قیمت فلش مموری سن‌دیسک

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۶۰۰٬۰۰۰

۱۱۲٬۰۰۰

سازنده
182
180
288
177
37
86
51 برند دیگر
تعداد کانکتور
123
58
0
0
کانکتور
22
16
168
34
رابط اتصال
131
125
0
0
0
0
1 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
182 فلش مموری
3.9
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C ظرفیت 512 گیگابایت
512 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type C و USB Type A
8.60 × 12.10 × 44.41 میلی‌متر 13.6 گرم

از2,340,000تومان

3.8
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type C و USB Type A
8.60 × 12.10 × 44.41 میلی‌متر 13.6 گرم

از644,000تومان

3.6
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Go SDDDC3 ظرفیت 512 گیگابایت
512 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type-A و USB Type-C
8.6 × 12.1 × 44.41 میلی‌متر 5 گرم

از2,070,000تومان

3.4
سن دیسک مدل iXpand Flip ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور Lightning و USB Type A
8.89 × 15.75 × 49.78 میلی‌متر -

از2,629,000تومان

3.4
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive USB Type-C ظرفیت 256 گیگابایت
16 گیگابایت پلاستیک و فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type-A و USB Type-C
9.4 × 20.07 × 38.1 میلی‌متر 9.1 گرم

از990,000تومان

4
سن دیسک مدل Ultra Flair SDCZ73 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
6.6 × 13.21 × 42.42 میلی‌متر 9 گرم

از200,000تومان

4.2
سن دیسک مدل Extreme Go SDCZ810 ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت -
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
7.4 × 18 × 60.3 میلی‌متر 15 گرم

از1,980,000تومان

3.8
سن دیسک مدل Ultra Curve ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.2
1 کانکتور USB Type-A
7.75 × 19.5 × 45.04 میلی‌متر 10 گرم

از167,000تومان

4.2
سن دیسک مدل Ultra Drive Go ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type C و USB Type A
8.6 × 12.1 × 44.4 میلی‌متر 10 گرم

از266,600تومان

4.1
سن دیسک مدل Ultra Curve ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت -
رابط اتصال USB 3.2
1 کانکتور USB Type-A
7.75 × 19.5 × 45.04 میلی‌متر -

از270,000تومان

4.8
سن دیسک مدل Ultra Eco ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.2
1 کانکتور USB Type A
9.58 × 21.1 × 46 میلی‌متر -

از938,000تومان

3.7
سن دیسک مدل Ultra Eco ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.2
1 کانکتور USB Type A
9.58 × 21.1 × 46 میلی‌متر -

از455,000تومان

3.6
سن دیسک مدل Ultra Eco ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.2
1 کانکتور USB Type A
9.58 × 21.1 × 46 میلی‌متر -

از280,000تومان

3.5
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type C و USB Type A
8.60 × 12.10 × 44.41 میلی‌متر 13.6 گرم

از310,000تومان

4
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type C و USB Type A
8.60 × 12.10 × 44.41 میلی‌متر -

از377,000تومان

4.3
سن دیسک مدل iXpand Flip ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور Lightning و USB Type A
8.89 × 15.75 × 49.78 میلی‌متر -

از1,549,000تومان

3.8
سن دیسک مدل Ultra Flair SDCZ73 ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
6.6 × 13.21 × 42.42 میلی‌متر -

از889,000تومان

4
سن دیسک مدل Ultra USB Type-C SDCZ460 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت پلاستیک
USB 3.0 USB 3.1
1 کانکتور USB Type C
8.56 × 12.57 × 59.44 میلی‌متر 4.3 گرم

از553,600تومان

4
سن دیسک مدل Ultra USB Type-C SDCZ460 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت پلاستیک
USB 3.0 USB 3.1
1 کانکتور USB Type C
8.56 × 12.57 × 59.44 میلی‌متر 4.3 گرم

از229,800تومان

3.8
سن دیسک مدل Ultra Luxe CZ74 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
5.72 × 15.8 × 40 میلی‌متر -

از208,000تومان

4
سن دیسک مدل Ultra Luxe CZ74 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
5.72 × 15.8 × 40 میلی‌متر -

از497,000تومان

4
سن دیسک مدل Ultra Luxe CZ74 ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
5.72 × 15.8 × 40 میلی‌متر -

از850,000تومان

3.7
سن دیسک مدل Ultra Luxe CZ74 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
5.72 × 15.8 × 40 میلی‌متر -

از295,000تومان

3.8
سن دیسک مدل Cruzer Snap SDCZ62 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
10.25 × 20.9 × 50 میلی‌متر 6.1 گرم

از155,000تومان

4.2
سن دیسک مدل Ultra Shift SDCZ410 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
7.4 × 17.6 × 41.5 میلی‌متر 18 گرم

از168,000تومان

4
سن دیسک مدل Ultra Shift SDCZ410 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
7.4 × 17.6 × 41.5 میلی‌متر 18 گرم

از217,000تومان

4.3
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Go SDDDC3 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type-A و USB Type-C
8.6 × 12.1 × 44.41 میلی‌متر 5 گرم

از334,000تومان

4
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Go SDDDC3 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type-A و USB Type-C
8.6 × 12.1 × 44.41 میلی‌متر 5 گرم

از520,000تومان

4.5
سن دیسک مدل Ultra Flair SDCZ73 ظرفیت 512 گیگابایت
512 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
6.6 × 13.21 × 42.42 میلی‌متر 9 گرم

از1,848,000تومان

4.1
سن دیسک مدل Cruzer Snap SDCZ62 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
10.25 × 20.9 × 50 میلی‌متر 6.1 گرم

از190,000تومان

3.5
سن دیسک مدل Ultra USB Type-C SDCZ460 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type C
8.56 × 12.57 × 59.44 میلی‌متر 4.3 گرم

از250,000تومان

4.6
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Go SDDDC3 ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type-A و USB Type-C
8.6 × 12.1 × 44.41 میلی‌متر 5 گرم

از1,060,000تومان

3.4
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت
16 گیگابایت پلاستیک و فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type-A و USB Type-C
9.4 × 20.07 × 38.1 میلی‌متر 9.1 گرم

از580,000تومان

3.8
سن دیسک مدل Ultra Dual Drive M3.0 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 5.2 گرم
11.7 × 25.4 × 30.2 میلی‌متر

از424,000تومان

3.2
سن دیسک مدل CZ48 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9 گرم
10.8 × 21.3 × 56.8 میلی‌متر

از255,000تومان

3.8
سن دیسک مدل Extreme GO CZ880 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 4 گرم
10 × 10 × 70 میلی‌متر

از1,850,000تومان

3.6
سن دیسک مدل Extreme GO CZ880 ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 4 گرم
10 × 10 × 70 میلی‌متر

از2,750,000تومان

3.8
سن دیسک مدل Cruzer Blade CZ50 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 10 گرم
300 × 10 میلی‌متر

از128,000تومان

3.6
سن دیسک مدل CZ48 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9 گرم
10.8 × 21.3 × 56.8 میلی‌متر

از185,000تومان

3.8
سن دیسک مدل CZ48 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9 گرم
10.8 × 21.3 × 56.8 میلی‌متر

از160,000تومان

بیشتر بخوانیم

قیمت فلش مموری سن دیسک SanDisk

قیمت فلش مموری سن دیسک SanDisk به‌همراه مشخصات فنی دقیق شامل حافظه‌ی ذخیره‌سازی و نوع درگاه ازطریق بخش محصولات زومیت قابل‌مشاهده است. قیمت فلش مموری سن دیسک در بازار ایران معمولا مناسب است، اما اگر بخواهید فلش مموری سن دیسک SanDisk با ظرفیت بالا بخرید باید پول بیشتری پرداخت کنید. فلش مموری SanDisk جایگاه خوبی برای خود در ذهن خریداران فلش مموری در بازار کشورمان ثبت کرده است و عموما به عنوان یک برند باکیفیت از آن یاد می‌شود.

قیمت فلش مموری سن دیسک به مواردی مثل ظرفیت، سرعت و نسخه و تعداد درگاه USB و جنس آن بستگی دارد. برای مثال ممکن است قیمت یک فلش مموری که دارای درگاه لایتنینگ باشد به دلیل کمتر بودن چنین فلش‌هایی در بازار بیشتر از انواع دیگر باشد اما همچنان اصلی‌ترین عامل در قیمت فلش سن دیسک را باید ظرفیت آن دانست.

برای دسترسی به قیمت فلش مموری SanDisk و خرید بهترین فلش مموری پس از ورود به بخش محصولات زومیت روی بخش «بیشتر» کلیک کنید و وارد صفحه‌ی فلش مموری شوید. در صفحه‌ی قیمت فلش مموری در بین برندها نام سن دیسک را انتخاب کنید.

انواع فلش مموری سن دیسک SanDisk

برند سن دیسک که نامی شناخته‌شده برای علاقه‌مندان به حوزه‌ی حافظه‌های ذخیره‌سازی است، و سال‌ها سابقه در تولید فلش مموری، هارد اکسترنال و کارت حافظه دارد. فلش مموری سن دیسک SanDisk معمولا با استقبال خوبی در بازار مواجه می‌شود و به همین دلیل تنوع خوبی از محصولات این برند را در ایران شاهد هستیم.

انواع فلش مموری سن دیسک شامل مدل‌های انگشتی و فلزی و پلاستیکی است. طراحی فلش مموری سن دیسک SanDisk در مدل‌های مختلف تفاوت‌هایی با هم دارد تا فلش مموری سندیسک با انواع سلایق سازگار شود. زبان طراحی فلش سن دیسک در طول این سال‌‌ها به خوبی در ذهن کاربران نقش بسته است.

فلش مموری سن دیسک SanDisk با رنگ‌بندی متنوع روانه‌ی بازار می‌شود. اکثر فلش مموری‌های سن دیسگ رنگ مشکی و نقره‌ای دارند و آمار نشان می‌دهد که مردم به خرید این نوع فلش مموری‌ها علاقه‌ی بیشتری نشان می‌دهند.

مقایسه‌ی مشخصات فنی فلش مموری سن دیسک SanDisk با فلش مموری برندهای دیگر ازطریق بخش محصولات زومیت قابل‌انجام است.

خرید فلش سن دیسک

پیش از خرید فلش سن دیسک یا هر برند دیگری باید ظرفیتی که به آن نیاز دارید را مشخص کنید. برای کاربری عادی ظرفیت‌های ۶۴ و ۱۲۸ ممکن است کافی باشد عموما مدل‌های با ظرفیت بالا مانند ۱ ترابایت قیمت بسیار بالایی دارند. فلش سن دیسک OTG که یکی از درگاه‌های MicroUSB، USB Type-C یا لایتینگ دارد برای کاربرانی که می‌خواهد به اطلاعات روی گوشی خود دسترسی داشته باشند مناسب است.

اگر فردی هستید که وسایل خود را زیاد گم می‌کنید شاید خرید فلش سن دیسک انگشتی به دلیل ابعاد کوچک آن مناسب شما نباشد. بازار فلش مموری پر از نمونه‌های فیک و غیراصل است بنابراین به قیمت بیش از اندازه پایین حتما مشکوک شوید و سعی کنید فلش SanDisk را از فروشگاه‌های‌ معتبر خریداری کنید.