قیمت ماوس ایکس پی پروداکت

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰

۶۰٬۰۰۰

سازنده
38
75
108
95
69
3
133 برند دیگر
کاربری
38
6
0
کلاس ابعاد
5
25
قابل استفاده با هر دو دست
41
3
نوع اتصال
21
23
0
قابلیت تنظیم حساسیت
16
13
تعداد کلید
19
25
0
0
0
0
15 تعداد کلید دیگر
نورپردازی
3
38
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
44 ماوس
3.8
ایکس پی پروداکت XP-200E
- استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1600 DPI
- -

از85,000تومان

4.7
ایکس پی پروداکت XP-M691E
- استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1000
65 گرم -

از96,000تومان

4.1
ایکس پی پروداکت XP-M693E
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI تا 1600
65 گرم -

از96,000تومان

3.6
ایکس پی پروداکت XP-W470F
فول سایز استاندارد
بی‌سیم -
4 کلید DPI تا 1600
81 گرم 40 × 80 × 130 میلی‌متر

از169,000تومان

4
ایکس پی پروداکت XP-M692E
- استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1000
65 گرم -

از95,000تومان

3.8
ایکس پی پروداکت XP-M690E
کامپکت استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1000
100 گرم 39 × 58 × 100 میلی‌متر

از80,000تومان

3.8
ایکس پی پروداکت XP-W460E
- استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
4 کلید DPI تا 1600
- -

از170,000تومان

4
ایکس پی پروداکت XP-M691
- استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1600 DPI
50 گرم -

از91,500تومان

4.5
ایکس پی پروداکت XP-W430F
- استاندارد
بی‌سیم -
3 کلید 1200 DPI
59 گرم -

از220,000تومان

3.8
ایکس پی پروداکت XP-W470B
فول‌سایز استاندارد
بی‌سیم باتری
4 کلید DPI تا 1600
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از195,000تومان

 ایکس پی پروداکت XP-200G
فول سایزاستاندارد
باسیمدرگاه USB
3 کلیدDPI تا 1600
وزن نامشخصابعاد نامشخص

از79,000تومان

ایکس پی پروداکت XP-G698D
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
3 کلیدDPI تا 2400
وزن نامشخصابعاد نامشخص

از113,000تومان

ایکس پی پروداکت XP-W550G
فول‌سایزاستاندارد
بی‌سیمباتری
4 کلیدDPI تا 1600
وزن نامشخصابعاد نامشخص

از167,000تومان

 ایکس پی پروداکت XP-M690G
فول سایزاستاندارد
باسیمدرگاه USB
3 کلیدDPI تا 1600
وزن نامشخصابعاد نامشخص

از79,000تومان

ایکس پی پروداکت XP-584W
فول سایزاستاندارد
بی‌سیمباتری
3 کلیدDPI تا 1200
وزن نامشخصابعاد نامشخص

از148,000تومان

4.4
ایکس پی پروداکت XP-G697E
- استاندارد
باسیم درگاه USB Type-A
3 کلید DPI تا 2400
- -

از125,000تومان

3.8
ایکس پی پروداکت XP-W430E
- استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلم
4 کلید DPI تا 1600
80 گرم -

از190,000تومان

4.1
ایکس پی پروداکت XP-W470E
- استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
4 کلید DPI تا 1600
70 گرم -

از168,320تومان

3.8
ایکس پی پروداکت XP-580W
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
4 کلید DPI تا 1600
100 گرم 40 × 60 × 100 میلی‌متر

4.2
ایکس پی پروداکت XP-W460D
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید DPI تا 1600
55 گرم 50 × 70 × 100 میلی‌متر

3.8
ایکس پی پروداکت XP-W470D
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
4 کلید DPI تا 3200
100 گرم 45 × 80 × 100 میلی‌متر

3.9
ایکس پی پروداکت XP-270F
کامپکت استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI 1400
62 گرم 43 × 90 × 95 میلی‌متر

4.6
ایکس پی پروداکت XP-W430D
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
3 کلید 1000 DPI
30 گرم 40 × 70 × 120 میلی‌متر

4.5
ایکس پی پروداکت XP-W450F
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری
4 کلید DPI تا 1600
65 گرم 40 × 50 × 100 میلی‌متر

4.6
ایکس پی پروداکت XP-200C
- استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1000 DPI
40 گرم -

4.2
ایکس پی پروداکت XP-W460F
- استاندارد
بی‌سیم -
4 کلید DPI تا 1600
68 گرم -

3.9
ایکس پی پروداکت XP-M690
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI تا 1600
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

3.7
ایکس پی پروداکت XP-M501
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
3 کلید DPI تا 1600
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

ایکس پی پروداکت XP-W570G
فول‌سایزاستاندارد
بی‌سیمباتری
4 کلیدDPI تا 1600
وزن نامشخصابعاد نامشخص

ایکس پی پروداکت XP-W540G
فول‌سایزاستاندارد
بی‌سیمباتری
3 کلیدDPI تا 1600
وزن نامشخصابعاد نامشخص

ایکس پی پروداکت XP-W560G
فول‌سایزاستاندارد
بی‌سیمباتری
4 کلیدDPI تا 1000
وزن نامشخصابعاد نامشخص

ایکس پی پروداکت XP-M691D
فول‌سایزاستاندارد
باسیمدرگاه USB
3 کلیدDPI تا 1000
وزن نامشخصابعاد نامشخص

ایکس پی پروداکت XP-W570
کامپکتاستاندارد
بی‌سیمباتری نیم‌قلمی
4 کلیدDPI تا 1600
36 گرم20 × 45 × 90 میلی‌متر

ایکس پی پروداکت XP-W580G
فول‌سایزاستاندارد
بی‌سیمباتری
3 کلیدDPI تا 1600
وزن نامشخصابعاد نامشخص

ایکس پی پروداکت XP-M693G
فول‌سایزاستاندارد
باسیمدرگاه USB
4 کلیدDPI تا 1600
70 گرم30 × 50 × 90 میلی‌متر

ایکس پی پروداکت XP-M692G
فول‌سایزاستاندارد
باسیمدرگاه USB
4 کلیدDPI تا 1600
50 گرم25 × 60 × 90 میلی‌متر

ایکس پی پروداکت XP-M694G
فول‌سایزاستاندارد
باسیمدرگاه USB
3 کلیدDPI تا 1000
75 گرم38 × 60 × 115 میلی‌متر

ایکس پی پروداکت XP-G698G
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
4 کلیدDPI تا 1600
وزن نامشخصابعاد نامشخص

ایکس پی پروداکت XP-G699G
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
4 کلیدDPI تا 1600
وزن نامشخصابعاد نامشخص

ایکس پی پروداکت XP-G697F
فول‌سایزگیمینگ
باسیمدرگاه USB
4 کلیدDPI تا 1000
وزن نامشخصابعاد نامشخص