قیمت فلش مموری وسترن دیجیتال

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۶۰۰٬۰۰۰

۱۱۲٬۰۰۰

سازنده
182
180
288
177
37
86
51 برند دیگر
تعداد کانکتور
15
0
0
0
کانکتور
0
0
15
0
رابط اتصال
15
0
0
0
0
0
1 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
15 فلش مموری
3.4
وسترن دیجیتال مدل My Elegant ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
14 × 10 میلی‌متر

3.6
وسترن دیجیتال مدل My Classic ظرفیت 8 گیگا بایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
100 × 140 میلی‌متر

3.2
وسترن دیجیتال مدل My Classic ظرفیت 32 گیگا بایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
100 × 140 میلی‌متر

3.4
وسترن دیجیتال مدل My Elegant ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
14 × 10 میلی‌متر

3.6
وسترن دیجیتال مدل My Elegant ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
14 × 10 میلی‌متر

3.4
وسترن دیجیتال مدل My Stylish ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
10 × 20 میلی‌متر

3.8
وسترن دیجیتال مدل My Stylish ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
10 × 20 میلی‌متر

3.6
وسترن دیجیتال مدل My Stylish ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
10 × 20 میلی‌متر

3.8
وسترن دیجیتال مدل My Classic ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
100 × 140 میلی‌متر

3.6
وسترن دیجیتال مدل My Lock ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
10 × 27 میلی‌متر

3.6
وسترن دیجیتال مدل My Lock ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
10 × 27 میلی‌متر

3.6
وسترن دیجیتال مدل My Lock ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
10 × 27 میلی‌متر

3.4
وسترن دیجیتال مدل My Pro ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
10 × 17 میلی‌متر

3.2
وسترن دیجیتال مدل My Pro ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
10 × 17 میلی‌متر

3.4
وسترن دیجیتال مدل My Pro ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
10 × 17 میلی‌متر