قیمت فلش مموری کینگ استار

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۶۰۰٬۰۰۰

۱۰۹٬۵۰۰

سازنده
182
180
288
177
37
86
51 برند دیگر
تعداد کانکتور
38
1
0
0
کانکتور
0
1
38
1
رابط اتصال
34
3
0
0
0
0
1 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
39 فلش مموری
4.2
کینگ‌ استار مدل Fido KS218 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
5 × 12.5 × 23 میلی‌متر 3.55 گرم

از159,000تومان

4
کینگ‌ استار مدل Fido KS218 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
5 × 12.5 × 23 میلی‌متر 3.55 گرم

از189,000تومان

4.1
کینگ‌ استار مدل Fit KS230 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
6.6 × 16.8 × 17.6 میلی‌متر 3.5 گرم

از189,000تومان

4
کینگ‌ استار مدل Fly KS232 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
5 × 12.3 × 23 میلی‌متر 2.8 گرم

از159,000تومان

3.9
کینگ‌ استار مدل Flo KS234 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
5 × 12.3 × 23 میلی‌متر 2.8 گرم

از250,000تومان

3.8
کینگ‌ استار مدل Fly KS232 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
5 × 12.3 × 23 میلی‌متر 2.8 گرم

از169,000تومان

3.4
کینگ استار مدل S20 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 30 گرم
8.2 × 12.5 × 33.3 میلی‌متر

از215,000تومان

4.7
کینگ‌ استار مدل Fire KS222 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
4.5 × 12.2 × 39.35 میلی‌متر 3.9 گرم

4.3
کینگ‌ استار مدل Fire KS222 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
4.5 × 12.2 × 39.35 میلی‌متر 3.9 گرم

3.6
کینگ‌ استار مدل KS221 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
4 × 12 × 39 میلی‌متر 5 گرم

3.2
کینگ‌ استار مدل Flo KS234 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
5 × 12.3 × 23 میلی‌متر 2.8 گرم

3.9
کینگ استار مدل Dual 3 S30 OTG ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز، پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1، MicroUSB
2 کانکتور USB Type A، MicroUSB
8.25 × 12.5 × 33.3 میلی‌متر 3.5 گرم

4.3
کینگ‌ استار مدل Flo KS234 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
5 × 12.3 × 23 میلی‌متر 2.8 گرم

4.2
کینگ استار مدل Moka3 KS300 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت پلاستیک
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
7 × 17 × 58 میلی‌متر 6.7 گرم

4.2
کینگ استار مدل Aroma KS201 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type-A
4 × 18 × 48 میلی‌متر 4 گرم

3.9
کینگ استار مدل Fido3 KS318 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
1 کانکتور USB Type A
5 × 12.3 × 23 میلی‌متر 3.55 گرم

4
کینگ استار مدل Aroma KS201 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت فلز
رابط اتصال USB 2.0
1 کانکتور USB Type A
4 × 18 × 48 میلی‌متر 4 گرم

3.8
کینگ‌ استار مدل Slider USB KS205 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
38 × 15.60 × 6 میلی‌متر

3.4
کینگ‌ استار مدل Slider USB KS205 ظرفیت 128 گیگابایت
128 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
38 × 15.60 × 6 میلی‌متر

3.6
کینگ‌ استار مدل U300 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
7 × 17 × 58 میلی‌متر

3.6
کینگ‌ استار مدل Slider USB KS205 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
38 × 15.60 × 6 میلی‌متر

3.6
کینگ‌ استار مدل SkyUSB KS210 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.7 گرم
5 × 12 × 20 میلی‌متر

3.2
کینگ‌ استار مدل U300 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
7 × 17 × 58 میلی‌متر

3.6
کینگ‌ استار مدل U300 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
7 × 17 × 58 میلی‌متر

3.2
کینگ‌ استار مدل KS220 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
5 × 8 × 40 میلی‌متر

3.8
کینگ‌ استار مدل KS220 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
5 × 8 × 40 میلی‌متر

3.4
کینگ‌ استار مدل U330 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 10 گرم
8.2 × 12.5 × 33.3 میلی‌متر

3.4
کینگ‌ استار مدل KS221 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
39 × 12 × 4 میلی‌متر

3.6
کینگ استار مدل C40 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3.5 گرم
8.25 × 12.5 × 33.3 میلی‌متر

3.8
کینگ‌ استار مدل SkyUSB KS210 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.7 گرم
5 × 12 × 20 میلی‌متر

3.2
کینگ‌ استار مدل SkyUSB KS210 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.7 گرم
5 × 12 × 20 میلی‌متر

3.6
کینگ‌ استار مدل Slider USB KS205 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
38 × 15.60 × 6 میلی‌متر

3.8
کینگ‌ استار مدل Slider USB KS205 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.5 گرم
38 × 15.60 × 6 میلی‌متر

3.4
کینگ‌ استار مدل U300 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
7 × 17 × 58 میلی‌متر

3.2
کینگ‌ استار مدل KS220 ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
5 × 8 × 40 میلی‌متر

3.6
کینگ‌ استار مدل SkyUSB KS210 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 2.7 گرم
5 × 12 × 20 میلی‌متر

3.2
کینگ استار مدل S20 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 30 گرم
8.2 × 12.5 × 33.3 میلی‌متر

3.2
کینگ‌ استار مدل KS220 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
39 × 12 × 4 میلی‌متر

3.6
کینگ‌ استار مدل KS221 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 5 گرم
39 × 12 × 4 میلی‌متر