قیمت پنکه

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۹٬۹۸۴٬۰۰۰

۸۵۹٬۰۰۰

سازنده
10
7
12
8
9
6
20 برند دیگر
نوع پنکه
85
9
3
0
1
دسته‌بندی
9
74
6
9
نوع پایه
6
9
3
7
73
قابلیت چرخش معکوس
4
89
حرکت خودکار
85
11
کلیدهای تنظیم
61
5
14
17
تایمر
74
23
ریموت کنترل
66
30
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
98 پنکه
پنکه پارس خزر FSR-SHIBA نمای جلو
خانگیایستاده
4 پرهپلاستیک
56 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
8.4 کیلوگرم24 × 49 × 106 سانتی‌متر

از3,939,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه پارس خزر FSR-ADO
خانگی ایستاده
4 پرهپلاستیک
54 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
8.3 کیلوگرم33 × 59 × 120 سانتی‌متر

از2,990,000تومان

قدرت و توان پنکه سوئیس پلاس SSF-1616 N
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیکی
نامشخص3 سرعته
6 کیلوگرم-

از3,200,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه مایدیا FZ10-18TRB
تاورایستاده
فاقد پره-
نامشخص3 سرعته
5.5 کیلوگرم30 × 30 × 102 سانتی‌متر

از8,500,000تومان

پنکه پارس خزر RIMA نمای جلو
خانگی رومیزی
3 پرهپلاستیک
56 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
5.8 کیلوگرم46 × 46 × 59 سانتی‌متر

از1,966,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه دمنده FTF-30H2S
خانگیرومیزی
3 پرهپلاستیک
12.5 مترمکعب باددهی3 سرعته
3.1 کیلوگرم18 × 39 × 41 سانتی‌متر

از945,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه تکنو TE-9180
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
9 کیلوگرم16 × 52 × 62 سانتی‌متر

از3,898,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه پارس خزر 4010R
خانگی ایستاده
3 پرهپلاستیک
56 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
7.5 کیلوگرم24 × 46 × 58 سانتی‌متر

از2,749,000تومان

تبلیغات
ابعاد و اندازه پنکه کاکس CX-1260
خانگیایستاده
5 پرهپره پلاستیکی
56 مترمکعب باددهی3 سرعته
4 کیلوگرم20 × 50 × 120 سانتی‌متر

از2,487,000تومان

پنکه پارس خزر 3010 نمای جلو
خانگی رومیزی
4 پرهپلاستیک
56 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
نامشخص-

از1,950,000تومان

قدرت و توان پنکه پارس خزر ES4060R
خانگی ایستاده
4 پرهپلاستیک
56 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
نامشخص24 × 46 × 105 سانتی‌متر

از3,025,000تومان

پنکه پارس خزر ES4070RW نمای جلو
خانگیایستاده
4 پرهپلاستیک
56 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
2.23 کیلوگرم-

از3,050,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه جی پاس GF21112
خانگیایستاده
6 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
نامشخص-

از4,463,640تومان

ابعاد و اندازه پنکه کاکس CX-1270
خانگیایستاده
4 پرهپلاستیکی
56 مترمکعب باددهی3 سرعته
4 کیلوگرم25 × 54 × 122 سانتی‌متر

از2,768,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه پارس خزر ES2040
خانگی رومیزی
4 پرهپلاستیک
56 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
5 کیلوگرم35 × 45 × 55 سانتی‌متر

از1,862,000تومان

پنکه تایفون GMC/65ST3 نمای جلو
مه‌پاش (رطوبت‌ساز)ایستاده
3 پرهفلز
100 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
20 کیلوگرم45 × 55 × 190 سانتی‌متر

از9,800,000تومان

تبلیغات
پنکه لونا 210 نمای جلو
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
6 کیلوگرم44 × 45 × 140 سانتی‌متر

از3,300,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه تیوا TURBO SILENCE
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
نامشخص-

از3,180,000تومان

قدرت و توان پنکه کالوات HA720
خانگیایستاده
5 پرهپره پلاستیکی
نامشخص3 سرعته
4.5 کیلوگرم40 × 43 × 131 سانتی‌متر

از2,673,800تومان

ابعاد و اندازه پنکه جی پاس GF9488N
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
4.8 کیلوگرم40 × 42 × 129 سانتی‌متر

از2,482,340تومان

قدرت و توان پنکه لونا 209
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
7 کیلوگرم44 × 45 × 140 سانتی‌متر

از3,150,900تومان

پنکه پلار 808 رنگ سفید
خانگیایستاده
10 پرهپلاستیک
نامشخص5 سرعته
3 کیلوگرم24 × 39 × 106 سانتی‌متر

از3,750,000تومان

قدرت و توان پنکه لونا 112
صنعتیسقفی
3 پره فلز
نامشخص5 سرعته
نامشخص-

از4,675,000تومان

قدرت و توان پنکه تولیپس SF-404R
خانگیایستاده
4 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
7 کیلوگرم45 × 45 × 100 سانتی‌متر

از2,990,000تومان

تبلیغات
ابعاد و اندازه پنکه آ ا گ LSF-100
خانگی ایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
4.5 کیلوگرم45 × 62 × 150 سانتی‌متر

از5,678,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه مایدیا FF-1616
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
40 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
نامشخص-

از9,984,000تومان

پنکه ناسا الکتریک NS-1116 نمای جلو
خانگیایستاده
5 پره پلاستیک
نامشخص3 سرعته
نامشخص-

از5,200,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه لونا 113
صنعتیسقفی
3 پرهفلز
نامشخص5 سرعته
5 کیلوگرم45 × 91 سانتی‌متر

از4,569,000تومان

پنکه لونا 211 نمای جلو
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
5.6 کیلوگرم-

از3,150,900تومان

قدرت و توان پنکه مایدیا FS40-21MB
خانگیایستاده
3 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
2.9 کیلوگرم70 × 70 × 120 سانتی‌متر

از2,050,000تومان

قدرت و توان پنکه تکنو TE-9170
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
نامشخص-

از3,200,000تومان

قدرت و توان پنکه ارشیا WF-2311A
خانگی دیواری
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
نامشخص-

از2,498,000تومان

تبلیغات
پنکه ارشیا Neo Tech 90360 رنگ مشکی
خانگی ایستاده
5 پرهپلاستیک
70 متر مکعب بر دقیقه3 سرعته
نامشخص-

از3,150,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه لونا 214
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
5.6 کیلوگرم-

از3,300,000تومان

قدرت و توان پنکه کروپ FC-41R
خانگی ایستاده
5 پرهپلاستیکی
42 مترمکعب باددهی3 سرعته
نامشخص45 × 45 × 125 سانتی‌متر

از4,450,000تومان

نمای جلو و دکمه های کنترل پنکه ویداس VIR-8013
خانگی ایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
7.5 کیلوگرم15 × 50 × 74 سانتی‌متر

از2,005,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه تکنو TE-9150
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
56 مترمکعب باددهی3 سرعته
5.1 کیلوگرم28 × 43 × 135 سانتی‌متر

از3,199,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه کالوات HA710
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیکی
نامشخص3 سرعته
5 کیلوگرم40 × 43 × 131 سانتی‌متر

از2,830,000تومان

ابعاد و اندازه پنکه کاکس CX-1130
خانگیایستاده
4 پرهپلاستیکی
65 مترمکعب باددهی3 سرعته
نامشخص20 × 40 × 140 سانتی‌متر

از3,299,000تومان

قدرت و توان پنکه تکنو TE-9160
خانگیایستاده
5 پرهپلاستیک
نامشخص3 سرعته
نامشخص-

از2,970,000تومان

بیشتر بخوانیم

قیمت پنکه

قیمت پنکه بستگی به برند پنکه و همچنین قابلیت‌های به کار رفته در آن دارد. برندهای متنوعی در ایران به تولید و عرضه انواع پنکه مشغول هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به پارس خزر، سیماران، تکنو، لونا، کروپ و... اشاره کرد. پنکه‌های تولید داخل معمولا نسبت به پنکه‌های خارجی قیمت کمتری دارند.

واقعیت این است که محصولی همچون پنکه از نظر کارایی و عملکرد تفاوت چندانی با مدل‌های خارجی ندارد. بنابراین در اکثر موارد ممکن است خرید پنکه ایرانی انتخاب بهتری باشد. یکی از مواردی که ‌می‌تواند هنگام خرید پنکه کمک‌کننده باشد، توجه به ویژگی‌های آن و امکاناتی است که فکر ‌می‌کنید برای خرید پنکه لازم است. مدل پنکه و همچنین قدرت خنک‌کنندگی در کنار برند آن از جمله مواردی است که روی قیمت پنکه اثر می‌گذارد.

قیمت پنکه در بخش محصولات زومیت
زومیت

انواع پنکه

در بازار پنکه‌های متنوعی با طرح‌ها و همچنین کارایی‌های متفاوت عرضه شده‌اند و امروزه پنکه‌ها فراتر از پنکه‌های سقفی و پایه‌دار هستند. از این رو شناختن مدل‌های مختلف پنکه هنگام خرید ‌می‌تواند کمک کننده باشد. به‌طور کلی هنگام خرید پنکه با مدل‌های مختلفی مانند پنکه ایستاده، پنکه رومیزی و پنکه دیواری رو به رو ‌می‌شوید که در ادامه به بررسی هر کدام از آن‌ها ‌می‌پردازیم.

پنکه ایستاده

پنکه‌های ایستاده که به آن‌ها پنکه‌های پرتابل گفته ‌می‌شود، این امکان را به شما ‌می‌دهد به راحتی از آن در هر فضایی که ‌می‌خواهید استفاده کنید. این مدل از پنکه‌ها روی یک پایه محکم و مقاوم سوار هستند و شما ‌می‌توانید ارتفاع این پنکه را در هر اندازه‌ای که ‌می‌خواهید تنظیم کنید. این مدل از پنکه‌ها عموما مجهز به ریموت یا کنترل از راه دور هستند و شما ‌می‌توانید از راه دور میزان شدت و جهت باد یا خاموش و روشن بودن آن را کنترل کنید. البته گفتنی است برخی از پنکه‌های ایستاده پس از کاهش ارتفاع قابلیت استفاده به صورت پنکه دیواری و پنکه رومیزی را هم دارند.

پنکه‌های ایستاده برای فضاهای کوچک، اتاق نشیمن، محل کار یا هرجای دیگری که نیازمند تهویه هوا است مناسب هستند. قیمت پنکه ایستاده معمولا نسبت به مدل‌های رومیزی و دیواری بیشتر است.

پنکه رومیزی

انواع پنکه رومیزی در طرح و اندازه‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شود. یک پنکه رومیزی در نگاه اول ممکن است شما را به یاد پنکه‌های سقفی در گذشته بیندازد. روی پایه این پنکه‌ها دکمه‌هایی برای تنظیم باد تعبیه شده است و شما ‌می‌توانید در برخی مدل‌ها با استفاده از ریموت و تایمر میزان استفاده از پنکه رومیزی را تعیین کنید. تایمر پنکه رومیزی به شما این امکان را ‌می‌دهد که آن را برنامه‌ریزی کنید تا در زمان مشخص خاموش و روشن شود.

از مدل‌های کوچک پنکه‌ رومیزی می‌توانید در اتاق‌های کوچک استفاده کنید. برای مثال ‌می‌توان از آن در محل کار یا اتاق کودک یا فضاهایی که چندان بزرگ نیست، استفاده کرد. قیمت پنکه رومیزی نسبت به قیمت پنکه ایستاده معمولا کم‌تر است.

ابعاد و اندازه پنکه پارس خزر ES2040

پنکه سقفی

پنکه‌های سقفی یکی از شناخته‌شده‌ترین پنکه‌های موجود در بازار هستند اما امروزه کمتر از شاهد استفاده از آن در سقف خانه‌ها هستیم. این مدل از پنکه‌ها معمولا سه پره دارند و وقتی روشن ‌می‌شوند آرام آرام سرعت ‌می‌گیرند. در نتیجه هوای محیط را به جریان ‌می‌اندازند و سبب خنک شدن محیط ‌می‌شوند. برخی از پنکه‌های سقفی قابلیت گرم‌سازی محیط را دارند و برای این کار از چرخش معکوس استفاده ‌می‌کنند.

پنکه سقفی از گذشته تا به امروز برای محیط‌های سر بسته مانند فضاهای مسکونی، مغازه‌ها و برخی دفاتر کار مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. برای مثال اگر اتاقی کولر نداشته باشد، بدون شک یک پنکه ‌سقفی می‌تواند تهویه مناسبی در فضا ایجاد کند،‌ کاری که از دست یک پنکه کوچک بر نمی‌آید. همچنین در شهر‌هایی که هوای مطلوبی دارند و نیاز به کولر‌های آبی نیست یک پنکه ‌می‌تواند کارتان را راه بیندازد. البته پنکه‌های سقفی هم بدون ایراد نیستند و صرف نظر از مصرف برق، ‌می‌توان به سر و صدای زیاد آن‌ها اشاره کرد. همچنین به دلیل نصب در ارتفاع، تمیز کردن پنکه سقفی ممکن است کمی ‌مشکل باشد و دسترسی به آن راحت نیست. ممکن است هنگام خانه تکانی قید تمیز کردن این پنکه‌ها زده شود.

قیمت پنکه سقفی عموما از انواع دیگر بیش‌تر است و خرید این محصول به کاربران خانگی بدون درنظر گرفتن دقیق شرایط استفاده از آن توصیه نمی‌شود.

پنکه دیواری

اگر فضای زیادی برای استفاده از پنکه ندارید، بدون شک پنکه‌های دیواری ‌می‌توانند گزینه بسیار مناسبی برای خرید باشند. پنکه‌های دیواری فضای زیادی را اشغال نمی‌کنند و شما ‌می‌توانید به راحتی از آن در فضای خانه، محل کار یا مغازه استفاده کنید. پنکه‌های دیواری مشابه پنکه‌های رومیزی هستند، با این تفاوت که به دلیل بهره‌مندی از یک پایه امکان نصب پنکه را روی دیوار ‌می‌دهند.

از پنکه‌های دیواری معمولا در مغازه‌های کوچک استفاده ‌می‌شود و هنگام استفاده از این پنکه شما ‌می‌توانید آن را در هر ارتفاعی که ‌می‌خواهید تنظیم کنید. همچنین قابلیت چرخش به اطراف را به شما ‌می‌دهد تا به طور کامل باد را در محیط به گردش در آورید. همچنین اگر فرزند کوچکی دارید و نگران هستید که به پنکه رومیزی یا پنکه ایستاده دست بزند پیشنهاد ما به شما خرید پنکه دیواری است.

ویژگی‌های مهم در پنکه

در این بخش به بررسی ویژگی‌های مهم هنگام خرید پنکه ‌می‌پردازیم تا بتوانید محصول موردنظر خودتان را خریداری کنید.

صدای پنکه

یکی از مهم‌ترین مواردی که ‌می‌بایست در هنگام خرید پنکه به آن توجه کنید، صدای پنکه است. اگر شما هم جزو افرادی هستید که به صدای اضافی محیط حساس هستید بدون شک خرید پنکه‌ای که بی‌صدا باشد ‌می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید محسوب شود.

قابلیت چرخش و تنظیم ارتفاع پنکه

چرخش پنکه سبب ‌می‌شود فضا به راحتی خنک شود و گردش هوای محیط بهتر باشد. همچنین قابلیت تنظیم ارتفاع پنکه در پنکه‌های ایستاده بسیار پرکاربرد بوده و این امکان را به شما ‌می‌دهد تا فضای موردنظر را بهتر خنک کنید.

قابلیت تنظیم سرعت

این قابلیت سبب ‌می‌شود شما به راحتی با توجه به دمای محیط، سرعت مناسب پنکه را تعیین کنید. درواقع هر چه تعداد حالت‌های سرعت پنکه بیشتر باشد، شما حق انتخاب بیشتری برای تنظیم سرعت چرخش پره‌ها دارید.

پنکه جی پاس GF21125 نمای کنار

قابلیت تایمر و ریموت کنترل

قابلیت تایمر و ریموت ‌کنترل کمک بسیار زیادی به تنظیم راحت‌تر پنکه می‌کند. از این رو به لطف ریموت دیگر لازم نیست برای خاموش و روشن کردن یا تنظیم سرعت از جای خود بلند شوید. همچنین اگر ‌می‌خواهید برای بازه زمانی مشخص از پنکه استفاده کنید ‌می‌توانید تایم مورد نظرتان را وارد کنید و بدون تنظیم دستی پنکه در زمان تعریف شده خاموش یا روشن ‌می‌شود. فراموش نکنید که همه پنکه‌ها قابلیت تایمر ندارند و پیش از خرید حتما این مسأله را در مشخصات فنی آن‌ها بررسی کنید. از دیگر ویژگی‌های این قابلیت ‌می‌توان به جلوگیری از مصرف بیش از اندازه برق نیز اشاره کرد.

وزن پنکه

وزن پنکه بیشتر در پنکه‌های ایستاده و پنکه‌های رومیزی اهمیت دارد. زیرا اگر شما قصد جا‌به‌جایی پنکه را داشته باشید بدون شک هرچه وزن پنکه کمتر باشد، زحمت کمتری برای جا‌به‌جایی آن لازم است.

پره پنکه

پره‌های پنکه نقش اساسی را در میزان باددهی ایفا ‌می‌کنند. هنگام خرید توجه به تعداد آن‌ها بسیار مهم بوده و همچنین قطر آن‌ها نیز در میزان شدت باد موثر است.

خرید پنکه با بهترین قیمت

خرید پنکه یکی از چالش‌هایی است که ممکن است همه ما در روز‌های گرم سال با آن مواجه شویم. اگر شما هم به دنبال خرید پنکه با بهترین قیمت هستید ‌می‌توانید از زومیت کمک بگیرید. زومیت با نمایش لیست قیمت پنکه از فروشگاه‌های آنلاین معتبر این امکان را به شما ‌می‌دهد با مقایسه و بررسی قیمت‌ها، محصول مورد نظرتان را خریداری کنید.

در لیست قیمت پنکه با استفاده از ابزار‌های مختلف مانند انتخاب برند، ‌می‌توانید قیمت محصولات آن برند را مشاهده کنید؛ همچنین فیلترهای مختلفی از جمله نوع پنکه به رسیدن سریع‌تر شما به گزینه موردنظرتان کمک خواهد کرد. شما ‌می‌توانید پس از پیدا کردن پنکه موردنظرتان وارد صفحه مشخصات شوید و با بررسی تصاویر و مشخصات از یکی از فروشگاه‌های آنلاین، خرید خود را تکمیل کنید.

سوالات متداول زومیت

  • پرفروش‌ترین برند‌های پنکه کدام هستند؟

    از پرفروش‌ترین برند‌های پنکه ‌می‌توان به پارس خزر، سانی، جی پاس، تکنو و لونا اشاره کرد.

  • تفاوت پنکه و کولر چیست؟

    به‌طور کلی پنکه‌ها تنها برای جا‌به‌جایی و گردش هوا کاربرد دارند. پنکه تأثیر چندانی در کاهش گرمای محیط ندارد زیرا فاقد ساختاری برای ایجاد سرما است. از سوی دیگر کولر‌های آبی و گازی کارایی بالاتری دارند و سرمایش خوبی در محیط ایجاد می‌کنند. پنکه‌ها مصرف برق کمتری نسبت به کولر آبی و گازی دارند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه