قیمت ماشین لباسشویی بست

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹۷٬۷۵۰٬۰۰۰

۲٬۴۷۵٬۰۰۰

سازنده
27
44
20
28
20
24
31 برند دیگر
طراحی دستگاه
16
0
0
0
عملکرد
16
0
ظرفیت کل لباسشویی
8
8
0
0
0
0
22 ظرفیت کل لباسشویی دیگر
نوع درام
0
5
9
0
0
درام خشک کن مجزا
0
16
رده‌ی مصرف انرژی
4
0
0
0
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
16 ماشین لباسشویی
ماشین لباسشویی بست Bost BWD-8125
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
8 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
57 کیلوگرم 59.5 × 79.3 × 50 سانتی‌متر

از13,260,760تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-7150N
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
7 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
55 کیلوگرم 59.5 × 82.5 × 55 سانتی‌متر

از12,099,000تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-7173N
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
7 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
56 کیلوگرم 59 × 84 × 58 سانتی‌متر

از12,750,000تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-8237
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
8 کیلوگرم 1200 دور بر دقیقه
57 کیلوگرم 50 × 79.3 × 59.5 سانتی‌متر

از14,848,000تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-7171N
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
7 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
56 کیلوگرم 59 × 84 × 58 سانتی‌متر

از12,800,000تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-8236
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
8 کیلوگرم 1200 دور بر دقیقه
57 کیلوگرم 50 × 79.3 × 59.5 سانتی‌متر

از14,850,000تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-8124
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
8 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
57 کیلوگرم 59.5 × 79.3 × 50 سانتی‌متر

از13,499,000تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-7152N
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
7 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
55 کیلوگرم 55 × 82.5 × 59.5 سانتی‌متر

از12,289,000تومان

تبلیغات
ماشین لباسشویی بست Bost BWD-8125
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
8 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
57 کیلوگرم 50 × 79.3 × 59.5 سانتی‌متر

از14,000,000تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-7151N
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
7 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
55 کیلوگرم 55 × 82.5 × 59.5 سانتی‌متر

از12,449,000تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-7131
لباسشویی درب از جلو
موتور تسمه‌ای درام استیل
7 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
75 کیلوگرم 55 × 82.5 × 59.5 سانتی‌متر

از13,200,000تومان

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-7133
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
7 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
56 کیلوگرم 59 × 84 × 58 سانتی‌متر

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-8227
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
8 کیلوگرم 1200 دور بر دقیقه
57 کیلوگرم 59.5 × 79.3 × 50 سانتی‌متر

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-8226
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
8 کیلوگرم 1200 دور بر دقیقه
57 کیلوگرم 59.5 × 79.3 × 50 سانتی‌متر

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-8114
لباسشویی درب از جلو
موتور یونیورسال درام استیل
8 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
57 کیلوگرم 59.5 × 79.3 × 50 سانتی‌متر

ماشین لباسشویی بست Bost BWD-7122
لباسشویی درب از جلو
موتور تسمه‌ای درام استیل
7 کیلوگرم 1000 دور بر دقیقه
75 کیلوگرم 55 × 82.5 × 59.5 سانتی‌متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه