قیمت پرینتر اپسون

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۲۷٬۷۰۰٬۰۰۰

۲٬۶۰۰٬۶۲۰

سازنده
192
102
57
30
10
3
8 برند دیگر
کاربری
22
11
24
نوع کاربری
31
56
31
10
فناوری پرینت
48
0
8
0
نوع پرینت
41
15
حداکثر اندازه پرینت
36
6
3
0
0
0
1 حداکثر اندازه پرینت دیگر
قابلیت پرینت دو رو خودکار
17
26
نوع کپی
4
29
فناوری اسکن
33
0
0
نوع اسکنر
32
رنگ اسکن
32
0
نوع کارتریج
41
47
1
0
8
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
57 پرینتر
پرینتر اپسون Epson EcoTank L3250
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
3.9 کیلوگرم 179 × 347 × 375‎ میلی‌متر

از13,200,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L8050 نمای جلو
پرینتر جوهر افشان رنگی
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
6 کیلوگرم 149 × 369 × 403 میلی‌متر

از18,100,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L805
پرینتر جوهر افشان رنگی
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
6 کیلوگرم 187 × 289 × 547‎ میلی‌متر

از26,800,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L121
پرینتر جوهر افشان رنگی
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
2.4 کیلوگرم 130 × 215 × 461 میلی‌متر

از8,805,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L3110
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
3.9 کیلوگرم 179 × 347 × 375‎ میلی‌متر

از11,000,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L3110
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
3.9 کیلوگرم 179 × 347 × 375‎ میلی‌متر

از11,000,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L1800
پرینتر جوهر افشان رنگی
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
12.5 کیلوگرم 215 × 322 × 705‎ میلی‌متر

از71,005,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L18050 نمای جلو
پرینتر جوهر افشان رنگی
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
8 کیلوگرم 150 × 369 × 523 میلی‌متر

از42,205,000تومان

تبلیغات
پرینتر اپسون Epson EcoTank L1300
پرینتر جوهر افشان رنگی
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
12.2 کیلوگرم 215 × 322 × 705 میلی‌متر

از32,000,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L3251
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
3.9 کیلوگرم 179 × 347 × 375‎ میلی‌متر

از13,705,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L850
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
9.1 کیلوگرم 196 × 386 × 542‎ میلی‌متر

از40,000,000تومان

پرینتر اپسون Epson LQ-690
پرینتر سوزنی سیاه و سفید
تک کاره پرینت
کارتریج ریبون جوهر -
6.8 کیلوگرم 210 × 370 × 480 میلی‌متر

از19,105,000تومان

پرینتر اپسون Epson LQ-350
پرینتر سوزنی سیاه و سفید
تک کاره پرینت
ریبون جوهری -
4.1 کیلوگرم 154 × 275 × 348‎ میلی‌متر

از10,055,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L5190
پرینتر جوهر افشان رنگی
چهار کاره پرینت، کپی، اسکن، فکس
کارتریج جوهری -
5 کیلوگرم 237 × 347 × 375‎ میلی‌متر

از19,505,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank ET-M1140
پرینتر جوهر افشان سیاه و سفید
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
4.3 کیلوگرم 151 × 347 × 376 میلی‌متر

از17,005,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L6290
پرینتر جوهر افشان رنگی
چهار کاره پرینت، کپی، اسکن، فکس
کارتریج جوهری -
6.7 کیلوگرم 231 × 347 × 375‎ میلی‌متر

از24,805,000تومان

تبلیغات
پرینتر اپسون Epson EcoTank L15150 نمای جلو
پرینتر جوهر افشان رنگی
چهار کاره پرینت، کپی، اسکن، فکس
کارتریج جوهری -
20.7 کیلوگرم 350 × 500 × 512 میلی‌متر

از72,005,000تومان

پرینتر اپسون Epson DFX-9000 نمای جلو
پرینتر سوزنی سیاه و سفید
تک کاره پرینت
ریبون جوهر -
34 کیلوگرم 363 × 378 × 700 میلی‌متر

از227,700,000تومان

پرینتر اپسون Epson EcoTank L3260
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
4.1 کیلوگرم 179 × 347 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L1110
پرینتر جوهر افشان رنگی
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
2.7 کیلوگرم 169 × 347 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L14150
پرینتر جوهر افشان رنگی
چهار کاره پرینت، کپی، اسکن، فکس
کارتریج جوهری -
9.7 کیلوگرم 245 × 358 × 498 میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L6190
پرینتر جوهر افشان رنگی
چهار کاره پرینت، کپی، اسکن، فکس
کارتریج جوهری -
7.3 کیلوگرم 231 × 347 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank M15140
پرینتر جوهر افشان سیاه و سفید
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
20.2 کیلوگرم 350 × 500 × 515 میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L3150
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
3.9 کیلوگرم 179 × 347 × 375‎ میلی‌متر

تبلیغات
پرینتر اپسون Epson EcoTank L1250
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
2.9 کیلوگرم 169 × 347 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank M1120
پرینتر جوهر افشان سیاه و سفید
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
3.5 کیلوگرم 161 × 267 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L8160
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
8.4 کیلوگرم 162 × 369 × 403 میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L3256
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
3.9 کیلوگرم 179 × 347 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L4150
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
5.5 کیلوگرم 187 × 347 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L6190
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
7.3 کیلوگرم 231 × 347 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L3156
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
3.9 کیلوگرم 179 × 347 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson LQ 1600
پرینتر جوهر افشان سیاه و سفید
تک کاره پرینت
کارتریج ریبون جوهری -
8 کیلوگرم 167 × 350 × 589 میلی‌متر

تبلیغات
پرینتر اپسون Epson WorkForce Pro WF-3720dw
پرینتر جوهر افشان رنگی
چهار کاره پرینت، کپی، اسکن، فکس
کارتریج جوهری 20000 صفحه
9.0 کیلوگرم 249 × 424 × 492 میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson SureColor P5000 Standard Edition
پرینتر جوهر افشان رنگی
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
52 کیلوگرم 405 × 766 × 863 میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L3550 نمای جلو
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
4.1 کیلوگرم 179 × 347 × 375 میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson Expression Photo XP-55
پرینتر جوهر افشان رنگی
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
5 کیلوگرم 141 × 338 × 390 میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L4260 نمای جلو
پرینتر جوهر افشان رنگی
سه کاره پرینت، کپی، اسکن
کارتریج جوهری -
5.4 کیلوگرم 187 × 347 × 375 میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L15150 نمای جلو
پرینتر جوهر افشان رنگی
چهار کاره پرینت، کپی، اسکن، فکس
کارتریج جوهری -
20.9 کیلوگرم 350 × 500 × 515 میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank L5190
پرینتر جوهر افشان رنگی
چهار کاره پرینت، کپی، اسکن، فکس
کارتریج جوهری -
5 کیلوگرم 237 × 347 × 375‎ میلی‌متر

پرینتر اپسون Epson EcoTank M1100
پرینتر جوهر افشان سیاه و سفید
تک کاره پرینت
کارتریج جوهری -
3.5 کیلوگرم 161 × 267 × 375‎ میلی‌متر

بیشتر بخوانیم

قیمت پرینتر اپسون

قیمت پرینتر اپسون با توجه به مدل‌های متعدد تولید شده توسط این شرکت متفاوت است. این روزها حتی با این که بیش‌تر اسناد یا تصاویر را می‌توان به شکل دیجیتالی ذخیره کرد، بیش‌تر مواقع داشتن یک نسخه‌ی فیزیکی کاربردی است. خرید پرینتر اپسون یا هر چاپگر دیگری یک راه حل مناسب برای رفع نیازهای چاپی شما است.

اپسون یکی از شناخته‌شده‌ترین برندهای تولید چاپگر است. قیمت پرینتر اپسون با توجه به نوع و مدل پرینتر می‌تواند نسبت به سایر رقبای خود گران‌تر باشد اما کیفیت خود دستگاه و صفحات چاپ شده توسط پرینتر Epson همیشه رضایت کاربران مختلف از مبتدی تا حرفه‌ای را به خود جلب می‌کند.

پرینتر اپسون Epson EcoTank L3260

در سبد محصولات این شرکت، پرینترهای متنوعی برای کاربری‌های مختلف تولید شده‌اند ولی پیشنهاد می‌کنیم تا به سایر رقبای چاپگر Epson هم توجه داشته باشید. برای مثال قیمت پرینتر HP نسبت به قیمت پرینتر اپسون در بسیاری از موارد بالاتر است اما برند HP یکی از محبوب‌ترین برندهای تولیدکننده‌ی انواع پرینتر محسوب می‌شود و رقابت شدیدی با شرکت اپسون و سایر برندها مانند کانن دارد.

خرید پرینتر اپسون

چاپگرها در دسته‌بندی‌های متفاوتی تولید شده‌اند که هر کدام برای کار خاصی مناسب هستند. از این رو اگر پرینتر مناسبی انتخاب نکنید، قطعا در روند چاپ دردسر خواهید داشت.

اگر قصد خرید پرینتر اپسون را دارید بهتر است تا با مدل‌های مختلف تولید شده توسط این شرکت آشنایی داشته باشید. شما می‌توانید در بخش محصولات زومیت، قیمت چاپگر برندهای مختلف را به آسانی مشاهده و با یکدیگر مقایسه کنید. همچنین می‌توانید به کمک فیلترهای موجود، پرینتر مورد نظر خود را به راحتی پیدا کنید.

برای آشنایی بهتر با انواع پرینتر و یافتن برخی از بهترین مدل‌های پرینتر در بازار کشورمان، پیشنهاد می‌کنیم تا از نقد و بررسی‌های تخصصی انجام شده توسط زومیت بهره ببرید.

نکاتی که پیش از خرید پرینتر اپسون باید مدنظر داشت

هنگام خرید پرینتر اپسون یا هر پرینتر دیگری حتما باید به نکات مهمی توجه داشته باشید تا انتخابی متناسب با نیاز خود انجام دهید. بهتر است ابتدا نیازهای چاپی خود را بسنجید؛ مثلا اگر نیاز دارید تا تصویر پرینت بگیرید، بهتر است پرینتری انتخاب کنید که با دقت و سرعت از پس چاپ کردن تصاویر رنگی بربیاید. اگر نیاز دارید متون یا اسناد زیادی را چاپ کنید، انتخاب پرینتری که برای پرینت رنگی بهینه شده هستند، کار درستی نیست. قیمت چاپگر اپسون با توجه به نوع و قابلیت‌های مختلف آن با یکدیگر متفاوت است.

برند پرینتر

خرید پرینتر از برند مطرح و شناخته‌شده می‌تواند مانند تفاوت بین روز و شب باشد. برندهای مشهور زیادی مانند اپسون، اچ پی و کانن، پرینترهای گوناگونی را به بازار عرضه کرده‌اند. در بازار کشور ما قیمت چاپگر Epson در مقایسه با قیمت پرینتر کانن در مدل‌های مختلف، تقریبا مشابه است. گرچه تنوع پرینترهای اقتصادی کانن اندکی بیش‌تر از اپسون است؛ در هر حال پرینتر اپسون از برندهای معتبر این صنعت و بین مصرف‌کنندگان شناخته‌شده‌تر است.

نوع پرینتر

پرینترها به طور کلی در دو دسته‌ی لیزری و جوهرافشان قرار می‌گیرند و هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. نوع پرینتر در قیمت نهایی و از آن مهم‌تر هزینه‌های آینده تاثیر زیادی خواهد داشت. در ادامه به شکل کامل‌تر درباره‌ی این پرینترها توضیح داده‌ایم.

پرینتر اپسون Epson LQ-690 نمای جلو

پرینتر چندکاره یا ساده

به‌طور کلی یک پرینتر ساده تنها قابلیت چاپ کردن تصاویر یا متون را دارد، اما بعضی از پرینترها امکان اسکن، کپی و حتی فکس را هم به شما می‌دهند. عموما این نوع از پرینترها با نام پرینترهای 3 کاره یا چندکاره مشهور هستند. قیمت چاپگر اپسون در مدل‌های چندکاره عموما بیش‌تر از نوع ساده است.

اتصالات و درگاه‌ها

پرینترها از لحاظ اتصال به کامپیوتر و سایر دستگاه‌ها با یکدیگر متفاوت هستند. عموما پرینترها برای اتصال به کامپیوتر از کابل USB استفاده می‌کنند اما برخی دیگر با استفاده از وای‌فای امکان اتصال بدون سیم را به کامپیوتر و گوشی فراهم می‌سازند. نوع اتصال با در نظر گرفتن نیازهای شما می‌تواند کمک بزرگی در انتخاب پرینتر بکند.

قابلیت‌های چاپی

قابلیت‌های چاپی پرینتر یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه داشت. به طور کلی این قابلیت‌ها می‌توانند شامل چاپ لیبل، بریدن لیبل‌ها، چاپ عکس، نامه یا موارد دیگر باشند. بهتر است قبل از خرید پرینتر به ابعاد و نوع کاغذی که پرینتر توانایی چاپ روی آن را دارد، توجه ویژه داشته باشید. سرعت، وضوح چاپ، پشتیبانی از چاپ دو رو و ابعاد پرینتر از دیگر مواردی است که هنگام خرید پرینتر باید به آن دقت داشت.

تفاوت پرینتر لیزری و جوهرافشان Epson

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، پرینترها از لحاظ نوع فناوری چاپ به دو دسته‌بندی جوهرافشان و لیزری تقسیم می‌شوند. چاپگرهای جوهرافشان قیمت ارزان‌تری نسبت به چاپگرهای لیزری دارند و به دلیل روش چاپی که دارند، عموما برای چاپ تصاویر مناسب هستند. سرعت چاپ پرینترهای جوهرافشان کم است و برای چاپ با حجم زیاد مناسب نیستند.

با این‌که پرینترهای جوهرافشان نسبتا ارزان هستند، هزینه‌ی کارتریج آن‌ها در بلند مدت زیاد خواهد بود. این نوع پرینتر بیش‌تر برای افرادی که مصرف چندانی ندارند مناسب است. اگر نیاز به خرید کارتریج دارید، دقت کنید که مدل کارتریج را درست انتخاب کنید؛ مثلا با خرید پرینتر اپسون نمی‌توانید از کارتریج پرینتر شرکت دیگری استفاده کنید. همچنین باید کارتریج شما با مدل پرینتر تطابق داشته باشد. نوع کارتریج در بخش مشخصات فنی پرینتر ذکر شده است.

از سوی دیگر، پرینترهای لیزری به جای استفاده از جوهر برای چاپ، از پودر استفاده می‌کنند که در بلند مدت هزینه‌های چاپ را کاهش می‌دهند. قیمت پرینترهای لیزری بسیار بیش‌تر از نوع جوهرافشان است. پرینترهای لیزری سریع هستند و می‌توانند صفحات زیادی را با سرعت و دقت بالا چاپ کنند. این نوع چاپگر بیش‌تر برای پرینت متن و ادارات مناسب است.

نکته‌ی مهمی که باید به آن اشاره کرد، توقف تولید پرینترهای لیزری توسط اپسون است؛ به همین علت، پرینترهای فوق کم‌مصرف جوهرافشان اپسون جایگزین پرینترهای لیزری این شرکت شده‌اند. در حال حاضر، در بازار کشور ما هم پرینترهای لیزری این شرکت به سختی یافت می‌شوند.

پرینتر اپسون Epson EcoTank L805

انواع پرینتر اپسون

خانواده‌ی پرینترهای اپسون به طور کلی به پنج دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند که در زیر به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

 • سری WorkForce
 • سری Supertank
 • سری EcoTank Pro
 • سری EcoTank
 • سری Expression
 • سری WorkForce، Supertank و EcoTank Pro در دسته‌ی پرینترهای اداری قرار می‌گیرند و با توجه به مدل می‌توانند جوابگوی نیاز ادارات کوچک و بزرگ باشند. سری EcoTank بیش‌تر برای مصارف خانگی مناسب است و در مدل‌های متنوعی در بازار یافت می‌شود. سری Expression هم پرینترهای مناسب چاپ عکس هستند.

  مدل‌های نام‌برده شده تنها تعدادی از چاپگرهای تولید شده توسط اپسون هستند. اپسون چاپگرهای صنعتی هم تولید می‌کند که برای مصارفی مانند چاپ بنر و پوستر، تابلو و چاپ روی پارچه و لباس مناسب هستند. پرینترهای لیبل‌زن، حرارتی و سوزنی هم در سبد محصولات اپسون به چشم می‌خورد.

  سوالات متداول زومیت

  • درایور پرینتر اپسون را چگونه دانلود کنیم؟

   برای دانلود و نصب درایور پرینتر اپسون، بهتر است تا مدل دقیق پرینتر خود را در اینترنت جستوجو کنید و از سایت رسمی اپسون درایور مخصوص خود را دانلود و نصب کنید.

  • پرینتر اپسون ساخت کدام کشور است؟

   شرکت اپسون، یک شرکت چند ملیتی ژاپنی است و محصولات این شرکت در کشورهای ژاپن، هلند، آمریکا و چین تولید شده و در سراسر دنیا به فروش می‌رسند.

  راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

  مشاهده همه