قیمت فلش مموری توشیبا

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۶۰۰٬۰۰۰

۱۰۹٬۵۰۰

سازنده
182
180
288
177
37
86
51 برند دیگر
تعداد کانکتور
47
0
0
0
کانکتور
0
0
46
0
رابط اتصال
45
16
0
0
0
0
1 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
47 فلش مموری
3.4
توشیبا مدل TransMemory U202 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
8.4 × 21.4 × 51.4 میلی‌متر

از330,000تومان

3.8
توشیبا مدل U365 ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت -
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type-A
8.5 × 21 × 55 میلی‌متر 9 گرم

3.6
توشیبا مدل TransMemory U364 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت -
رابط اتصال USB 3.0
1 کانکتور USB Type A
6.8 × 15.2 × 16.8 میلی‌متر 3 گرم

3.4
توشیبا مدل TransMemory ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
6.4 × 21.6 × 50.8 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل TransMemory Mini ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
4.3 × 12.4 × 33.8 میلی‌متر

3.8
توشیبا مدل TransMemory ظرفیت 8 گیگایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
6.4 × 21.6 × 50.8 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل TransMemory Mini ظرفیت 4 گیگابایت
4 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
4.3 × 12.4 × 33.8 میلی‌متر

4
توشیبا مدل Suruga TransMemory mini ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 1 گرم
4.3 × 12.4 × 33.8 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل Suruga TransMemory mini ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 1 گرم
4.3 × 12.4 × 33.8 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل Suruga TransMemory mini ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 1 گرم
4.3 × 12.4 × 33.8 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل Enshu TransMemory mini ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 1 گرم
2 × 13 × 38 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل Enshu TransMemory mini ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 1 گرم
2 × 13 × 38 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل U301 Hayabusa ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8 گرم
8.4 × 21.4 × 51.4 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل U301 Hayabusa ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8 گرم
8.4 × 21.4 × 51.4 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل U301 Hayabusa ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 8 گرم
8.4 × 21.4 × 51.4 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل Suzako ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 14 گرم
6 × 18 × 64 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل TransMemory U302 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 7.8 گرم
8 × 17.6 × 55.1 میلی‌متر

3.2
توشیبا مدل TransMemory U302 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 7.8 گرم
8 × 17.6 × 55.1 میلی‌متر

4
توشیبا مدل TransMemory U302 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 7.8 گرم
8 × 17.6 × 55.1 میلی‌متر

3.8
توشیبا مدل TransMemory U302 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 7.8 گرم
8 × 17.6 × 55.1 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل TransMemory U401 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5.5 گرم
4.5 × 12.2 × 38 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل Mikawa U201 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7 گرم
5.8 × 15.4 × 36.5 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل Mikawa U201 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7 گرم
5.8 × 15.4 × 36.5 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل Mikawa U201 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7 گرم
5.8 × 15.4 × 36.5 میلی‌متر

3.8
توشیبا مدل TransMemory Clickable ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 10 گرم
10 × 20.6 × 61.9 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل 502 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 30 گرم
10 × 12 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل U2P ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
8.4 × 21.4 × 51.4 میلی‌متر

3.8
توشیبا مدل TransMemory U203 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
8.5 × 21.4 × 55 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل TransMemory U202 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
8.4 × 21.4 × 51.4 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل TransMemory U363 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 6 گرم
4.5 × 12.2 × 39 میلی‌متر

3.2
توشیبا مدل TransMemory U364 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3 گرم
6.8 × 15.2 × 16.8 میلی‌متر

4
توشیبا مدل TransMemory U364 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3 گرم
6.8 × 15.2 × 16.8 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل TransMemory U203 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
8.5 × 21.4 × 55 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل TransMemory U202 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
8.4 × 21.4 × 51.4 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل TransMemory U202 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
8.4 × 21.4 × 51.4 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل TransMemory U401 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5.5 گرم
4.5 × 12.2 × 38 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل TransMemory U401 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5.5 گرم
4.5 × 12.2 × 38 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل U202 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 8 گرم
8.4 × 21.4 × 51.4 میلی‌متر

3.4
توشیبا مدل TransMemory U401 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5.5 گرم
4.5 × 12.2 × 38 میلی‌متر

3.6
توشیبا مدل 502 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 30 گرم
10 × 12 میلی‌متر