قیمت اسپیکر بلوتوثی و خانگی هیسکا

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰

۱۶۰٬۰۰۰

سازنده
42
26
17
106
26
72
235 برند دیگر
دسته‌بندی کلی
42
0
نوع اتصال
39
0
3
توان خروجی اسمی (PMPO)
0
0
0
0
0
0
96 توان خروجی اسمی (PMPO) دیگر
توان خروجی واقعی (RMS)
0
6
9
2
2
0
117 توان خروجی واقعی (RMS) دیگر
تعداد توئیتر (Treble)
2
4
0
0
0
0
تعداد میدرنج (Mid-range)
1
0
0
0
0
0
1 تعداد میدرنج (Mid-range) دیگر
تعداد ووفر (Bass)
3
8
0
0
0
0
بلوتوث
42
0
نسخه بلوتوث
22
0
0
0
0
0
5 نسخه بلوتوث دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
43 اسپیکر
ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B58
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 7 ساعت
16 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 87 × 110 × 255 میلی‌متر

از1,549,000تومان

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B193
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
20 وات 1 اسپیکر
974 گرم 116 × 123 × 283 میلی‌متر

از1,550,000تومان

اسپیکر هیسکا HISKA Party Box 1009 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
100 وات 1 اسپیکر
14 کیلوگرم 340 × 340 × 670 میلی‌متر

از13,700,000تومان

اسپیکر هیسکا HISKA B114 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 3 ساعت
40 وات 1 اسپیکر
2100 گرم 139 × 182 × 368 میلی‌متر

از3,499,000تومان

اسپیکر هیسکا HISKA B112 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
20 وات 1 اسپیکر
1040 گرم 121 × 145 × 340 میلی‌متر

از3,090,000تومان

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B44
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 5 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 87 × 87 × 113 میلی‌متر

از999,000تومان

نمای جلو و نورپردازی اسپیکر هیسکا Party Box 1014
قابل حملبی‌سیم و باسیم
باتری داخلی6 ساعت
120 وات1 اسپیکر
14.65 کیلوگرم379 × 390 × 938 میلی‌متر

از13,500,000تومان

نمای جلو و نورپردازی اسپیکر هیسکا B170
قابل حملبی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 4 ساعت
40 وات1 اسپیکر
3300 گرم251 × 255 × 326 میلی‌متر

از6,000,000تومان

تبلیغات
ابعاد و اندازه اسپیکر هیسکا B155
قابل حملبی‌سیم و باسیم
باتری داخلی4 ساعت
20 وات1 اسپیکر
1300 گرم152 × 194 × 360 میلی‌متر

از4,440,000تومان

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B45
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 4 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
600 گرم 90 × 90 × 140 میلی‌متر

از1,190,000تومان

نمای جلو و نورپردازی اسپیکر هیسکا B175
قابل حملبی‌سیم و باسیم
باتری داخلی4 ساعت
40 وات1 اسپیکر
4200 گرم264 × 283 × 329 میلی‌متر

از8,249,000تومان

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B39
قابل حمل بی‌سیم
باتری داخلی 4 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 114 × 114 × 131 میلی‌متر

از770,000تومان

ابعاد و اندازه اسپیکر هیسکا B43
قابل حملبی‌سیم
باتری داخلی8 ساعت
8 وات1 اسپیکر
493 گرم90 × 90 × 140 میلی‌متر

از1,447,000تومان

ابعاد و اندازه اسپیکر هیسکا B42
قابل حملبی‌سیم
باتری داخلی6 ساعت
5 وات1 اسپیکر
215 گرم60 × 75 × 75 میلی‌متر

از899,000تومان

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B95
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی -
10 وات 1 اسپیکر
800 گرم 67 × 67 × 400 میلی‌متر

طراحی اسپیکر هیسکا HISKA B61
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 4 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
500 گرم 60 × 65 × 380 میلی‌متر

تبلیغات
اسپیکر هیسکا HISKA Party Box 1010 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی -
100 وات 1 اسپیکر
11200 گرم -

اسپیکر هیسکا HISKA Party Box 1012 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
140 وات 1 اسپیکر
23 کیلوگرم 410 × 420 × 1040 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B162
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی -
16 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 150 × 150 × 440 میلی‌متر

توان اسپیکر هیسکا HISKA Party Box 1001
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی -
50 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 210 × 210 × 650 میلی‌متر

طراحی هیسکا PartyBox 1004
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
80 وات 1 اسپیکر
11 کیلوگرم 365 × 375 × 755 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B52
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
350 گرم 71 × 72 × 212 میلی‌متر

اسپیکر هیسکا HISKA Party Box 1011 نمای جلو
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی غلتک تنظیم صدا
120 وات 1 اسپیکر
15.9 کیلوگرم 320 × 340 × 862 میلی‌متر

نمای جلو و نورپردازی اسپیکر هیسکا Party Box 1015
قابل حملبی‌سیم و باسیم
باتری داخلی6 ساعت
140 وات1 اسپیکر
22.6 کیلوگرم370 × 420 × 1115 میلی‌متر

تبلیغات
ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B110
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
900 گرم 68 × 81 × 200 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B165
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی -
24 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 185 × 210 × 440 میلی‌متر

طراحی هیسکا B57
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 4 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
560 گرم 160 × 135 × 135 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA Party Box 1003
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
50 وات 1 اسپیکر
13 کیلوگرم 220 × 260 × 560 میلی‌متر

نمای جلو و نورپردازی اسپیکر هیسکا Party Box 1013
قابل حملبی‌سیم و باسیم
باتری داخلی6 ساعت
100 وات1 اسپیکر
9.8 کیلوگرم337 × 367 × 780 میلی‌متر

توان اسپیکر هیسکا HISKA B164
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی -
24 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 170 × 210 × 450 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B46
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 4 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 69 × 123 × 125 میلی‌متر

توان اسپیکر هیسکا HISKA B92
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 70 × 80 × 200 میلی‌متر

تبلیغات
ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B192
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 2.5 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
707 گرم 79.6 × 90.8 × 207.5 میلی‌متر

نمای جلو و نورپردازی اسپیکر هیسکا B59
قابل حملبی‌سیم و باسیم
باتری داخلی4 ساعت
20 وات1 اسپیکر
وزن نامشخص70 × 80 × 400 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA Party Box 1002
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی -
50 وات 1 اسپیکر
وزن نامشخص 170 × 220 × 630 میلی‌متر

ابعاد اسپیکر هیسکا HISKA B48
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
10 وات 1 اسپیکر
300 گرم 75 × 75.3 × 184 میلی‌متر

توان اسپیکر هیسکا HISKA B100
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 4 ساعت
30 وات 1 اسپیکر
4500 گرم 200 × 200 × 300 میلی‌متر

اسپیکر هیسکا HISKA B191 آبی
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 1 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
336 گرم 80 × 86 × 146 میلی‌متر

توان اسپیکر هیسکا HISKA B61 OUTDOOR
قابل حمل بی‌سیم و باسیم
باتری داخلی 6 ساعت
5 وات 1 اسپیکر
500 گرم -

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه