قیمت پایه خنک کننده لپ تاپ هترون

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۳٬۳۸۵٬۰۰۰

۱۷۶٬۷۰۰

سازنده
43
25
24
10
15
16
25 برند دیگر
حداقل سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی
0
13
0
0
0
0
2 حداقل سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی دیگر
حداکثر سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی
0
9
7
0
0
0
6 حداکثر سایز لپ تاپ مورد پشتیبانی دیگر
مکانیزم خنک کردن
15
تعداد فن
2
1
9
0
1
3
نورپردازی
16
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
16 کول پد
3.8
هترون HCP137
840 گرم 30 × 300 × 417 میلی‌متر
6 فن 100، 80، 70 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

از890,000تومان

3.8
هترون HCP080
632 گرم 19 × 260 × 355 میلی‌متر
2 فن 80 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

از450,000تومان

3.8
هترون HCP135
1200 گرم 62 × 289 × 360 میلی‌متر
2 فن 120 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
فاقد خروجی USB نورپردازی LED تک رنگ

از890,000تومان

4.2
هترون HCP131
810 گرم 27 × 255 × 360 میلی‌متر
6 فن 60 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی RGB و LED تک رنگ

از800,000تومان

4.2
هترون HCP090
570 گرم 21 × 265 × 360 میلی‌متر
2 فن 140 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

از350,000تومان

4.1
هترون HCP132
1090 گرم 121 × 328 × 382 میلی‌متر
1 فن 110 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

از700,000تومان

4.6
هترون HCP085
590 گرم 21 × 270 × 360 میلی‌متر
2 فن 140 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

از290,000تومان

4.1
هترون HCP055
365 گرم 25 × 260 × 355 میلی‌متر
1 فن 140 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
فاقد خروجی USB نورپردازی LED تک رنگ

از250,000تومان

4.6
هترون HCP086
568 گرم 21 × 270 × 360 میلی‌متر
2 فن 140 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

از309,000تومان

4.1
هترون HCP110
639 گرم 45 × 267 × 348 میلی‌متر
2 فن 140 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

از489,000تومان

3.5
هترون HCP120
568 گرم 19 × 285 × 366 میلی‌متر
6 فن 80 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

3.8
هترون HCP122
765 گرم 25 × 285 × 395 میلی‌متر
2 فن 140 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
2 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

3.9
هترون HCP130
620 گرم 41.5 × 335 × 365 میلی‌متر
5 فن 140 و 80 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

4.1
هترون HCP125
650 گرم 36 × 280 × 365 میلی‌متر
2 فن 140 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

3.6
هترون HCP099
645 گرم 19 × 205 × 366 میلی‌متر
4 فن 80 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ

4
هترون HCP100
570 گرم 21 × 265 × 360 میلی‌متر
2 فن 140 میلی‌متری
پلاستیک و فلز پایه قابل تنظیم
1 خروجی USB 2.0 نورپردازی LED تک رنگ