قیمت پاور کورسیر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۴۱۰٬۰۰۰

سازنده
52
50
26
62
38
42
40 برند دیگر
فرم فکتور
62
0
0
0
توان خروجی
0
0
4
14
0
0
39 توان خروجی دیگر
ماژولار
10
13
39
گواهی 80Plus
12
28
3
14
2
0
1 گواهی 80Plus دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
62 پاور کامپیوتر
3.7
پاور کامپیوتر کورسیر HX1000 Platinum با توان 1000 وات
1000 وات Platinum
1.95 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از10,980,000تومان

4.2
پاور کامپیوتر کورسیر CX750F با توان 750 وات
750 وات Bronze
1.4 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از4,700,000تومان

4
پاور کامپیوتر کورسیر HX1500i با توان 1500 وات
1500 وات Platinum با راندمان 92 درصد
2.4 کیلوگرم 86 × 150 × 200 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از12,861,000تومان

4
پاور کامپیوتر کورسیر HX750 Platinum با توان 750 وات
750 وات Platinum با راندمان 88 درصد
1.92 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از7,700,000تومان

3.7
پاور کامپیوتر کورسیر RM1000x Gold با توان 1000 وات
1000 وات Gold
2 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از8,899,000تومان

4
پاور کامپیوتر کورسیر RM650 Gold با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 92 درصد
2.92 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از5,299,000تومان

4.2
پاور کامپیوتر کورسیر RM850x Gold CP-9020093 با توان 850 وات
850 وات Gold
3.82 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از7,395,000تومان

4.4
پاور کامپیوتر کورسیر RM1000x CP-9020094 با توان 1000 وات
1000 وات Gold
2.9 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از8,538,000تومان

3.8
ابعاد پاور کامپیوتر کورسیر Corsair RM750e با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
2.56 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از8,600,000تومان

3.8
طراحی کورسیر RM750x CP-9020187 با توان 750 وات
750 وات Gold
1.65 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر کورسیر CX650F RGB با توان 650 وات
650 وات Bronze
1.3 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4.4
پاور کامپیوتر کورسیر AX1600i با توان 1600 وات
1600 وات Titanium با راندمان 91 تا 94 درصد
2.65 کیلوگرم 90 × 150 × 200 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.7
پاور کامپیوتر کورسیر CX650M با توان 650 وات
650 وات Bronze با راندمان 85 درصد
1.98 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

3.5
توان پاور کامپیوتر کورسیر Corsair RM1200x SHIFT با توان 1200 وات
1000 وات Gold با راندمان 90 درصد
1.98 کیلوگرم 85 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4
پاور کامپیوتر کورسیر VS450 CP-9020049 با توان 450 وات
450 وات با راندمان 85 درصد
1.2 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر کورسیر TX650M با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 92 درصد
1.7 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

3.3
پاور کامپیوتر کورسیر CV750 با توان 750 وات
750 وات Bronze با راندمان 88 درصد
1.9 کیلوگرم 86 × 124 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4
پاور کامپیوتر کورسیر TX750M CP-9020131 با توان 750 وات
750 وات Gold
1.85 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر کورسیر CX550M با توان 550 وات
550 وات Bronze با راندمان 85 درصد
1.96 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر کورسیر CV650 CP-9020211 با توان 650 وات
650 وات Bronze با راندمان 88 درصد
1.9 کیلوگرم 86 × 125 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر کورسیر HX1200 Platinum با توان 1200 وات
1200 وات Platinum
2.3 کیلوگرم 86 × 150 × 200 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4.4
پاور کامپیوتر کورسیر CX550F RGB با توان 550 وات
550 وات Bronze
1.3 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4.3
پاور کامپیوتر کورسیر VS550 CP-9020097 با توان 550 وات
550 وات با راندمان 85 درصد
1.25 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4
پاور کامپیوتر کورسیر RM750x Gold با توان 750 وات
750 وات Gold
1.65 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.6
ابعاد پاور کامپیوتر کورسیر RM1000e CP-9020250 با توان 1000 وات
1000 وات Gold با راندمان 90 درصد
1.66 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر کورسیر RM750 Gold با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 92 درصد
3.33 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.7
پاور کامپیوتر کورسیر TX850M CP-9020130 با توان 850 وات
750 وات Gold
1.78 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

4.5
پاور کامپیوتر کورسیر CX750M Bronze CP-9020061 با توان 750 وات
750 وات Bronze با راندمان 85 درصد
1.85 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر کورسیر RM850 Gold با توان 850 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
1.7 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر کورسیر HX850 Platinum با توان 850 وات
850 وات Platinum
1.95 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.4
پاور کامپیوتر کورسیر HX750 Gold با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 88 درصد
2.4 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر کورسیر CV450 با توان 450 وات
450 وات Bronze با راندمان 88 درصد
1.79 کیلوگرم 86 × 125 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر کورسیر AX1500i با توان 1500 وات
1500 وات Titanium
4.76 کیلوگرم 86 × 150 × 225 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر کورسیر VS650 CP-9020172 با توان 650 وات
650 وات با راندمان 85 درصد
1.9 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر کورسیر CV550 CP-9020210 با توان 550 وات
550 وات Bronze با راندمان 88 درصد
1.87 کیلوگرم 86 × 125 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.5
پاور کامپیوتر کورسیر HX1050 Gold با توان 1050 وات
1050 وات Gold با راندمان 88 درصد
2.7 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

3.7
پاور کامپیوتر کورسیر AX860 با توان 860 وات
860 وات Platinum با راندمان 92 درصد
2.85 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر کورسیر RM650 Gold با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 90 درصد
1.7 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر کورسیر RM850x Gold با توان 850 وات
850 وات Gold
1.65 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4.4
پاور کامپیوتر کورسیر HX1000i Platinum با توان 1000 وات
1000 وات Platinum با راندمان 92 درصد
3.59 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

بیشتر بخوانیم

قیمت پاور کامپیوتر کورسیر

قیمت پاور کورسیر مانند سایر برندهای معتبر در زمره‌ی محصولات نسبتا گران‌قیمت قرار می‌گیرد و بیشتر محصولات موجود از این برند در بازار را می‌توانید در بخش محصولات زومیت پیدا کنید. منبع تغذیه در کامپیوترهای شخصی، قطعه‌ای کم سروصدا و در عین حال حیاتی است که عملکرد صحیح آن، پایداری کل سیستم را تضمین می‌کند. از کارت گرافیک و پردازنده گرفته تا انتقال برق به سایر تجهیزات جانبی، وظیفه‌ی PSU است که با خرید پاور کورسیر مرغوب می‌توانید طول عمر سخت‌افزارها را افزایش دهید.

قیمت پاور کامپیوتر کورسیر CX750F در بخش محصولات زومیت

انواع منبع تغذیه کورسیر

کورسیر نامی مشهور در صنعت فناوری و کامپیوترهای شخصی است. منبع تغذیه کورسیر نیز طی سال‌ها کیفیت خود را تثبیت کرده است و با گستره وسیعی از مدل‌ها پاسخگوی هر نوع نیازی خواهد بود. قیمت پاور کورسیر طیف متنوعی از محصولات را در برمی‌گیرد که آن را برای گروه‌های کاربری و بودجه‌های مختلف مناسب می‌سازد. با این حال کورسیر در بازار قطعات کامپیوتر عموما برند گران‌قیمتی محسوب می‌شود.

سری AX منبع تغذیه بالارده و پرچم‌دار کورسیر است که در آن از بهترین قطعات استفاده می‌شود و ویژگی‌های مختلفی مانند مانیتور کردن برق مصرفی قطعات را ارائه می‌دهد. قیمت پاور کامپیوتر کورسیر از سری AX بسیار زیاد است اما توان خروجی و راندمان بالایی دارد.

سری RM تعادلی بین عملکرد و کارایی است که آن را برای کامپیوترهای مخصوص گیمینگ یا تولید محتوا مناسب می‌کند. خرید پاور کورسیر از سری RM و HX را به افرادی که به دنبال ارزش خرید بالا هستند توصیه می‌کنیم.

سری TX و CX و حتی CV جزو پاورهای میان‌رده و پایین‌رده کورسیر محسوب می‌شوند که با قیمت‌هایی مقرون به‌صرفه، کارایی قابل قبولی دارند. اگر سیستمی برای انجام امور روزمره و حتی بازی‌های سبک اسمبل کرده‌اید می‌توانید خرید پاور کورسیر از این سه سری را در برنامه خود قرار دهید.

بهترین پاور کورسیر

توان یک پاور نشان‌دهنده حداکثر مقدار برقی است که می‌تواند به سیستم شما برساند. توجه داشته باشید که در هنگام خرید پاور کورسیر به توان خروجی مورد نیاز دقت کنید. این مقدار بسیار مهم است، زیرا علاوه بر اثرگذاری روی قیمت پاور کورسیر، انتخاب یک منبع تغذیه با توان ناکافی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیستم، خرابی یا حتی آسیب به اجزای داخلی کامپیوتر از جمله مادربرد شود.

برای خرید پاور کامپیوتر کورسیر و تعیین توان مناسب برای کامپیوتر خود، باید مصرف انرژی پردازنده، کارت گرافیک، فن‌ها و تعداد حافظه‌های ذخیره‌سازی را اندازه بگیرید. حتی می‌توانید در بخش محصولات زومیت نیز از کارشناسان و سایر کاربران کمک بخواهید چرا که استفاده از تجربیات بقیه افراد در هنگام خرید پاور کورسیر می‌تواند راهگشا باشد. همچنین در سایت کورسیر یا دیگر سازندگان پاور عموما ابزاری برای تخمین توان موردنیاز ارائه می‌شود.

مقایسه پاور ماژولار کورسیر و مدل‌های غیرماژولار

پاور های غیرماژولار همان منابع تغذیه ساده‌ای هستند که تمام کابل‌های آن به بدنه متصل است. قیمت پاور کورسیر در این دسته از محصولات پایین‌تر از مدل‌های ماژولار است. اما پاور ماژولار کورسیر انعطاف‌پذیری بیشتری را در مدیریت کابل ارائه می‌دهد و از درهم ریختگی در کیس جلوگیری می‌کند. در نتیجه بخشی از قیمت پاور کامپیوتر کورسیر نه‌تنها صرف زیبایی بلکه برای تنظیم بهتر گردش هوا هزینه می‌شود. کابل‌های پاور در مدل‌های ماژولار را می‌توان از آن جدا کرد و تنها مواردی که نیاز است را استفاده کرد.

برخی از مدل‌های ماژولار می‌توانند در دسته پاور گیمینگ کورسیر جای بگیرند و مشکلات احتمالی از گرمای بیش از حد را به حداقل برسانند. قیمت پاور کورسیر در انواع ماژولار با قیمت پاور کولر مستر و قیمت پاور ایسوس برابری می‌کند؛‌ گزینه‌های ارزان‌تر و خوش‌قیمت‌تر دیگری نیز در بازار وجود دارد. بد نیست قیمت پاور دیپ کول و قیمت پاور گرین را نیز حتما بررسی کنید.

قیمت پاور کامپیوتر کورسیر AX1600i در بخش محصولات زومیت

خرید پاور کورسیر

تصمیم به خرید پاور کورسیر تصمیمی مناسب در جهت حفظ و نگهداری تمام قطعات کامپیوتر شما خواهد بود. یک منبع تغذیه باکیفیت به لطف استفاده از خازن‌های قابل اعتماد می‌تواند عملکرد بهینه سیستم را تضمین کند تا جایی که احتمالا در آینده هم به مدد این پاور مطمئن، به ارتقای سایر قطعات نیز فکر می‌کنید. علاوه بر کورسیر برای مشاهده بهترین قیمت پاور کامپیوتر در میان فروشگاه‌های اینترنتی معتبر سراسر کشور می‌توانید از بخش محصولات زومیت استفاده کنید.

ابتدا برق مصرفی سایر قطعات را تخمین بزنید و نیاز خود را مشخص کنید. سپس باتوجه به امکانات و ویژگی‌های مدنظر خود بودجه لازم را تعیین کرده و پاور مناسب کامپیوترتان را انتخاب کنید. با وجود مدل‌های متنوع و خوش قیمت پاور کورسیر، به‌طور قطع محصول سازگار با سیستم خود را میان فروشنده‌های معتبر اینترنتی پیدا خواهید کرد.

در لیست منبع تغذیه و پاور فیلترهای مختلفی از جمله توان، نوع گواهی 80Plus و ماژولار و غیرماژولار بودن در اختیار شما قرار گرفته است تا راحت‌تر به گزینه موردنظر برسید.

زومیت فروشگاه نیست ولی فروشندگان معتبر انواع پاور کورسیر و دیگر برندها را نیز به شما ارائه می‌کند.

سوالات متداول زومیت

  • گارانتی پاور کورسیر چگونه است؟

    گارانتی پاور کورسیر در ایران را شرکت‌های واردکننده یا فروشنده برعهده دارند و به‌طور معمول 3 سال است. از نظر گارانتی محصولات گرین بالارده و میان‌رده با ۱۰ سال گارانتی گوی سبقت را از رقبای خارجی ربوده‌اند.

  • طول عمر پاور کامپیوتر کورسیر چقدر است؟

    برند کورسیر یکی از معتبرترین محصولات در بازار کامپیوتر است. طول عمر پاور کامپیوتر کورسیر با توجه به نوع استفاده بین 10 تا 15 سال تخمین زده می‌شود.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه