لیست خودرو استون مارتین

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۰

۰

سازنده
67
30
40
48
18
24
73 برند دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
15 خودرو
3.2
استون مارتین One-77 2010 مدل 2010
کوپه 2 سرنشین
12 سیلندر - 7312 سی‌سی12 سیلندر - 7312 سی‌سی
750 اسب بخار 750نیوتن‌متر در 5000 دور در دقیقه
خودکار 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.6
استون مارتین DB9 مدل 2005
کوپه 4 سرنشین
12 سیلندر - 5935سی‌سی 18 لیتر در 100 کیلومتر
456 اسب بخار 570نیوتن‌متر در 5000دور در دقیقه
دستی 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
استون مارتین رپید اس مدل 2015
سدان 4 سرنشین
12 سیلندر - 5935 سی‌سی 12.9 لیتر در 100 کیلومتر
550 اسب بخار 630 نیوتن‌متر
خودکار 8 دنده فرمان هیدرولیک

3.4
استون مارتین ولکان مدل 2015
کوپه 2 سرنشین
12 سیلندر - 6999 سی‌سی 12 سیلندر - 6999 سی‌سی
820 اسب بخار 780 نیوتن‌متر در 6500 دور در دقیقه
خودکار سکوئنشال 6 دنده فرمان هیدرولیک

3.8
استون مارتین V12 Speedster مدل 2021
رودستر 2سرنشین
120سیلندر - 5204 سی‌سی120سیلندر - 5204 سی‌سی
690اسب بخار 753 نیوتن‌متر
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3
استون مارتین والهالا مدل 2022
کوپه 2 سرنشین
6 سیلندر - 3000 سی‌سی6 سیلندر - 3000 سی‌سی
1000 اسب بخار1000 اسب بخار
نیمه‌خودکارنیمه‌خودکار

3.6
استون مارتین والکری مدل 2021
کوپه 2 سرنشین
--
1160 اسب بخار 900 نیوتن‌متر
نیمه‌خودکار 7 دندهنیمه‌خودکار 7 دنده

3.6
استون مارتین سوپرلجرا ولانته DBS مدل 2020
رودستر 2 سرنشین
12 سیلندر - 5204 سی‌سی 14 لیتر در 100 کیلومتر
715 اسب بخار 900 نیوتن‌متر در 1800 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.6
استون مارتین سوپرلجرا DBS مدل 2020
کوپه 2 سرنشین
12 سیلندر - 5204 سی‌سی 12.4 لیتر در 100 کیلومتر
715 اسب بخار 900 نیوتن‌متر در 1800 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.6
استون مارتین DB11 AMR مدل 2020
کوپه 2+2 سرنشین
12 سیلندر - 5204 سی‌سی 9.9 لیتر در 100 کیلومتر
630 اسب بخار 700 نیوتن‌متر در 1500 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.6
استون مارتین ولانته DB11 مدل 2020
رودستر 2 سرنشین
8 سیلندر - 3982 سی‌سی 9.9 لیتر در 100 کیلومتر
503 اسب بخار 675 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.8
استون مارتین کوپه DB11 V8 مدل 2020
کوپه 2 سرنشین
8 سیلندر - 3982 سی‌سی 9.9 لیتر در 100 کیلومتر
503 اسب بخار 675 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.4
استون مارتین ونتیج رودستر مدل 2020
رودستر 2 سرنشین
8 سیلندر - 3982 سی‌سی 10.3 لیتر در 100 کیلومتر
503 اسب بخار 685 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.8
استون مارتین ونتیج کوپه مدل 2020
کوپه 2 سرنشین
8 سیلندر - 3982 سی‌سی 10.3 لیتر در 100 کیلومتر
503 اسب بخار 685 نیوتن‌متر در 2000 دور در دقیقه
خودکار 8 دنده فرمان برقی

3.2
استون مارتین DBX مدل 2020
شاسی بلند 5 سرنشین
8 سیلندر - 3982 سی‌سی 14.3 لیتر در 100 کیلومتر
542اسب بخار 700 نیوتن‌متر در 2200 دور در دقیقه
خودکار 9 دنده فرمان برقی