قیمت هارد اینترنال و اکسترنال ای دیتا

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰

۱۹۰٬۰۰۰

سازنده
252
96
87
60
221
22
26 برند دیگر
کاربری
0
96
دسته‌بندی کلی
0
0
0
0
9
87
فرم فکتور
87
9
ظرفیت
28
20
4
15
1
4
23 ظرفیت دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
96 هارد دیسک
3.2
ای دیتا DashDrive Durable HD650 ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
201 گرم 21 × 81 × 121 میلی‌متر

از3,700,000تومان

3.2
ای دیتا HM800 ظرفیت 6 ترابایت
اکسترنال دسکتاپ (رومیزی)
6 ترابایت 3.5 اینچ
7200 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
738 گرم 34 ×117 × 177.3 میلی‌متر

از7,990,000تومان

3.2
ای دیتا HD720 ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
223 گرم 20.2 × 97.9 × 129.4 میلی‌متر

از4,099,000تومان

3.6
ای دیتا HD330 ظرفیت 5 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
5 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
315.6 گرم 23.4 × 88.9 × 132.7 میلی‌متر

از6,760,000تومان

3.3
ای دیتا HD680 ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
270 گرم 22.9 × 101.7 × 124 میلی‌متر

از2,589,000تومان

3.6
ای دیتا HD680 ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
270 گرم 22.9 × 101.7 × 124 میلی‌متر

از3,649,000تومان

3.7
ای دیتا HD770G ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
270 گرم 26 ×98 × 139 میلی‌متر

از2,870,000تومان

3.5
ای دیتا HD770G ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
270 گرم 26 ×98 × 139 میلی‌متر

از5,100,000تومان

3.6
ای دیتا HD710 ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
220 گرم 22 × 99 × 132 میلی‌متر

از4,264,550تومان

3.8
ای دیتا HD710 Pro ظرفیت 4 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
4 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
390 گرم 26.7 ×98.5 × 133.3 میلی‌متر

از5,899,000تومان

3.6
ای دیتا DashDrive Durable HD650 ظرفیت 4 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
4 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
390 گرم 26.7 × 98.5 × 126.8 میلی‌متر

از6,400,000تومان

3.7
ای دیتا HD710 ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
220 گرم 22 × 99 × 132 میلی‌متر

از2,820,000تومان

3.6
ای دیتا DashDrive Durable HD650 ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
201 گرم 21 × 81 × 121 میلی‌متر

از2,699,000تومان

3.4
ای دیتا HD720 ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
223 گرم 20.2 × 97.9 × 129.4 میلی‌متر

از2,790,000تومان

4.4
ای دیتا HD710 Pro ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
270 گرم 21.5 ×98.5 × 133 میلی‌متر

از2,679,000تومان

3.3
ای دیتا HD710 Pro ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
270 گرم 21.5 ×98.5 × 133 میلی‌متر

از4,000,000تومان

3.4
ای دیتا HV620S ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
390 گرم 27.8 × 81 × 126.8 میلی‌متر

از3,500,000تومان

3.4
ای دیتا HD710M Pro ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
270 گرم 21.5 ×98.5 × 133.5 میلی‌متر

از2,900,000تومان

3.2
ای دیتا HD710M Pro ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
270 گرم 21.5 ×98.5 × 133.5 میلی‌متر

از4,250,000تومان

3.2
ای دیتا HV300 ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
139.8 گرم 10.3 × 80.5 × 125.7 میلی‌متر

از2,930,000تومان

3.6
ای دیتا HD330 ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
189.8 گرم 16.2 × 88.9 × 132.7 میلی‌متر

از2,740,000تومان

3.6
ای دیتا HD330 ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
189.8 گرم 16.2 × 88.9 × 132.7 میلی‌متر

از3,320,000تومان

3.4
ای دیتا HD330 ظرفیت 4 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
4 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
315.6 گرم 23.4 × 88.9 × 132.7 میلی‌متر

از5,850,000تومان

3.8
ای دیتا HV320 ظرفیت 5 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
5 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
285 گرم 19 × 80.5 × 125.7 میلی‌متر

4.8
ای دیتا DashDrive Durable HD650 ظرفیت 5 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
5 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
390 گرم 26.7 × 98.5 × 126.8 میلی‌متر

3.8
ای دیتا HM800 ظرفیت 4 ترابایت
اکسترنال دسکتاپ (رومیزی)
4 ترابایت 3.5 اینچ
7200 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
738 گرم 34 × 117 × 177.3 میلی‌متر

3.9
ای دیتا HM900 ظرفیت 3 ترابایت
اکسترنال دسکتاپ (رومیزی)
3 ترابایت 3.5 اینچ
7200 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
895 گرم 36.5 × 121 × 190 میلی‌متر

3.4
ای دیتا HM800 ظرفیت 8 ترابایت
اکسترنال دسکتاپ (رومیزی)
8 ترابایت 3.5 اینچ
7200 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
766 گرم 34 ×117 × 177.3 میلی‌متر

3.6
ای دیتا HD830 ظرفیت 5 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
5 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
600 گرم 33 × 96.2 × 140 میلی‌متر

3.4
ای دیتا HD830 ظرفیت 2 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
2 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
510 گرم 33 × 96.2 × 140 میلی‌متر

3.6
ای دیتا SH93 ظرفیت 640 گیگابایت
اکسترنال قابل حمل
640 گیگابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 2.0
240 گرم 19.2 × 97 × 129 میلی‌متر

3.4
ای دیتا Nobility NH03 ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال دسکتاپ (رومیزی)
1 ترابایت 3.5 اینچ
7200 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1 و USB 2.0
1000 گرم 48 × 150 × 178 میلی‌متر

3.6
ای دیتا Dashdrive HV610 ظرفیت 500 گیگابایت
اکسترنال قابل حمل
500 گیگابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
165 گرم 18 × 90 × 115 میلی‌متر

3.4
ای دیتا Nobility NH03 ظرفیت 3 ترابایت
اکسترنال دسکتاپ (رومیزی)
3 ترابایت 3.5 اینچ
7200 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1 و USB 2.0
1000 گرم 48 × 150 × 178 میلی‌متر

3.6
ای دیتا Superior SH14 ظرفیت 1 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
210 گرم 19.9 × 82.2 × 122.2 میلی‌متر

3.4
ای دیتا Superior SH14 ظرفیت 500 گیگابایت
اکسترنال قابل حمل
500 گیگابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
210 گرم 19.9 × 82.2 × 122.2 میلی‌متر

3.4
ای دیتا SH93 ظرفیت 500 گیگابایت
اکسترنال قابل حمل
500 گیگابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 2.0
240 گرم 19.2 × 97 × 129 میلی‌متر

3.8
ای دیتا CH11 ظرفیت 640 گیگابایت
اکسترنال قابل حمل
640 گیگابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
186 گرم 21 × 82 × 120 میلی‌متر

3.2
ای دیتا CH11 ظرفیت 1.5 ترابایت
اکسترنال قابل حمل
1.5 ترابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
186 گرم 21 × 82 × 120 میلی‌متر

3.8
ای دیتا Dashdrive HV610 ظرفیت 750 گیگابایت
اکسترنال قابل حمل
750 گیگابایت 2.5 اینچ
5400 دور در دقیقه USB 3.2 Gen 1
165 گرم 18 × 90 × 115 میلی‌متر

بیشتر بخوانیم

قیمت هارد اکسترنال ای دیتا

قیمت هارد اکسترنال ای دیتا بسته به ظرفیت و قابلیت‌هایی که ارائه می‌دهد متفاوت است. انواع هارد اکسترنال ای دیتا در ظرفیت‌های یک تا ده‌ها ترابایت در بازار موجود هستند. هارد اکسترنال ای دیتا در دو نوع اکسترنال رومیزی و اکسترنال قابل حمل عرضه می‌شوند. برای افرادی که مدام در حال سفر یا جابجایی هستند، خرید هارد اکسترنال ای دیتا پورتابل یا قابل حمل توصیه می‌شود.

قیمت هارد اکسترنال ADATA با توجه به سطح فعالیت و کیفیت محصولات این برند یکی از ویژگی‌های مثبت آن محسوب می‌شود. تنوع هارد ADATA در بازار زیاد است از این رو با هر بودجه قیمتی قادر به انتخاب محصول خواهید بود.

بخش حافظه‌ها یکی از اصلی‌ترین شاخه‌های فعالیت ADATA محسوب می‌شود. خود هارد‌‌ دیسک استفاده شده در محصولات این شرکت تایوانی توسط دیگر شرکت‌ها تولید می‌شود.

انواع هارد اکسترنال ای دیتا

انواع هارد اکسترنال ای دیتا به دو دسته‌ی اکسترنال رومیزی و اکسترنال قابل حمل تقسیم می‌شود. مدل‌های قابل حمل مثل مدل HD730 با حروف ‌HD آغاز می‌شوند در صورتی که حروف آغازین مدل‌های دسکتاپ HM و NH است.

هارد اکسترنال ADATA دسکتاپ

در داخل انواع هارد اکسترنال ای دیتا دسکتاپ معمولا یک هارد ۵/۳ اینچی قرار دارد. ظرفیت مدل‌های دسکتاپ عموما بالا است و به بیش از ۱۰ ترابایت نیز می‌رسد. به همین دلیل این مدل‌ها برای کار کردن نیازمند برق جانبی هستند. سرعت چرخش دیسک در اکثر هاردهای اکسترنال رومیزی به ۷۲۰۰ دور در دقیقه می‌رسد و سرعت انتقال داده بستگی به نسخه رابط USB دارد. انواع هارد اکسترنال ای دیتا از نوع دسکتاپ مناسب حمل طراحی نشده‌اند؛ به همین دلیل فاقد قابلیت‌هایی مثل مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار هستند؛ اما برخی از این مدل‌ها به حسگر شوک (G-Shock) مجهز هستند تا در صورت زمین خوردن اطلاعات هارد حفظ شود. وزن و ابعاد در این فرم فکتور اهمیتی ندارد؛ بلکه طراحی و شکل قرارگیری آن روی میز می‌تواند حائز اهمیت باشد. قیمت هارد اکسترنال ای دیتا در مدل‌های رومیزی در ظرفیت‌های مشابه معمولا کمی بیشتر از مدل‌های قابل حمل است.

هارد ADATA قابل حمل

ظرفیت این مدل‌ها کمتر از نسخه‌های دسکتاپ است. درون این نوع هاردهای اکسترنال ای دیتا معمولا یک حافظه‌ی ۵/۲ اینچی قرار دارد. هاردهای اکسترنال قابل حمل ای دیتا برق مورد نیاز خود را از درگاه USB تأمین می‌کنند. در واقع هم برق‌رسانی هم انتقال داده از طریق همان درگاه USB دستگاه مقصد صورت می‌گیرد. سرعت انتقال داده در این هاردها در صورتی که از رابط USB 3.0 بهره ببرند به ۵ گیگابیت بر ثانیه می‌رسد.

در هارد اکسترنال ADATA قابل حمل وجود ویژگی‌هایی همچون مقاومت در برابر ضربه، لغزش، نفوذ آب و گردوغبار از ویژگی‌های مهم به حساب می‌آید. همچین هرچه ابعاد و وزن محصول پایین‌تر باشد قابلیت حمل آن بالاتر است.

خرید هارد اکسترنال ADATA

برای خرد هارد اکسترنال ای دیتا ابتدا مشخص کنید که به کدام نوع از هارد اکسترنال ADATA نیاز دارید. اگر ظرفیت و سرعت بالاتر هارد برایتان اهمیت دارد و نیازی به جابجایی مداوم حافظه‌ی خارجی خود نخواهید داشت، می‌توانید سراغ هارد اکسترنال ای دیتا مدل رومیزی بروید. هارد اکسترنال ای دیتا HM با ظرفیت‌های متنوع را می‌توان یکی از بهترین هارد اکسترنال های بازار دانست.

در صورتی که قصد خرید هارد اکسترنال ای دیتا قابل حمل یا پرتابل دارید، دقت کنید مدل مورد نظر شما از استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گردوغبار برخوردار باشد. برخی مدل‌های هارد اکسترنال ای دیتا از استاندارد نظامی برای مقاومت در برابر ضربه برخوردار هستند. این مدل‌ها آزمون‌های سختی را گذرانده‌اند و می‌توانند تا حد زیادی در برابر ضربات و زمین خوردن‌های ناگهانی مقاومت کنند. از این جهت، هارد اکسترنال ای دیتا HD830 را می‌توان بهترین هارد اکسترنال ای دیتا از نوع قابل حمل دانست.

خرید هارد ای دیتا به کمک زومیت

اگر قصد خرید هارد اکسترنال ADATA به صورت آنلاین دارید، می‌توانید با استفاده از قسمت هارد دیسک در بخش محصولات زومیت به قیمت هارد در برندها و مدل‌های مختلف دسترسی پیدا کنید. برای مشاهده لیست قیمت هارد اکسترنال ای دیتا کافی است از نوار سمت راست، برند ای دیتا را انتخاب کنید. فهرست جدید شامل انواع هارد اکسترنال ای دیتا خواهد بود. به تناسب نیاز خود می‌توانید چند مدل که در محدوده‌ی بودجه شما قرار دارد را انتخاب کرده و برای بررسی بیشتر به صفحه‌ی مقایسه بروید. در نهایت، پس از انتخاب بهترین هارد اکسترنال ای دیتا از یکی از فروشگاه‌های مورد تأیید زومیت نسبت به خرید هارد اکسترنال ای دیتا اقدام کنید.