قیمت فلش مموری اپیسر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۵۹۰٬۰۰۰

۱۲۳٬۰۰۰

سازنده
190
198
310
187
43
86
59 برند دیگر
تعداد کانکتور
166
16
0
0
کانکتور
3
19
173
3
رابط اتصال
168
56
0
0
1
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
182 فلش مموری
نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH15G
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

از294,000تومان

اپیسر مدل AH11G ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

از270,000تومان

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH11H
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

از270,000تومان

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH11H
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

از210,000تومان

اپیسر مدل AH11G ظرفیت 32 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

از206,000تومان

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH11K
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

از270,000تومان

فلش مموری اپیسر مدل AH11D
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
5 × 8 × 15 میلی‌متر 8 گرم

از215,000تومان

Apacer AH179
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.5 گرم
8.1 × 12.1 × 32.8 میلی‌متر

از380,000تومان

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH15D
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
5 × 8 × 15 میلی‌متر 8 گرم

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH11K
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH355 USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed
128 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
8.5 × 18 × 56.05 میلی‌متر 7.8 گرم

اپیسر مدل AH11G ظرفیت 16 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH13E
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5.6 × 13.4 × 56 میلی‌متر 8.4 گرم

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH15H
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH11K
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
3 × 10 × 23 میلی‌متر 3.8 گرم

فلش مموری اپیسر مدل AH13F
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5.4 × 12.4 × 42 میلی‌متر 8.2 گرم

فلش مموری اپیسر مدل AH11D
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
5 × 8 × 15 میلی‌متر 8 گرم

نمای روبرو فلش مموری اپیسر AH11D
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5 × 8 × 15 میلی‌متر 8 گرم

نمای روبرو فلش مموری اپیسر مدل AH13E
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5.6 × 13.4 × 56 میلی‌متر 8.4 گرم

فلش مموری اپیسر مدل AH13F
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
5.4 × 12.4 × 42 میلی‌متر 8.2 گرم

Apacer AH360 USB 3.1
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 6.7 گرم
46.7 × 15.7 × 5.7 میلی‌متر

Apacer AH355 USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed
64گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
8.5 × 18 × 56.05 میلی‌متر 7.8 گرم

Apacer AH360 USB 3.1
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 6.7 گرم
46.7 × 15.7 × 5.7 میلی‌متر

Apacer AH159 USB 3.1
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 5.4 گرم
6.2 × 13.4 × 27 میلی‌متر

Apacer AH336
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 6.5 گرم
59.9 × 19.3 × 8.5 میلی‌متر

Apacer AH355
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 7.8 گرم
8.5 × 18 × 56 میلی‌متر

Apacer AH155 Gen 1
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 2.4 گرم
24.3 × 12 × 4 میلی‌متر

Apacer AH111
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
4.6 × 12.2 × 24.7 میلی‌متر

Apacer AH159 USB 3.1
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 5.4 گرم
6.2 × 13.4 × 27 میلی‌متر

Apacer AH336
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 6.5 گرم
59.9 × 19.3 × 8.5 میلی‌متر

Apacer AH355 USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 7.8 گرم
56.05 × 18 × 8.5 میلی‌متر

Apacer AH112
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
4.5 × 12 × 24.3 میلی‌متر

Apacer AH155 Gen 1
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 2.4 گرم
24.3 × 12 × 4 میلی‌متر

Apacer AH333
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7.8 گرم
8.5 × 18 × 56.05 میلی‌متر

Apacer AH336
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 6.5 گرم
59.9 × 19.3 × 8.5 میلی‌متر

Apacer AH-223
2 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
7.9 × 18.3 × 59 میلی‌متر

Apacer AH13B
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 13.2 گرم
4.6 × 22.3 × 59.7 میلی‌متر

Apacer AH333
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7.8 گرم
8.5 × 18 × 56.05 میلی‌متر

Apacer AH111
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
4.6 × 12.2 × 24.7 میلی‌متر

Apacer AH179
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.5 گرم
8.1 × 12.1 × 32.8 میلی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه