قیمت پاور کولر مستر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۱٬۸۰۰٬۰۰۰

۴۱۰٬۰۰۰

سازنده
52
50
26
62
38
42
40 برند دیگر
فرم فکتور
46
0
4
0
توان خروجی
0
0
3
10
0
0
39 توان خروجی دیگر
ماژولار
25
0
25
گواهی 80Plus
5
21
10
10
0
0
1 گواهی 80Plus دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
50 پاور کامپیوتر
4.3
پاور کامپیوتر کولر مستر G700 Gold با توان 700 وات
700 وات Gold با راندمان 90 درصد
1.68 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از4,800,000تومان

4
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 650 White با توان 650 وات
650 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.46 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,190,000تومان

4.2
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE Gold 650 با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 90 درصد
2.21 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از4,950,000تومان

4.3
نورپردازی پاور کامپیوتر کولر مستر Cooler Master XG850 Plus Platinum با توان 850 وات
850 وات Platinum با راندمان 92 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از10,000,000تومان

4.2
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE Gold 1050 V2 Full Modular با توان 1050 وات
1050 وات Gold با راندمان 90 درصد
2 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از11,999,000تومان

4.2
ابعاد پاور کامپیوتر کولر مستر Cooler Master XG850 Platinum با توان 850 وات
850 وات Platinum با راندمان 92 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از9,250,000تومان

4.2
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 650 White با توان 650 وات
750 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.5 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,980,000تومان

3.6
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 600 WHITE 230V V2 با توان 600 وات
600 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.42 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,150,000تومان

3.7
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE Bronze 600 با توان 600 وات
600 وات Bronze با راندمان 85 درصد
1.56 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,600,000تومان

3.9
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE Gold 650 V2 با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 90 درصد
2 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از4,994,000تومان

4.4
طراحی پاور کامپیوتر کولر مستر Cooler Master XG750 Platinum با توان 750 وات
750 وات Platinum با راندمان 92 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از8,100,000تومان

3.8
نورپردازی پاور کامپیوتر کولر مستر Cooler Master XG750 Plus Platinum با توان 750 وات
750 وات Platinum با راندمان 92 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از8,990,000تومان

4.2
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE Gold 1250 V2 با توان 1250 وات
1250 وات Gold با راندمان 90 درصد
2.17 کیلوگرم 86 × 150 × 180 میلی‌متر
فن 140 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از11,350,000تومان

3.8
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 600 Bronze V2 با توان 600 وات
600 وات Bronze با راندمان 85 درصد
1.61 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,750,000تومان

3.8
پاور کامپیوتر کولر مستر ELITE V3 230V با توان 400 وات
400 وات راندمان 75 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,750,000تومان

3.5
ابعاد پاور کامپیوتر کولر مستر Cooler Master V750 GOLD-V2 با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری بیشتر از 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از7,550,000تومان

3.2
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE Bronze 550 با توان 550 وات
550 وات Bronze با راندمان 85 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از3,350,000تومان

3.8
پاور کامپیوتر کولر مستر ELITE V3 230V با توان 400 وات
400 وات راندمان 82 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

از1,900,000تومان

ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر کولر مستر V850 SFX Gold با توان 850 وات
850 واتGold با راندمان 90 درصد
1.42 کیلوگرم63.5 × 100 × 125 میلی‌متر
فن 92 میلی‌متریبیشتر از 100 هزار ساعت
SFX12Vتمام ماژولار

از7,800,000تومان

ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 750 WHITE V2 با توان 750 وات
750 واتStandard با راندمان 80 درصد
وزن نامشخص86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متریبیشتر از 100 هزار ساعت
ATX12Vغیر ماژولار

از4,100,000تومان

ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر کولر مستر GX III GOLD 850 با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری بیشتر از 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از9,974,000تومان

ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر کولر مستر GX III GOLD 750 با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
وزن نامشخص 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری بیشتر از 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

از7,900,000تومان

ابعاد و اندازه پاور کامپیوتر کولر مستر V750 SFX Gold با توان 750 وات
750 واتGold با راندمان 90 درصد
1.42 کیلوگرم63.5 × 100 × 125 میلی‌متر
فن 92 میلی‌متری100 هزار ساعت
SFX12Vتمام ماژولار

از7,300,000تومان

4.1
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE Gold 850 V2 Full Modular با توان 850 وات
850 وات Gold با راندمان 90 درصد
2.17 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.5
پاور کامپیوتر کولر مستر G800 Gold با توان 800 وات
800 وات Gold با راندمان 90 درصد
1.77 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.2
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE Gold 750 V2 Full Modular با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
2.17 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4.6
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 700 Bronze V2 با توان 700 وات
700 وات Bronze با راندمان 85 درصد
1.77 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 125 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.6
پاور کامپیوتر کولر مستر ELITE 500 230V V4 با توان 500 وات
500 وات Standard با راندمان 85 درصد
2 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر کولر مستر G600 Gold با توان 600 وات
600 وات Gold با راندمان 90 درصد
1.67 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر کولر مستر V1000 Platinum با توان 1000 وات
1000 وات Platinum با راندمان 92 درصد
3.33 کیلوگرم 86 × 150 × 201.2 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3.9
کانکتور پاور کامپیوتر کولر مستر Cooler Master V650 GOLD-V2 با توان 650 وات
650 وات Gold با راندمان 90 درصد
1.96 کیلوگرم 86 × 150 × 160 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

4.1
پاور کامپیوتر کولر مستر V1000 Gold با توان 1000 وات
1000 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 150 × 170 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

5
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 550 White 230V V2 با توان 550 وات
550 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.37 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.5
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 750 Gold با توان 750 وات
750 وات Gold با راندمان 90 درصد
- 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.8
پاور کامپیوتر کولر مستر V1200 با توان 1200 وات
1200 وات Platinum با راندمان 93 درصد
- 86 × 150 × 190 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

3
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 450 White 230V V2 با توان 450 وات
450 وات Standard با راندمان 85 درصد
1.33 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.6
پاور کامپیوتر کولر مستر MWE 550 White V2 با توان 550 وات
550 وات Standard با راندمان 80 درصد
1.37 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

4.1
پاور کامپیوتر کوگر XTC 500 با توان 500 وات
500 وات Standard با راندمان 86 درصد
1.3 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 120 میلی‌متری -
ATX12V غیر ماژولار

4
Cooler Master  MWE 750 Bronze V2 750W
750 وات Bronze با راندمان 85 درصد
1.78 کیلوگرم 86 × 140 × 150 میلی‌متر
فن 125 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V غیر ماژولار

3.9
پاور کامپیوتر کولر مستر Cooler Master V1300 PLATINUM با توان 1300 وات
1300 وات Platinum با راندمان 92 درصد
3.6 کیلوگرم 86 × 150 × 201.2 میلی‌متر
فن 135 میلی‌متری 100 هزار ساعت
ATX12V تمام ماژولار

بیشتر بخوانیم

قیمت پاور کولر مستر

قیمت پاور کولر مستر نسبت به کیفیت قطعات به‌کار رفته شاید بالا نباشد اما نمی‌توان قیمت آن را پایین دانست. Cooler Master از تولیدکنندگان معتبر محصولات گیمینگ به‌شمار می‌رود و در سطح جهانی شناخته شده است. خوشبختانه محصولات این سازنده در کشورمان به راحتی یافت می‌شوند و برای مشاهده قیمت پاور کولر مستر می‌توانید از زومیت کمک بگیرید.

قیمت پاور کامپیوتر Cooler Master یا هر برند دیگری به عوامل مختلفی مثل توان خروجی، استانداردهای ایمنی،‌ راندمان آن و ویژگی‌هایی مثل ماژولار بودن یا نبودن آن بستگی دارد.

خرید پاور کامپیوتر کولر مستر

پاور کامپیوتر کولر مستر در محصولات ارزان‌تر به خازن‌های تایوانی و در پاورهای بالارده به خازن‌های ژاپنی تجهیز می‌شود. هردوی این خازن‌ها بسیار مرغوب هستند و اگر با توجه به نیاز خود انتخاب کنید، تا سال‌های آینده مهمان کیس کامپیوترتان خواهند بود. اگر قصد خرید پاور کامپیوتر کولر مستر را دارید نیازی نیست شخصا به بازار مراجعه کنید. ما در زومیت قیمت پاور کولر مستر را از تمام فروشگاه‌های معتبر اینترنتی جمع‌آوری کرده و پایین‌ترین قیمت را برایتان پیدا می‌کنیم.

پاور های کولر مستر در انواع مختلف با توان خروجی متفاوت و استانداردهای گوناگون تولید و عرضه می‌شوند. هرچه گواهی‌های اخذ شده توسط سازنده معتبرتر باشند، پاور باکیفیت‌تر، ایمن‌تر و به شکل پایدارتری فعالیت خواهد کرد. بدیهی است که استاندارد بالاتر قیمت پاور کولر مستر را هم افزایش خواهد داد؛ اما انتخاب نوع پاور به نیاز و بودجه‌ی شما بستگی دارد. راندمان بهتر به معنی استفاده بهینه‌تر از برق است که اثر آن را در درازمدت روی قبض برق منزل‌تان خواهید دید.

پاور های کولر مستر از نظر ماژولار بودن کابل‌ها در سه نوع غیر ماژولار، نیمه ماژولار و تمام ماژولار تولید می‌شوند. اگر از جمله افرادی هستید که به مدیریت کابل در کیس اهمیت می‌دهید، پاور های کولر مستر تمام ماژولار و نیمه ماژولار مناسب شما است. به لطف این قابلیت می‌توانید کابل‌هایی که در حال حاضر به آنها نیازی ندارید را برای روز مبادا در جعبه‌ی محصول نگه دارید.

خرید پاور کولر مستر با توان بالاتر از ۸۰۰ وات عموما به یکباره هزینه شما را بالا خواهد برد بنابراین به نیازهای خود توجه کنید زیرا پاور کامپیوتر بیش از اندازه قدرتمند فرقی با دور ریختن پول نخواهد داشت.

لیست قیمت پاور کولر مستر

برای مشاهده لیست قیمت پاور کولر مستر تنها کافی است در وب‌سایت زومیت و بخش محصولات با انتخاب دسته «پاور کامپیوتر» از منوی اصلی وارد بخش پاور شوید. در نهایت از فیلتر «سازنده» برند کولر مستر را انتخاب کنید تا لیست قیمت پاور کولر مستر نمایش داده شود. این لیست به صورت روزانه آپدیت شده و با فیلترهای کاربردی گوناگون می‌توانید پاور Cooler Master دلخواه خود را بیابید.

پاورهای کولر مستر از نظر قیمت تقریبا با پاور کورسیر و پاور ایسوس در یک رده قرار می‌گیرند و البته با هزینه کمتری می‌توانید به سراغی محصولاتی مانند پاور گرین یا پاور دیپ کول نیز بروید.

محاسبه گر پاور کولر مستر

برای تشخیص میزان توان مورد نیاز علاوه بر استفاده از ابزار محاسبه گر پاور کولر مستر که در وب‌سایت این شرکت وجود دارد، خودتان هم می‌توانید به راحتی آن را حساب کنید. تنها نیاز است تا توان مصرفی پردازنده و کارت گرافیک را بدانید. تمام این موارد هم به سادگی از وب‌سایت سازنده قابل بررسی است. حتی می‌توانید آنها را در بخش محصولات زومیت جستجو کنید و از میزان پاور لازم اطلاع پیدا کنید. سپس حدود 20 تا 30 درصد به ظرفیت کلی پاور اضافه کنید. به این دلیل که ممکن است در آینده سیستم خود را ارتقاء دهید یا هنگام انجام فعالیت‌های پرمصرف و استفاده حداکثری از برق مانند ویرایش ویدیو یا بازی، فشار بیش از حد به منبع تغذیه وارد نشود.

این نکته را در نظر داشته باشید که خرید پاور فراتر از نیاز نیز راندمان آن را پایین می‌آورد. برای مثال برای راه‌اندازی یک سیستم مجهز به پردازنده Core i3 بدون کارت گرافیک مجزا، نیازی به نصب پاور کولر مستر 750 وات نخواهید داشت. اگر سوالی درباره‌ی خرید پاور Cooler Master و توان خروجی مورد نیاز سیستم‌تان دارید، آن را در بخش سوالات کاربران بیان کنید. کارشناسان ما در کنار سایر کاربران آماده‌ی پاسخگویی به سوالات شما هستند.

سوالات متداول زومیت

  • تعمیر پاور کولر مستر را به چه کسی بسپاریم؟

    پاور های کولر مستر با توجه به کیفیت ساخت و تأییدیه‌های گوناگون به راحتی از بین نمی‌روند. اما در هر صورت برای تعمیر پاور کولر مستر بهتر است به شرکتی که آن را گارانتی کرده است مراجعه کنید.

  • چه شرکتی مسئول گارانتی پاور کولر مستر است؟

    محصولات کولر مستر در ایران تحت نظر شرکت آواژنگ عرضه می‌شوند که یکی از گارانتی‌های معتبر کشور است. شرایط و مدت‌زمان گارانتی پاور کولر مستر برای هر کالا متفاوت است و حداکثر تا 7 سال می‌تواند انقضاء داشته باشد.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه