قیمت ماوس رپو

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰

۵۳٬۷۰۰

سازنده
38
73
108
95
69
3
133 برند دیگر
کاربری
42
22
3
کلاس ابعاد
10
52
قابل استفاده با هر دو دست
34
32
نوع اتصال
34
26
6
قابلیت تنظیم حساسیت
34
20
تعداد کلید
3
24
7
14
3
3
15 تعداد کلید دیگر
نورپردازی
23
41
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
69 ماوس
3.8
رپو V20 Pro
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
5 کلید DPI تا 8000
108 گرم 41.3 × 78.36 × 127.49 میلی‌متر

از940,000تومان

4
رپو VT350
فول سایز استاندارد
باسیم، ‌بی‌سیم باتری داخلی
11 کلید DPI تا 5000
136 گرم 42 × 68 × 127 میلی‌متر

از2,650,000تومان

3.7
رپو VT300S
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
10 کلید DPI تا 16000
118 گرم 41.3 × 74.8 × 130.1 میلی‌متر

از1,390,000تومان

4.2
رپو M500
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
6 کلید DPI تا 1600
72 گرم 41 × 67 × 105 میلی‌متر

از447,000تومان

3.4
رپو N1600
- استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1000 DPI
70 گرم -

از192,000تومان

4
رپو V22
- گیمینگ
باسیم درگاه USB
7 کلید DPI تا 3000
- -

از1,500,000تومان

4.2
رپو N1200 Silent
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری داخلی
3 کلید 1000 DPI
90 گرم 40 × 63 × 118 میلی‌متر

از185,000تومان

4.1
رپو EV200
فول سایز ارگونومیک
باسیم درگاه USB
6 کلید DPI تا 1600
140 گرم 69 × 76 × 117 میلی‌متر

از625,000تومان

3.8
رپو VT300
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
10 کلید DPI تا 6200
130 گرم 41 × 75 × 130 میلی‌متر

از1,780,000تومان

3.9
رپو EV250
فول سایز ارگونومیک
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
6 کلید DPI تا 1600
89 گرم 69 × 76 × 117 میلی‌متر

از775,000تومان

4.5
رپو V25S
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
8 کلید DPI تا 5000
131 گرم 39.5 × 66.2 × 125.6 میلی‌متر

از1,300,000تومان

3.4
رپو V18
فول سایز گیمینگ
باسیم درگاه USB
5 کلید DPI تا 2000
115 گرم 42 × 74 × 128 میلی‌متر

از737,000تومان

4.2
رپو MT750
فول سایز گیمینگ
بی‌سیم باتری داخلی
8 کلید DPI تا 3200
49.5 × 85 × 124.2 میلی‌متر 108 گرم

از2,970,000تومان

4.4
رپو N1162
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
2 کلید DPI 1000
110 گرم 35 × 60 × 123 میلی‌متر

از180,000تومان

4.2
رپو 3500Plus Silent
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید 1300 DPI
84 گرم 30 × 64 × 110 میلی‌متر

از750,000تومان

3.8
رپو AG200
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید DPI تا 1300
57 گرم 30 × 64 × 113 میلی‌متر

از598,000تومان

4.6
رپو 6610
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید DPI تا 1000
57 گرم 35 × 58 × 95 میلی‌متر

از599,000تومان

4
رپو N120
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
2 کلید 1600 DPI
74 گرم 37 × 61 × 112 میلی‌متر

از160,000تومان

4
رپو VT960S
فول سایز گیمینگ
باسیم و بی‌سیم باتری داخلی و درگاه USB
9 کلید DPI تا 19000
وزن نامشخص ابعاد نامشخص

از2,745,000تومان

3.9
رپو M275 Silent
فول‌سایز استاندارد
بی‌سیم باتری
6 کلید DPI تا 1600
57 گرم ابعاد نامشخص

از948,000تومان

4.2
رپو N500
فول سایز ارگونومیک
باسیم درگاه USB
6 کلید DPI تا 3600
104 گرم 43 × 76 × 121 میلی‌متر

از310,000تومان

4
رپو V30
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
6 کلید DPI تا 5000
وزن نامشخص 40 × 65 × 127 میلی‌متر

از1,685,900تومان

3.5
رپو VT9
فول سایز استاندارد
بی‌سیم و باسیم باتری داخلی و درگاه USB
7 کلید DPI تا 20000
78 گرم 40.2 × 67.1 × 124 میلی‌متر

از2,325,000تومان

3.5
رپو M600 Silent
فول‌سایز استاندارد
بی‌سیم باتری نیم‌قلمی
3 کلید DPI تا 1300
60 گرم 24 × 60 × 102 میلی‌متر

از2,000,000تومان

رپو M100G
فول‌سایزاستاندارد
بی‌سیمباتری قلمی
3 کلیدDPI تا 1300
110 گرمابعاد نامشخص

از415,000تومان

4.4
رپو MV20
--
--
--
--

از899,000تومان

4
رپو M20
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید 1000 DPI
80 گرم 30 × 55 × 105 میلی‌متر

از348,000تومان

3.7
رپو M200 Plus
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید 1300 DPI
60 گرم 30 × 64 × 113 میلی‌متر

از645,000تومان

4.2
رپو N200
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1600 DPI
66 گرم 37 × 64 × 112 میلی‌متر

از160,000تومان

4.7
رپو N1200S
کامپکت استاندارد
باسیم درگاه USB
3 کلید 1600 DPI
- 24 × 50 × 100 میلی‌متر

از168,000تومان

3.6
رپو M10 Plus
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید 1000 DPI
55 گرم 38 × 61 × 98 میلی‌متر

از320,000تومان

3.9
رپو M100 Silent
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید 1300 DPI
55 گرم 38 × 61 × 98 میلی‌متر

از400,000تومان

4.2
رپو 1620
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید 1000 DPI
62 گرم 40 × 64 × 111 میلی‌متر

از320,000تومان

3.8
رپو M10
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کلید 1000 DPI
55 گرم 38 × 61 × 98 میلی‌متر

از529,000تومان

4.3
رپو M160 Silent
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
4 کلید 1300 DPI
- 37.57 × 58.88 × 100.92 میلی‌متر

از395,000تومان

4
رپو VT950
فول سایز استاندارد
باسیم، بی‌سیم داخلی
11 کلید DPI تا 16000
142 گرم 40 × 74 × 129 میلی‌متر

از2,780,000تومان

4.4
رپو M216
کامپکت استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
3 کیلد 1000 DPI
55 گرم 38.1 × 60.8 × 98.3 میلی‌متر

از295,000تومان

3.6
رپو VT200
گیمینگ فول سایز
باسیم درگاه USB
8 کلید DPI تا 6200
99 گرم 39.13 × 68 × 123.94 میلی‌متر

از1,900,000تومان

3.9
رپو N100
فول سایز استاندارد
باسیم درگاه USB Type-A
3 کلید DPI تا 1600
66 گرم 38 × 63 × 115 میلی‌متر

از143,000تومان

3.6
رپو M700
فول سایز استاندارد
بی‌سیم باتری قلمی
4 کلید DPI تا 1300
68 گرم 29 × 54 × 105 میلی‌متر

از1,750,000تومان