آیپد

آیپد نام خانواده تبلت اپل Apple که دستگاه‌های آیپد iPad، آیپد پرو iPad Pro، آیپد مینی iPad Mini و آیپد ایر iPad Air را دربرمی‌گیرد.

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | 12 دیدگاه

| ۱۷:۵۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | 11 دیدگاه

| ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۳۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | 35 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | 12 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | 22 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | 24 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | 9 دیدگاه

بیشتر بخوانید