قیمت کیس کامپیوتر گرین

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰

۸۷۹٬۰۰۰

سازنده
26
8
34
15
28
43
43 برند دیگر
نوع شاسی
26
0
0
مادربرد سازگار
26
26
26
8
15
0
6 مادربرد سازگار دیگر
پنل شیشه‌ای
15
11
فرم‌فکتور پاور قابل نصب
26
0
0
0
0
0
1 فرم‌فکتور پاور قابل نصب دیگر
محل نصب پاور
21
5
0
0
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
26 کیس کامپیوتر
4.3
نمای جلوی کیس کامپیوتر Green Aria
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 400 × 458 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از2,499,000تومان

4.1
نمای نیم رخ کیس کامپیوتر گرین مدل Z5 SURENA
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
220 × 440 × 510 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 164 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از6,339,000تومان

3.9
نیمرخ چپ کیس کامپیوتر گرین GRIFFIN G4
9 اسلات توسعه پاور ATX PS2
216 × 445 × 482 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از4,247,000تومان

3.6
نیمرخ جلو و چپ کیس کامپیوتر گرین GRIFFIN G7
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 495 × 512 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 7 فن نصب شده

از6,450,000تومان

4.1
نیمرخ چپ کیس کامپیوتر گرین GRIFFIN G3
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 440 × 478 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از5,310,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو کیس کامپیوتر گرین مدل GRIFFIN G6
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
216 × 468 × 482 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از6,360,000تومان

3.9
نمای نیم رخ جلویی کیس کامپیوتر گرین Z1 ARIO
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
205 × 457 × 472 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از5,389,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو کیس کامپیوتر گرین مدل AVA
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
195 × 380 × 425 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از995,000تومان

3.9
نمای نیم رخ جلو کیس کامپیوتر گرین GRIFFIN G2
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
216 × 429 × 482 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از3,500,000تومان

4
نمای نیم رخ جلو کیس کامپیوتر گرین مدل PARS EVO
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 450 × 475 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از1,719,000تومان

3.9
نیمرخ جلو و چپ و پنل کناری کیس کامپیوتر گرین GRIFFIN G1
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 423 × 450 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از4,950,000تومان

4
نمای نیم رخ جلوی کیس کامپیوتر گرین ORAMAN Plus
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
205 × 430 × 437 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از1,430,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلوی کیس کامپیوتر گرین HIWA
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
195 × 405 × 465 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از1,230,000تومان

3.7
نمای نیم رخ جلوی کیس کامپیوتر گرین STRIKER
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 485 × 525 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از3,408,000تومان

4
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گرین AVA Plus
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
195 × 380 × 425 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از1,028,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گرین Magnum Evo
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 485 × 525 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 157 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از3,280,000تومان

4.2
نمای نیم رخ جلوی کیس کامپیوتر گرین Z4 ASTIAK
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
235 × 470 × 505 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر 5 فن نصب شده

از9,800,000تومان

4.1
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گرین HOMA
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
195 × 380 × 425 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر فاقد فن نصب شده

از900,000تومان

3.5
کیس کامپیوتر گرین GREEN PARSA
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 475 × 485 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از1,650,000تومان

4
نمای نیم رخ جلو کیس کامپیوتر گرین Z6 ARTEMIS
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
235 × 465 × 520 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 5 فن نصب شده

3.8
نمایش فن های جلو و نیم رخ سمت چپ (پنل شیشه ای) کیس کامپیوتر گرین Z2 PLUS HERO
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 480 × 505 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 5 فن نصب شده

4
نمای نیم رخ جلوی کیس کامپیوتر گرین X3 Plus Viper
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
225 × 525 × 540 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر 5 فن نصب شده

4.4
نمای نیم رخ جلو و درب شیشه ای سمت چپ کیس کامپیوتر گرین Z PLUS
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 460 × 480 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4
نمای چپ کیس کامپیوتر گرین Z2 Honor
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 480 × 505 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4.1
ابعاد کیس کامپیوتر گرین GREEN MAC1
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 445 × 465 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی و نقره‌ای
خنک‌کننده CPU تا 152 میلی‌متر 2 فن نصب شده

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر گرین ORAMAN
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
195 × 430 × 450 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 152 میلی‌متر 1 فن نصب شده

بیشتر بخوانیم

قیمت کیس گرین

قیمت کیس گرین در مقایسه با سایر رقبای خارجی این شرکت، ارزان‌تر است؛ چرا که گرین یک شرکت ایرانی است و محصولات آن در داخل کشور تولید و به فروش می‌رسند. این شرکت کاتالوگ بزرگی از انواع کیس‌های اداری، خانگی و گیمینگ دارد. به دلیل تولید کیس‌های اقتصادی با کیفیت مناسب، خرید کیس گرین به انتخاب بسیاری از کاربران تبدیل شده است. همچنین گرین، نمایندگی فروش محصولات شرکت کوگار را هم در اختیار دارد تا کاربران بتوانند محصولات با کیفیت این شرکت آلمانی را به راحتی تهیه کنند. خرید کیس کامپیوتر، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اسمبل یک سیستم جدید است، بنابراین باید دقت زیادی در انتخاب یک کیس مناسب به خرج دهید. با مراجعه به بخش محصولات زومیت و مراجعه به قسمت کیس‌ها، می‌توانید قیمت کیس گرین را با سایر کیس‌ها مقایسه کنید و سوالات خود را از کارشناسان زومیت و دیگر کاربران بپرسید.

خرید کیس گرین

هنگام خرید کیس گرین یا کیس دیگر مورد نظرتان، باید به نکات مهمی توجه کنید. ابعاد کیس و فرم‌فاکتور، محل قرارگیری فن‌ها و تعداد درگاه‌های موجود روی پنل جلوی کیس، تعدادی از نکات مهم در خرید کیس کامپیوتر است. کیس‌ها از نظر ابعاد به طور کلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. کیس‌های بزرگ با نام فول‌تاور (Full Tower)، ابعاد متوسط یا میدتاور (Mid Tower)، کوچک یا مینی‌تاور (Mini Tower) و در نهایت کیس‌های بسیار کوچک (Mini-ITX). در مجموع، بیش‌تر شرکت‌ها، کیس‌های خود را در سایز متوسط تولید می‌کنند. معمولا استاندارد دقیقی برای ابعاد خارجی کیس وجود ندارد ولی بیش‌تر کیس‌ها در این دسته‌بندی‌های کلی جای می‌گیرند. هنگام انتخاب کیس، باید دقت کنید که ابعاد داخلی کیس با مادربرد و دیگر قطعات انتخابی شما هم‌خوانی داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر کیسی با ابعاد کوچک انتخاب کنید، نمی‌توانید یک مادربرد با سایز ATX را درون آن نصب کنید یا اگر خنک‌کننده‌ی بادی انتخاب می‌کنید، باید توجه کنید که ابعاد خنک‌کننده‌ی شما برای کیس مورد نظرتان مناسب است.

وجود فن برای تهویه‌ی مناسب هوا برای قطعات درون کیس حیاتی است، بنابراین باید به محل قرارگیری فن‌ها روی بدنه‌ی کیس دقت کنید تا از جریان هوا به شکل صحیح اطمینان حاصل کنید. در بسیاری از کیس‌ها، فن‌ها از قبل روی کیس نصب نشده‌اند، پس باید خرید فن مناسب را به لیست خرید خود اضافه کنید. با خرید کیس Green، معمولا تعدادی فن از پیش نصب شده همراه کیس دریافت خواهید کرد که تا حدودی در هزینه صرفه‌جویی می‌شود.

یکی دیگر از نکات مهم، دقت در تعداد و محل نصب حافظه‌های SSD و HDD است. معمولا بیش‌تر کیس‌ها این مورد را به خوبی پوشش می‌دهند اما اگر از آن دسته از کاربرانی هستید که نیاز به نصب تعداد زیادی هارد دیسک دارید، باید به این موضوع دقت کنید.

انواع کیس کامپیوتر گرین

همانطور که قبل‌تر اشاره کردیم، کیس کامپیوتر Green برای کاربری‌های متنوعی تولید شده‌اند. کیس های اداری و خانگی گرین، از بیش‌ترین کیس‌های تولیدی این شرکت محسوب می‌شوند؛ گرچه در سال‌های اخیر با افزایش محبوبیت کیس‌های گیمینگ، گرین توجه ویژه‌ای به تولید کیس در این دسته‌بندی کرده است. خرید کیس کامپیوتر اداری گرین، یک انتخاب مقرون به صرفه برای تجهیز محیط ادارات است؛ هر چند که این کیس‌ها را می‌توان برای مصارف خانگی هم به کار برد. کیفیت مناسب و سادگی در طراحی از دیگر ویژگی‌های مثبت کیس‌های اداری و خانگی گرین است.

اگر قصد خرید کیس گیمینگ دارید، گرین محصولات زیادی را هم در این دسته عرضه کرده است. کیس‌های سری Z و G از جدیدترین کیس‌های گیمینگ تولید شده توسط این شرکت است. کیفیت ساخت و ویژگی کیس گیمینگ گرین در مقایسه با شرکت‌های خارجی رقیب آن، قابل قبول است و نیاز کاربر را به راحتی برطرف می‌کند. قیمت کیس گیمینگ گرین، با وجود شرایط اقتصادی این روزها، نسبت به دیگر شرکت‌ها مانند کولرمستر یا دیپ کول، در وضعیت نسبتا بهتری قرار دارد؛ بنابراین تعداد زیادی از مشتریان انتخاب کیس‌های این شرکت را در اولویت قرار می‌دهند.

کیس گیمینگ گرین

خرید کیس گیمینگ گرین به انتخاب بیش‌تر گیمرها در ایران تبدیل شده‌است. قیمت مناسب‌تر نسبت به رقبا، فن‌های از پیش نصب شده، ظاهر مناسب و امکان نصب راحت قطعات کامپیوتر درون کیس، از ویژگی‌های کیس گیمینگ گرین محسوب می‌شوند. کیس های گیمینگ باید از قابلیت‌های مهمی پشتیبانی کنند؛ برای نمونه، وجود منافذ زیاد برای ایجاد جریان هوای مناسب درون کیس ضروری است. در عین حال وجود منافذ بیش‌تر به معنی نفوذ گرد و غبار هم است که گرین برای رفع این مشکل، فیلترهای گرد و غبار مناسبی را روی کیس نصب کرده که به آسانی قابل جدا شدن و تمیز کردن هستند.

پشتیبانی از انواع خنک‌کننده‌ها در کیس گیمینگ گرین، مثلا امکان نصب رادیاتورهای بزرگ 360 میلی‌متری برای خنک‌کننده‌های آبی و خنک‌کننده‌های بادی با هیت‌سینک بزرگ را به کاربر می‌دهد. همچنین امکان نصب تعداد زیاد فن برای ایجاد تهویه‌ی بهتر برای قطعات درون کیس از ویژگی‌های این کیس‌ها است. در برخی از مدل‌های کیس گیمینگ گرین، مانند Z5 SURENA، فن کنترلر همراه فن‌ها عرضه می‌شود. فن کنترلر، کنترل یک‌پارچه‌ی سرعت فن‌ها و نورپردازی RGB آن‌ها را به آسانی ممکن می‌کند. کیس های گیمینگ گرین تنوع قابل قبولی دارند. سری GRIFFIN و سری Z از جدیدترین کیس‌های این شرکت است. مدل‌هایی مانند GRIFFIN G3 و Z6 ARTEMIS از جدیدترین عضوهای این خانواده از کیس‌های گرین هستند.

کیس اداری و خانگی گرین

قیمت کیس گرین یکی از دلایل مهم برای انتخاب این کیس‌ها برای شرکت‌ها و مدارس است. کیفیت بدنه‌ی قابل قبول، طراحی ساده و مستحکم و قیمت ارزان نسبت به رقبا از جمله دلایلی است که این کیس‌ها را به کیس‌های محبوبی تبدیل کرده است.

گرین سال‌هاست که به ساخت ‌کیس و لوازم جانبی کامپیوتر مشغول است، به همین دلیل مدل‌های زیادی از کیس‌های گرین در بازار موجود است. از مدل‌های کیس خانگی و اداری گرین، می‌توان به کیس‌های Green PARS EVO، Green AVA Plus و Green PARSA اشاره کرد.

قیمت کیس کامپیوتر گیم مکس و قیمت کیس کامپیوتر اوست نزدیک به گرین است. در سایر برندها می‌توانید قیمت کیس کامپیوتر دیپ کول را در زومیت جستجو کنید. محصولات بالارده از جمله کیس کامپیوتر ایسوس و کیس کامپیوتر کولر مستر قیمت بالاتری دارند که با توجه به نیاز خود می‌توانید آن‌ها را نیز از نظر امکانات و برچسب قیمتی با سایر محصولات مقایسه کنید.

طراحی کیس گرین

از نظر طراحی کیس‌های کامپیوتر گرین به طور کلی به کیس‌های با درب شیشه‌ای و درب ساده تقسیم می‌شوند. کیس‌های دارای درب شیشه‌ای برای کاربرانی که به دنبال کیس گیمینگ هستند مناسب است تا بتوانند زیبایی‌های داخلی کامپیوتر خود را به نمایش بگذارند. کیس‌ ساده گرین ولی برای ادارات و کاربرانی که سادگی و ارزانی کیس برای آن‌ها اولویت است درنظر گرفته شده است.

سوالات متداول زومیت

  • کیس های Green ساخت کدام کشور است؟

    گرین یک برند ایرانی است که فعالیت خود را از سال 1375 آغاز کرده و در سال 1377 وارد بازار قطعات کامپیوتر شده است. محصولات این برند در ایران تولید و در سراسر کشور به فروش می‌رسند.

  • کیس گیمینگ Green را از کجا تهیه کنیم؟

    کیس‌های گرین و دیگر محصولات این شرکت در فروشگاه‌های سراسر ایران به فروش می‌رسند. با مراجعه به بخش محصولات زومیت و رفتن به قسمت کیس‌ها، می‌توانید فروشندگان این محصول را مشاهده و قیمت آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه