قیمت فلش مموری پی ان وای

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۶۰۰٬۰۰۰

۱۱۲٬۰۰۰

سازنده
182
180
288
177
37
86
51 برند دیگر
تعداد کانکتور
59
6
0
0
کانکتور
1
0
65
5
رابط اتصال
50
11
0
4
3
2
1 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
65 فلش مموری
4
پی ان وای مدل Turbo Attache 4 ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type A
9.97 × 19.2 × 63.4 میلی‌متر9.97 × 19.2 × 63.4 میلی‌متر

از820,000تومان

3.7
پی ان وای مدل Turbo Attache 4 ظرفیت 512 گیگابایت
512 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type A
9.97 × 19.2 × 63.4 میلی‌متر -

از1,295,000تومان

3.6
پی ان وای مدل Elite Steel ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type A
7.2 × 17.6 × 53.3 میلی‌متر -

از425,000تومان

4
پی ان وای مدل Elite-X Fit ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از745,000تومان

3.7
پی ان وای مدل Elite-X Fit ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از325,000تومان

4.2
پی ان وای مدل Elite-X Fit ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از1,365,000تومان

3.6
پی ان وای مدل DUO LINK Dual ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.2
2 کانکتور USB Type A و USB Type C
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از1,089,000تومان

3.9
پی ان وای مدل Elite-X Fit ظرفیت 512 گیگابایت
512 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از2,475,000تومان

3.8
پی ان وای مدل DUO LINK OTG ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.1
2 کانکتور USB Type A و USB Type C
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از445,000تومان

3.4
پی ان وای مدل DUO LINK iOS OTG ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.0
2 کانکتور USB Type A و Lightning
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از1,055,000تومان

4.2
پی ان وای مدل DUO LINK OTG ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.1
2 کانکتور USB Type A و USB Type C
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از875,000تومان

3.2
پی ان وای مدل Attach 4 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 7.5 گرم
53.8 × 19.5 × 9.5 میلی‌متر

از133,000تومان

3.8
پی ان وای مدل Turbo Attache 4 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 5.6 گرم
53.8 × 19.5 × 9.5 میلی‌متر

از129,000تومان

3.8
پی ان وای مدل Turbo Attache 4 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 5.6 گرم
53.8 × 19.5 × 9.5 میلی‌متر

از132,000تومان

3.4
پی ان وای مدل Turbo Attache 4 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 5.6 گرم
53.8 × 19.5 × 9.5 میلی‌متر

از155,000تومان

3.6
پی ان وای مدل Turbo Attache 4 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 5.6 گرم
53.8 × 19.5 × 9.5 میلی‌متر

از255,000تومان

4.3
پی ان وای مدل Elite Steel ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type A
7.2 × 17.6 × 53.3 میلی‌متر -

4
پی ان وای مدل DUO LINK Dual ظرفیت 256 گیگابایت
256 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.2
2 کانکتور USB Type A و USB Type C
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

3.9
پی ان وای مدل DUO LINK Dual ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 3.2
2 کانکتور USB Type A و USB Type C
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

3.9
پی ان وای مدل Elite Steel ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1
1 کانکتور USB Type A
7.2 × 17.6 × 53.3 میلی‌متر -

3.4
پی ان وای مدل Clip ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.27 گرم
6.1 × 12.25 × 32.2 میلی‌متر

3.4
پی ان وای مدل Cube ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.2 گرم
7 × 16 × 31 میلی‌متر

3.4
پی ان وای مدل Curve ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
8 × 15 × 34 میلی‌متر

3.4
پی ان وای مدل Cube ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.2 گرم
7 × 16 × 31 میلی‌متر

3.4
پی ان وای مدل M1 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.6 گرم
4.5 × 12.2 × 34.6 میلی‌متر

3.4
پی ان وای مدل Cube ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.2 گرم
7 × 16 × 31 میلی‌متر

3.6
پی ان وای مدل M1 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.6 گرم
4.5 × 12.2 × 34.6 میلی‌متر

3.6
پی ان وای مدل Hook Attach ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 11.5 گرم
5 × 15.8 × 48.6 میلی‌متر

3.4
پی ان وای مدل M1 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 4.6 گرم
4.5 × 12.2 × 34.6 میلی‌متر

3.6
پی ان وای مدل Lovely Attache Paris ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
33.5 × 12.2 × 33.5 میلی‌متر

3.8
پی ان وای مدل Brick Attach ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 6.6 گرم
9.3 × 18.3 × 37.3 میلی‌متر

4
پی ان وای مدل Candy Attache ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9.21 گرم
12.3 × 18.3 × 40.8 میلی‌متر

3.6
پی ان وای مدل Mini M1 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.8 گرم
4.6 × 12.3 × 24.2 میلی‌متر

3.4
پی ان وای مدل Clip ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.27 گرم
6.1 × 12.25 × 32.2 میلی‌متر

3.8
پی ان وای مدل Brick Attach ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 6.6 گرم
9.3 × 18.3 × 37.3 میلی‌متر

3.6
پی ان وای مدل Whistle ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3.4 گرم
4.5 × 12 × 50 میلی‌متر

3.2
پی ان وای مدل Hook Attach ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 11.5 گرم
5 × 15.8 × 48.6 میلی‌متر

3.6
پی ان وای مدل Micro Sleek Attache ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
9.2 × 15.5 × 30 میلی‌متر

3.4
پی ان وای مدل Mini Hook ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 6.88 گرم
4.5 × 12 × 39 میلی‌متر

3.8
پی ان وای مدل Mini Hook ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 6.88 گرم
4.5 × 12 × 39 میلی‌متر