قیمت فلش مموری انرجایزر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۶۰۰٬۰۰۰

۱۰۹٬۵۰۰

سازنده
182
180
288
177
37
86
51 برند دیگر
تعداد کانکتور
18
3
0
0
کانکتور
0
3
18
3
رابط اتصال
21
10
0
0
0
0
1 رابط اتصال دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
21 فلش مموری
3.6
انرجایزر مدل D Metal ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 10 گرم
0.7 × 15 × 50 میلی‌متر

3.8
انرجایزر مدل slider-CL ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
10 × 20 × 55 میلی‌متر

3.4
انرجایزر مدل Ultimate ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9.07 گرم
7 × 20 × 60 میلی‌متر

3.4
انرجایزر مدل D Metal ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 10 گرم
0.7 × 15 × 50 میلی‌متر

3
انرجایزر مدل Hightech ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
0.5 × 12 × 25 میلی‌متر

3.6
انرجایزر مدل Hightech ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
0.5 × 12 × 25 میلی‌متر

3.4
انرجایزر مدل Hightech ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
0.5 × 12 × 25 میلی‌متر

3.6
انرجایزر مدل Hightech ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 3 گرم
0.5 × 12 × 25 میلی‌متر

3.6
انرجایزر مدل D Metal ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 10 گرم
0.7 × 15 × 50 میلی‌متر

3.2
انرجایزر مدل Ultimate OTG USB 3.0 ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3 گرم
0.5 × 11 × 35 میلی‌متر

3.2
انرجایزر مدل Ultimate OTG USB 3.0 ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3 گرم
0.5 × 11 × 35 میلی‌متر

3.2
انرجایزر مدل Push-HT ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9 گرم
8 × 20 × 64 میلی‌متر

3
انرجایزر مدل Push-HT ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9 گرم
8 × 20 × 64 میلی‌متر

3.6
انرجایزر مدل Push-HT ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9 گرم
8 × 20 × 64 میلی‌متر

3.6
انرجایزر مدل Push-HT ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9 گرم
8 × 20 × 64 میلی‌متر

3.6
انرجایزر مدل slider-CL ظرفیت 8 گیگابایت
8 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
10 × 20 × 55 میلی‌متر

3.4
انرجایزر مدل slider-CL ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
10 × 20 × 55 میلی‌متر

3.8
انرجایزر مدل slider-CL ظرفیت 64 گیگابایت
64 گیگابایت
رابط اتصال USB 2.0
فلش مموری 9 گرم
10 × 20 × 55 میلی‌متر

3.8
انرجایزر مدل Ultimate ظرفیت 16 گیگابایت
16 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9.07 گرم
7 × 20 × 60 میلی‌متر

3
انرجایزر مدل Ultimate ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 9.07 گرم
7 × 20 × 60 میلی‌متر

3.4
انرجایزر مدل Ultimate OTG USB 3.0 ظرفیت 32 گیگابایت
32 گیگابایت
رابط اتصال USB 3.1 Gen 1
فلش مموری 3 گرم
0.5 × 11 × 35 میلی‌متر