قیمت لنز دوربین فوخلندر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱٬۳۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰

۴٬۰۰۰٬۰۰۰

سازنده
113
112
79
111
56
15
17 برند دیگر
لرزشگیر تصویر
0
24
فوکوس خودکار
0
24
فوکوس دستی دائمی
5
19
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
24 لنز
Voigtlander 28mm F2.8 Color Skopar SL II
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX
28 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشکیر تصویر
180 گرم 25 در 63 میلی‌متر

Voigtlander Nokton 25mm F0.95 Type II
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
25 میلی‌متر F1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
435 گرم 70 در 61 میلی‌متر

Voigtlander VM 40mm F2.8 Heliar
لنز پرایم مانت سونی E، سونی FE
40 میلی‌متر F2.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
132 گرم 21 در 52 میلی‌متر

Voigtlander 90mm F3.5 APO-Lanthar SL II
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX و ...
90 میلی‌متر F3.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
320 گرم 52 در 63 میلی‌متر

Voigtlander 65mm F2 Macro APO-Lanthar
لنز پرایم مانت سونی E، سونی FE
65 میلی‌متر F2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
625 گرم 91 در 78 میلی‌متر

Voigtlander 35mm F2.5 Color Skopar
لنز پرایم مانت لایکا M
35 میلی‌متر F2.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
134 گرم 23 در 55 میلی‌متر

Voigtlander Nokton 42.5mm F0.95
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
42.5 میلی‌متر F1
42.5 میلی‌متر F1
571 گرم 75 در 64 میلی‌متر

Voigtlander 58mm F1.4 Nokton SL II
لنز پرایم مانت نیکون (F (FX، پنتاکس KAF
58 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
320 گرم 48 در 64 میلی‌متر

تبلیغات
Voigtlander 15mm F4.5 Super Wide Heliar
لنز پرایم لایکا M
15 میلی‌متر F4.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
156 گرم 38 در 59 میلی‌متر

Voigtlander 20mm F3.5 Color Skopar SL II
لنز پرایم مانت کانن EF، نیکون (F (FX و ...
20 میلی‌متر F3.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
205 گرم 29 در 63 میلی‌متر

Voigtlander 10.5mm F0.95 Nokton
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
10.5 میلی‌متر F1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
586 گرم 82 در 77 میلی‌متر

Voigtlander 35mm F1.2 Nokton
لنز پرایم مانت لایکا M
35 میلی‌متر F1.2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
490 گرم 78 در 63 میلی‌متر

Voigtlander Nokton 17.5mm F0.95 Aspherical
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
17.5 میلی‌متر F1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
540 گرم 80 در 63 میلی‌متر

Voigtlander 21mm F4 Color Skopar Pancake II
لنز پرایم مانت لایکا M
21 میلی‌متر F4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
136 گرم 25 در 55 میلی‌متر

Voigtlander 21mm F1.8 Ultron
لنز پرایم مانت لایکا M
21 میلی‌متر F1.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
412 گرم 92 در 62 میلی‌متر

Voigtlander Nokton 25mm F0.95
لنز پرایم مانت میکرو چهارسوم
25 میلی‌متر F1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
410 گرم 70 در 58 میلی‌متر

تبلیغات
Voigtlander 50mm F1.1 Nokton
لنز پرایم مانت لایکا M
50 میلی‌متر F1.1
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
428 گرم 57 در 70 میلی‌متر

Voigtlander 50mm F1.5 Nokton
لنز پرایم مانت لایکا M
50 میلی‌متر F1.5
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
220 گرم 46 در 54 میلی‌متر

Voigtlander 25mm F4 Color Skopar Pancake
لنز پرایم مانت لایکا M
25 میلی‌متر F4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
156 گرم 30 در 55 میلی‌متر

Voigtlander 12mm F5.6 Ultra Wide Heliar
لنز پرایم مانت لایکا M
12 میلی‌متر F5.6
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
230 گرم 43 در 75 میلی‌متر

Voigtlander 28mm F2 Ultron
لنز پرایم مانت لایکا M
28 میلی‌متر F2
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
244 گرم 51 در 55 میلی‌متر

Voigtlander 35mm F1.4 Nokton
لنز پرایم مانت لایکا M
35 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
200 گرم 29 در 55 میلی‌متر

Voigtlander 75mm F1.8 Heliar Classic
لنز پرایم مانت لایکا M
75 میلی‌متر F1.8
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
427 گرم 74 در 58 میلی‌متر

Voigtlander 40mm F1.4 Nokton Classic
لنز پرایم مانت لایکا M
40 میلی‌متر F1.4
فاقد فوکوس خودکار فاقد لرزشگیر تصویر
175 گرم 30 در 55 میلی‎متر

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه