قیمت پاور دیپ کول

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۴۱۰٬۰۰۰

سازنده
52
50
26
62
38
42
40 برند دیگر
فرم فکتور
38
0
0
0
توان خروجی
0
0
3
5
0
0
39 توان خروجی دیگر
ماژولار
28
2
8
گواهی 80Plus
8
12
11
0
0
0
1 گواهی 80Plus دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
38 پاور کامپیوتر
4
کانکتور پاور کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL PK750D با توان 750 وات
750 وات Bronze با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,945,000تومان

4.3
پاور کامپیوتر دیپ کول PM850D با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از6,550,000تومان

4.2
پاور کامپیوتر دیپ کول DE380 با توان 250 وات
400 وات -
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,099,000تومان

4
پاور کامپیوتر دیپ کول DA600 با توان 600 وات
600 وات Bronze با راندمان 85 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,120,000تومان

دیپ کول PF600 با توان 600 وات مشکی
600 وات Standard با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,200,000تومان

4.5
دیپ کول PF500  با توان 500 وات مشکی
500 وات Standard با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,404,600تومان

4
پاور کامپیوتر دیپ کول DE380 با توان 250 وات
350 وات -
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,810,000تومان

4
پاور کامپیوتر دیپ کول DE380 با توان 250 وات
250 وات -
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,290,000تومان

4
پاور کامپیوتر دیپ کول DN450 با توان 450 وات
450 وات Standard با راندمان 85 درصد
- -
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,700,000تومان

4
دیپ کول PF400 با توان 400 وات مشکی
400 وات Standard با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,089,600تومان

3.4
پاور کامپیوتر دیپ کول DE380 با توان 250 وات
300 وات -
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,520,000تومان

4
پاور کامپیوتر دیپ کول DN350 با توان 350 وات
350 وات Standard با راندمان 85 درصد
- -
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,300,000تومان

ابعاد پاور کامپیوتر دیپ کول PX1200G با توان 1200 وات
1200 وات Gold با راندمان 90 درصد
2.8 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از10,300,000تومان

ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر دیپ کول PF550 با توان 550 وات
550 وات Standard با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,200,000تومان

ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر دیپ کول PF450 با توان 450 وات
450 وات Standard با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از2,257,600تومان

3
پاور کامپیوتر دیپ کول PK450H با توان 450 وات
450 وات Bronze با راندمان 85 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

3.5
پاور کامپیوتر دیپ کول DQ850-M-V2L با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4
کانکتور پاور کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL PK800D با توان 800 وات
800 وات Bronze با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.2
دیپ کول PQ1000M GOLD Full Modular با توان 1000 وات مشکی
1000 وات Gold با راندمان 90 درصد
نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4
کانکتور پاور کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL PK700D با توان 700 وات
700 وات Bronze با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.7
پاور کامپیوتر دیپ کول DN500 با توان 500 وات
500 وات Standard با راندمان 85 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4
کانکتور پاور کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL PK650D با توان 650 وات
650 وات Bronze با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.6
ابعاد پاور کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL PX850G با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 90 درصد
2.57 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.7
پاور کامپیوتر دیپ کول PM850D با توان 850 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.8
طراحی پاور کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL PX1000G با توان 1000 وات
1000 وات Gold با راندمان 90 درصد
2.8 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4
پاور کامپیوتر دیپ کول DN650 با توان 650 وات
850 وات Standard با راندمان 85 درصد
- -
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.4
پاور کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL PK550H 450W با توان 550 وات
550 وات Bronze با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V نیمه ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر دیپ کول DA700 با توان 700 وات
700 وات Bronze با راندمان 85 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.2
دیپ کول PQ750M GOLD Fully Modular با توان 750 وات مشکی
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.7
پاور کامپیوتر دیپ کول DQ750-M-V2L با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.8
پاور کامپیوتر دیپ کول DQ650ST با توان 650 وات نمای فن
450 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر دیپ کول DQ750ST با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 120 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4
پاور کامپیوتر دیپ کول DE600 با توان 450 وات
450 وات -
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.6
دیپ کول PQ850M GOLD Fully Modular با توان 850 وات مشکی
850 وات Gold با راندمان 90 درصد
نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.7
پاور کامپیوتر دیپ کول DE500 با توان 350 وات
350 وات -
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

5
پاور کامپیوتر دیپ کول DN550 با توان 550 وات
550 وات Standard با راندمان 85 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.1
پاور کامپیوتر دیپ کول DE380 با توان 250 وات
450 وات -
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

پاور کامپیوتر دیپ کول PF650 با توان 650 وات
650 وات Standard با راندمان 85 درصد
وزن نامشخص 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه