قیمت فلش مموری لوتوس مموری

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۵۹۰٬۰۰۰

۱۲۵٬۰۰۰

سازنده
190
196
309
187
43
86
59 برند دیگر
تعداد کانکتور
58
0
0
0
کانکتور
0
0
58
0
رابط اتصال
49
3
0
0
1
2
2 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
58 فلش مموری
فلش مموری لوتوس مدل L803 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.5 × 12.3 × 23 میلی‌متر 4 گرم

از235,000تومان

فلش مموری لوتوس مدل L801 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 24.3 میلی‌متر 2.6 گرم

از183,000تومان

فلش مموری لوتوس مدل L803 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.5 × 12.3 × 23 میلی‌متر 4 گرم

از358,000تومان

فلش مموری لوتوس مدل L805 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12 × 21.9 میلی‌متر 2.6 گرم

از238,000تومان

فلش مموری لوتوس مدل L805 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12 × 21.9 میلی‌متر 2.6 گرم

از357,000تومان

فلش مموری لوتوس مدل L805 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12 × 21.9 میلی‌متر 2.6 گرم

از288,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous Maple 64GB
64 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از212,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L802 32GB
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر10 گرم

از188,000تومان

تبلیغات
فلش مموری لوتوس Lotous L706 16GB
16 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از157,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L802 64GB
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر10 گرم

از358,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous Maple 32GB
32 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از297,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous Cedar 32GB
32 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از179,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous Cedar 16GB
16 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از245,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L-806 16GB
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
5 × 13 × 24 میلی‌متر10 گرم

از159,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L-810 16GB
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
5 × 13 × 24 میلی‌متر10 گرم

از238,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L-810 32GB
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
5 × 13 × 24 میلی‌متر10 گرم

از287,000تومان

تبلیغات
فلش مموری لوتوس Lotous L802 16GB
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر10 گرم

از158,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous Maple 16GB
16 گیگابایت جنس بدنه نامشخص
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
ابعاد نامشخص وزن نامشخص

از247,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L-703 32GB
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 40 میلی‌متر10 گرم

از189,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L803 32GB
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 23 میلی‌متر10 گرم

از187,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L-703 8GB
8 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 40 میلی‌متر10 گرم

از208,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L-820 64GB USB 2.0
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 17 × 23 میلی‌متر4 گرم

از191,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L-806 32GB
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
5 × 13 × 24 میلی‌متر10 گرم

از189,000تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L-703 16GB
16 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 40 میلی‌متر10 گرم

از153,000تومان

تبلیغات
فلش مموری لوتوس Lotous L-820 32GB USB 2.0
32 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type-A
4 × 17 × 23 میلی‌متر4 گرم

از175,500تومان

فلش مموری لوتوس Lotous L-703 64GB
64 گیگابایتفلز
رابط اتصالUSB 2.0
1 کانکتورUSB Type A
4 × 12 × 40 میلی‌متر10 گرم

از208,000تومان

فلش مموری لوتوس مدل L701 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 24.3 میلی‌متر 2.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L701 ظرفیت 32 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 24.3 میلی‌متر 2.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L807 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 23 میلی‌متر 2.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L808 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
8.5 × 16 × 24 میلی‌متر 3.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L809 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 18 میلی‌متر 2.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L804 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 24.3 میلی‌متر 4 گرم

تبلیغات
فلش مموری لوتوس مدل L801 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 24.3 میلی‌متر 2.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L808 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
8.5 × 16 × 24 میلی‌متر 3.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L807 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 23 میلی‌متر 2.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L801 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 24.3 میلی‌متر 2.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L801 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 24.3 میلی‌متر 2.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L701 ظرفیت 32 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 24.3 میلی‌متر 2.6 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L804 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 24.3 میلی‌متر 4 گرم

فلش مموری لوتوس مدل L809 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4.6 × 12.2 × 18 میلی‌متر 2.6 گرم

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه