قیمت فلش مموری ایکس انرژی

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۵۹۰٬۰۰۰

۱۲۲٬۰۰۰

سازنده
190
196
309
187
43
86
59 برند دیگر
تعداد کانکتور
31
6
0
0
کانکتور
0
4
37
2
رابط اتصال
21
10
2
1
0
0
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
37 فلش مموری
نمای روبرو فلش مموری ایکس انرژی مدل الگانت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
- -

از178,000تومان

نمای روبرو فلش مموری ایکس انرژی مدل گلدن جم
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
- -

از214,000تومان

نمای روبرو فلش مموری ایکس انرژی مدل شاینی
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type C
4 × 12 × 32 میلی‌متر 2 گرم

از175,000تومان

نمای روبرو فلش مموری ایکس انرژی مدل گلدن جم
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
- -

از188,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-926 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر5 گرم

از180,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-925 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
6 × 13 × 24 میلی‌متر5 گرم

از219,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy Tile 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 15 × 34 میلی‌متر5 گرم

از178,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy Tile 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 15 × 34 میلی‌متر5 گرم

از213,000تومان

تبلیغات
فلش مموری ایکس انرژی x-Energy GOLDEN GEM 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
6 × 12 × 24 میلی‌متر5 گرم

از169,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-925 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
6 × 13 × 24 میلی‌متر5 گرم

از190,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy SHINY 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 15 × 34 میلی‌متر3.5 گرم

از169,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-928 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 14 × 37 میلی‌متر5 گرم

از222,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy ELEGANT 64GB USB 3.1
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 3.1 Gen 1
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 24 میلی‌متر5 گرم

از325,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-926 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر5 گرم

از230,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy ELEGANT 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 12 × 24 میلی‌متر5 گرم

از180,000تومان

فلش مموری ایکس انرژی مدل SPIN ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
2 کانکتور USB Type A
10 × 12 × 30 میلی متر 10 گرم

تبلیغات
نمای روبرو فلش مموری ایکس انرژی مدل گلدن جم
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type-A
- -

فلش مموری ایکس انرژی مدل SPIN ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
2 کانکتور USB Type A
10 × 12 × 30 میلی متر 10 گرم

نمای روبرو فلش مموری ایکس انرژی مدل جت سی ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type A و USB Type-C
- -

نمای روبرو ایکس انرژی مدل گلد
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
- 4 × 15 × 20 میلی متر

نمای روبرو ایکس انرژی مدل گلد
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
- -

فلش مموری ایکس انرژی مدل SWIFT
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
4 × 14 × 25 میلی متر 3 گرم

نمای روبرو فلش مموری ایکس انرژی مدل جت سی ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
2 کانکتور USB Type A و USB Type-C
- -

فلش مموری ایکس انرژی مدل SPIN ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
2 کانکتور USB Type A
10 × 12 × 30 میلی متر 10 گرم

تبلیغات
فلش مموری ایکس انرژی x-Energy Tile 32GB USB 3.2
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 3.2 Gen 1
1 کانکتورUSB Type A
4 × 15 × 34 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy SHINY 128GB USB 3.0
128 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 3.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 15 × 34 میلی‌متر3.5 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy Tile 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 15 × 34 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy Snowman 32GB USB 3.2
32 گیگابایتپلاستیک
رابط اتصالUSB 3.2 Gen 1
1 کانکتورUSB Type A
8 × 17 × 23 میلی‌متر4 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-929 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 34 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-925 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
6 × 13 × 24 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-930 64GB USB 3.0
64 گیگابایتپلاستیک
رابط اتصالUSB 3.0
1 کانکتورUSB Type A
8 × 17 × 43 میلی‌متر9 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-926 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر5 گرم

تبلیغات
فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-928 16GB USB 2.0
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 14 × 37 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-930 128GB USB 3.0
128 گیگابایتپلاستیک
رابط اتصالUSB 3.0
1 کانکتورUSB Type A
8 × 17 × 43 میلی‌متر9 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-929 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 34 میلی‌متر5 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy SHINY 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 15 × 34 میلی‌متر3.5 گرم

فلش مموری ایکس انرژی x-Energy X-928 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 14 × 37 میلی‌متر5 گرم

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه