محصولات هارد دیسک

  هارد دیسک ترنسند

  تعداد 9 محصول پیدا شده است

  محصولی با این مشخصات یافت نشد

  ترنسند StoreJet 25M3 ظرفیت 1 ترابایت

  Transcend StoreJet 25M3 2.5 Inch 1TB (TS1TSJ25M3B)

  ترنسند StoreJet 25H3 ظرفیت 4 ترابایت

  Transcend StoreJet 25H3 2.5 Inch 4TB

  ترنسند StoreJet 25M3G Slim ظرفیت 1 ترابایت

  Transcend StoreJet 25M3G Slim 2.5 Inch 1TB

  ترنسند StoreJet 25M3S Slim ظرفیت 4 ترابایت

  Transcend StoreJet 25M3S Slim 2.5 Inch 4TB

  ترنسند StoreJet 25M3S Slim ظرفیت 1 ترابایت

  Transcend StoreJet 25M3S Slim 2.5 Inch 1TB

  ترنسند StoreJet 25H3 ظرفیت 1 ترابایت

  Transcend StoreJet 25H3 2.5 Inch 1TB

  ترنسند StoreJet 25C3N ظرفیت 2 ترابایت

  Transcend StoreJet 25C3N 2.5 Inch 2TB

  ترنسند StoreJet 25H3 ظرفیت 2 ترابایت

  Transcend StoreJet 25H3 2.5 Inch 2TB

  ترنسند StoreJet 25C3N ظرفیت 1 ترابایت

  Transcend StoreJet 25C3N 2.5 Inch 1TB