم کرد. در مدل‌های امروزی گوشی تلفن، مگر در مواردی فانتزی و تزئینی، دیگر خبری از شماره‌گیر چرخشی نیست و انواع گوشی تلفن به شماره‌گیر دیجیتال مجهز هستند.

گوشی تلفن باسیم

در گوشی تلفن باسیم، بخش گوشی از طریق سیم به پایه متصل است. این یعنی هرجا که تلفن مستقر باشد، شما هم برای مکالمه باید در همان نزدیکی قرار بگیرید. معمولا تمام امکانات گوشی باسیم از جمله شماره‌گیر، نمایشگر و کلیدهای حافظه روی پایه‌ی آن قرار دارند و گوشی تنها میزبان بلندگو و میکروفن است.

گوشی تلفن بی سیم

در انواع گوشی تلفن بی سیم اتصال بین گوشی و پایه به صورت بی سیم برقرار می‌شود. این یعنی حدودا ۱۰ متر آزادی عمل خواهید داشت و می‌توانید در جایی غیر از محل استقرار پایه به مکالمه بپردازید. در برخی تلفن های بی سیم ارزان قیمت پایه تنها وظیفه‌ی شارژ گوشی و ارسال و دریافت سیگنال را دارد؛ اما در برخی دیگر، پایه عملکرد مستقل داشته و تمامی امکانات یک گوشی تلفن برای برقرار تماس را دارد. در چنین مدل‌هایی، معمولا امکان برقراری تماس بی‌سیم بین پایه و گوشی بی سیم وجود دارد و می‌توانید تا برد مشخصی بدون نیاز به بوغ آزاد مکالمه کنید. معمولا تا ۶ گوشی بی‌سیم را می‌توان روی پایه ست یا رجیستر کرد. با وجود این، معمولا یک یا دو گوشی همراه دستگاه به فروش می‌رسد و در صورت نیاز به گوشی تلفن بیشتر می‌توانید نسبت به خرید گوشی بی سیم به صورت جداگانه اقدام کنید.

گوشی تلفن ترکیبی (باسیم بی‌سیم)

مدل‌های ترکیبی باسیم و بی‌سیم هستند. این یعنی پایه‌ی گوشی علاوه بر داشتن امکانات کامل، یک گوشی سیمی نیز دارد. علاوه بر آن، حداقل یک گوشی بی سیم نیز به همراه دستگاه وجود دارد که به صورت بی‌سیم با پایه ارتباط برقرار می‌کند. گوشی بی‌سیم معمولا یک پایه‌ی شارژ هم به همراه دارد که پس از مکالمه می‌توانید روی آن قرار دهید. به این شکل در واقع دو تلفن در منزل خواهید داشت که می‌توانید یکی را در سالن و دیگری را در اتاق یا آشپزخانه قرار دهید.

توجه داشته باشید که در این مدل‌ها، پایه‌ی گوشی بی‌سیم تنها یک شارژر است. گوشی بی‌سیم در واقع به پایه‌ی اصلی متصل می‌شود و برای داشتن کیفیت مکالمه‌ی مطلوب نزدیک بودن به پایه‌ی اصلی مهم است نه شارژر.

تلفن ثابت آنالوگ و دیجیتال

در گذشته به تلفن های دارای شماره گیر چرخشی و حالت پالس آنالوگ می‌گفتند و گوشی های تلفن دارای شماره گیر عددی، تلفن دیجیتال خطاب می‌شدند. با کنار رفتن شماره‌گیر چرخشی و پیدایش دستگاه سانترال، امروزه با دو دسته‌ی تلفن سانترال آنالوگ و سانترال دیجیتال مواجه هستیم.

سانترال یک دستگاه جداگانه است که در شرکت‌های بزرگ برای مدیریت تماس‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به واسطه‌ی این دستگاه است که هر واحد شرکت شماره‌ی داخلی دارد، این واحدها می‌توانند با یکدیگر تماس داخلی برقرار کنند.

در خصوص سانترال آنالوگ باید گفت تمامی تلفن های عادی خانگی و اداری سانترال آنالوگ محسوب می‌شوند؛ اما سانترال دیجیتال نوعی گوشی تلفن ثابت است که در صورت اتصال به سانترال امکانات ویژه‌تری از جمله نمایش تماس‌های پشت خط و خط‌های مشغول و... را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. در عوض یک سانترال آنالوگ را می‌توانید به صورت مستقیم به خط تلفن وصل کنید، اما یک تلفن سانترال دیجیتال حتما باید به دستگاه سانترال وصل شود.

خرید گوشی تلفن

برای خرید گوشی تلفن باید میزان بودجه‌ای که می‌خواهید برای خرید تلفن استفاده کنید را مشخص کنید. سپس، انتظاراتی که از گوشی تلفن جدید خود دارید را فهرست کنید. از جمله ویژگی‌های گوشی های تلفن می‌توان به قابلیت کنفرانس، منشی تلفنی، حافظه‌ی شماره، دفترچه تلفن و از همه مهم‌تر ارتباط بی‌سیم اشاره کرد.

در صورتی که با محدودیت بودجه مواجه هستید بهتر است یا سراغ تلفن بی سیم نروید، یا یک مدل پایین رده از برند خوب با امکانات کمتر را انتخاب کنید. واقعیت این است که تلفن بی سیمی که امکانات زیادی داشته باشد و قیمت آن نیز پایین باشد، مدت زیادی مهمان شما نخواهد بود.

پس بهترین گوشی تلفن لزوما ارزان ترین گوشی تلفن با بیشترین امکانات نیست؛ سعی کنید تلفنی را انتخاب کنید که کیفیت مکالمه‌ی خوبی داشته باشد و بتواند حداقل‌های لازم را با کیفیت مطلوبی در اختیارتان بگذارد. قیمت تلفن سی اف ال و همچنین قیمت تلفن میکروتل در زمره محصولات خوش‌قیمت در بازار قرار دارند که انتظارات اولیه از یک تلفن را برآورده می‌سازند.

خرید آنلاین تلفن به کمک زومیت

برای خرید آنلاین تلفن می‌توانید از زومیت کمک بگیرید. زومیت لیست قیمت تلفن را بر اساس قیمتی که فروشگاه‌های آنلاین معتبر در سایت خود قرار می‌دهند همواره بروزرسانی می‌کند. بنابرین، برای خرید تلفن با بهترین قیمت می‌توانید روی لیست قیمت زومیت حساب کنید. در صفحه قیمت گوشی تلفن از بخش مجصول زومیت، می‌توانید روی هر موردی که با نیاز، سلیقه و بودجه‌ی شما سازگار است کلیک کنید تا وارد صفحه مشخصات آن شوید. پس از بررسی مشخصات و تصاویر محصول اگر تصمیم به خرید گوشی تلفن مورد نظر گرفتید، می‌توانید وارد زبانه فروشگاه‌ها شوید و از طریق یکی از فروشگاه‌های آنلاین مورد تأیید زومیت نسبت به خرید تلفن مورد نظر خود اقدام کنید.

سوالات متداول زومیت

  • بهترین گوشی تلفن ثابت کدام است؟

    بهترین گوشی تلفن ثابت برای هر کاربری متفاوت است. دستگاهی که ساخت یک برند معتبر باشد و با کمترین هزینه نیازهای شما را برطرف کند بهترین گزینه برای شماست. عموما محصولات پاناسونیک از نظر کیفیت و اقبال کاربران جایگاه مناسبی در بازار کشورمان دارند.

  • ارزان ترین گوشی تلفن ثابت کدام است؟

    ارزان ترین گوشی تلفن ثابت ساخت برندهای ناشناخته است و نمی‌توان از کارایی و دوام آن مطمئن بود. بنابراین بهتر است هنگام خرید تلفن ارزانی را چندان ملاک قرار ندهید.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه