قیمت کیس کامپیوتر گیم مکس

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۶٬۰۹۹٬۰۰۰

۸۰۰٬۰۰۰

سازنده
26
8
34
15
28
43
43 برند دیگر
نوع شاسی
34
4
5
مادربرد سازگار
43
31
33
15
0
12
6 مادربرد سازگار دیگر
پنل شیشه‌ای
40
3
فرم‌فکتور پاور قابل نصب
41
0
2
0
0
0
1 فرم‌فکتور پاور قابل نصب دیگر
محل نصب پاور
37
6
0
0
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
43 کیس کامپیوتر
3.7
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس G561-FRGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 424 × 452 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 156 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از2,190,000تومان

5
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Diamond COC رنگ مشکی
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 421 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از2,640,000تومان

3.6
نمای نیم رخ جلو و سمت راست کیس کامپیوتر گیم مکس Starlight FRGB رنگ سفید
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
205 × 440 × 470 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از2,900,000تومان

4.2
پنل شیشه ای چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Nova N6
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 430 × 437 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 156 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از1,850,000تومان

3.7
نمای نیم رخ جلو و درب شیشه ای سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس MoonLight FRGB رنگ مشکی
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
205 × 440 × 470 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از2,500,000تومان

4.4
نیمرخ جلو و چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Precision Black
7 اسلات توسعه پاور ATX
210 × 443 × 493 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای سفید، مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از3,400,000تومان

3.9
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Dragon Knight
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
220 × 513 × 534 میلی‌متر Full Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 5 فن نصب شده

از3,900,000تومان

کیس کامپیوتر گیم مکس G563 نمای چپ
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 418 × 452 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 156 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از1,929,000تومان

4.2
نمای نیم رخ جلو، بالا و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Contac COC
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 438 × 468 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید، صورتی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از2,860,000تومان

3.9
نمای جانبی کیس کامپیوتر گیم مکس MINI Abyss H608
4 اسلات توسعه پاور ATX
193 × 405 × 415 میلی‌متر Mini Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از3,360,000تومان

4.5
کیس کامپیوتر گیم مکس GAMEMAX Black Diamond
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 421 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از2,780,000تومان

4.2
نمای نیم رخ جلو و درب شیشه ای سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Shine G517
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
205 × 456 × 458 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از2,400,000تومان

4
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Silent Max M903
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 512 × 527 میلی‌متر Full Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 6 فن نصب شده

از3,250,000تومان

3.4
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس H605-TA به همراه نور RGB فن ها
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
193 × 390 × 410 میلی‌متر Mini Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از2,550,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو و درب شیشه ای سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس MATRIX G562
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
180 × 412 × 435 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از2,150,000تومان

کیس کامپیوتر گیم مکس Infinity رنگ مشکی
7 اسلات توسعه ATX PS2
273 × 399 × 420 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر فاقد فن نصب شده

از3,700,000تومان

4.4
کیس کامپیوتر گیم مکس RockStar 2 از نمای چپ
7 اسلات توسعه پاور ATX
210 × 421 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 1 فن نصب شده

3.4
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Black Hole
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 415 × 464 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 3 فن نصب شده

4.2
کیس کامپیوتر گیم مکس GAMEMAX White Diamond
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 421 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای سفید
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4
نمای نیم رخ جلو و درب شیشه ای سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Optical G510
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
205 × 440 × 470 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

3.7
نیمرخ چپ و جلو کیس کامپیوتر گیم مکس Kreator
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 421 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4
نمای نیم رخ جلو و سمت راست کیس کامپیوتر گیم مکس Revolt
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 424 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 4 فن نصب شده

4
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Abyss TR
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
212 × 512× 526 میلی‌متر Full Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 1 فن نصب شده

3.8
نمای نیم رخ جلو و درب شیشه ای سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Aero
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 421 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 3 فن نصب شده

3.8
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ به همراه نمایش نور بنفش فن های کیس کامپیوتر گیم مکس M911 Rainbow
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
نامشخص Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 4 فن نصب شده

4
نمای نیم رخ جلو و سمت راست کیس کامپیوتر گیم مکس Asgard RGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
185 × 400 × 470 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 158 میلی‌متر 4 فن نصب شده

4.2
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Draco XD
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 415 × 464 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 4 فن نصب شده

3.7
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Paladin T801
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 438 × 468 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 1 فن نصب شده

3.9
نمای نیم رخ جلو و درب شیشه ای سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Brufen C1
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 436 × 461 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 5 فن نصب شده

4
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس مینی STRATOS H609
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
193 × 411.5 × 415 میلی‌متر Mini Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 4 فن نصب شده

3.7
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Typhoon COC
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 421 × 460 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 2 فن نصب شده

3.8
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس RockStar 1
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
205 × 440 × 470 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4.2
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Ninja COC (ZORRO)
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 438 × 468 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 2 فن نصب شده

کیس کامپیوتر گیم مکس Centauri رنگ سفید
4 اسلات توسعهپاور ATX PS2
188 × 410 × 452 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی، سفید، قرمز و مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر1 فن نصب شده

4.3
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس GM-ONE FRGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
185 × 412 × 445 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 158 میلی‌متر 3 فن نصب شده

4.1
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Titan Silent
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 512 × 527 میلی‌متر Full Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 3 فن نصب شده

4
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Ares 6830
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
173 × 423 × 437 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

3.8
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Cyclops BR
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
188 × 350 × 380 میلی‌متر Mini Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 2 فن نصب شده

3.9
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر گیم مکس Aero Mini
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
193 × 393 × 415 میلی‌متر Mini Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 4 فن نصب شده

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر گیم مکس Nova N5
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
200 × 420 × 437 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 156 میلی‌متر1 فن نصب شده

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه
بیشتر بخوانیم

قیمت کیس گیم مکس

قیمت کیس گیم مکس با توجه به مدل‌های متنوعی که از آن تولید شده است، با یکدیگر متفاوت است. شرکت گیم مکس یک برند نوپا در زمینه‌ی تولید کیس، منبع تغذیه و سایر قطعات مرتبط با کامپیوتر است. قیمت کیس گیم مکس با توجه با توجه به کیفیتی که ارائه می‌کند معقول است بنابراین خرید کیس گیم مکس می‌تواند یک انتخاب مقرون‌به‌صرفه باشد.

کیس GameMax بیش‌تر با تمرکز روی نیاز گیمرها تولید می‌شوند و تنوع کیس‌های اداری این شرکت بسیار کم است. همچنین کیس‌های گیمینگ این برند عموما در دسته‌ی کیس‌های گیمینگ اقتصادی قرار می‌گیرند که تقاضا در این رده‌ی قیمتی در بازار کشور ما بالا است؛ از طرفی در این رده‌ی قیمتی می‌توان کیس‌های برندهای شناخته شده مانند کیس کامپیوتر دیپ کول، کیس کامپیوتر کولر مستر و کیس کامپیوتر گرین را هم در بازار یافت، پس حتما توصیه می‌کنیم تا نیاز خود را به خوبی بررسی کنید و سپس اقدام به خرید کنید.

با وجود تولید مدل‌های متعدد، متاسفانه تنوع کیس گیم مکس در بازار کشور ما کم است اما اگر قصد خرید کیس کامپیوتر گیم مکس را دارید، می‌توانید با استفاده از بخش محصولات زومیت به آسانی قیمت و مشخصات محصولات این شرکت را با سایر رقبای آن مقایسه کنید.

خرید کیس گیم مکس (GameMax)

هنگام خرید کیس گیم مکس یا کیس دیگر مورد نظرتان، باید به نکات مهمی توجه کنید. ابعاد کیس و فرم‌فاکتور، محل قرارگیری فن‌ها و تعداد درگاه‌های موجود روی پنل جلوی کیس، تعدادی از نکات مهم در خرید کیس کامپیوتر است. کیس‌ها از نظر ابعاد به طور کلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. کیس‌های بزرگ با نام فول‌تاور (Full Tower)، ابعاد متوسط یا میدتاور (Mid Tower)، کوچک یا مینی‌تاور (Mini Tower) و در نهایت کیس‌های بسیار کوچک (Mini-ITX). در مجموع، بیش‌تر شرکت‌ها، کیس‌های خود را در سایز متوسط تولید می‌کنند.

معمولا استاندارد دقیقی برای ابعاد خارجی کیس وجود ندارد ولی بیش‌تر کیس‌ها در این دسته‌بندی‌های کلی جای می‌گیرند. هنگام انتخاب کیس، باید دقت کنید که ابعاد داخلی کیس با مادربرد و دیگر قطعات انتخابی شما هم‌خوانی داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر کیسی با ابعاد کوچک انتخاب کنید، نمی‌توانید یک مادربرد با سایز ATX را درون آن نصب کنید یا اگر خنک‌کننده‌ی بادی انتخاب می‌کنید، باید توجه کنید که ابعاد خنک‌کننده‌ی شما برای کیس مورد نظرتان مناسب است.

وجود فن برای تهویه‌ی مناسب هوا برای قطعات درون کیس حیاتی است، بنابراین باید به محل قرارگیری فن‌ها روی بدنه‌ی کیس دقت کنید تا از جریان هوا به شکل صحیح اطمینان حاصل کنید. در بسیاری از کیس‌ها، فن‌ها از قبل روی کیس نصب نشده‌اند، پس باید خرید فن مناسب را به لیست خرید خود اضافه کنید. با خرید کیس کامپیوتر گیم مکس، معمولا تعدادی فن از پیش نصب شده همراه کیس دریافت خواهید کرد که تا حدودی در هزینه صرفه‌جویی می‌شود.

یکی دیگر از نکات مهم، دقت در تعداد و محل نصب حافظه‌های SSD و HDD است. معمولا بیش‌تر کیس‌ها این مورد را به خوبی پوشش می‌دهند اما اگر از آن دسته از کاربرانی هستید که نیاز به نصب تعداد زیادی هارد دیسک دارید، باید به این موضوع دقت کنید.

اگر قصد خرید کامپیوتر گیمینگ دارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله‌ی راهنمای خرید کامپیوتر گیمینگ را که در زومجی تهیه شده است را مطالعه کنید، این مقاله به طور مدام به‌روزرسانی می‌شود.

انواع کیس گیمینگ گیم مکس

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، کیس کامپیوتر گیم مکس در مدل‌های متنوعی ساخته و روانه‌ی بازار شده است. این شرکت برای نیاز اکثر کاربران کیس‌های زیادی تولید کرده است اما در مجموع تنوع کیس‌های گیمینگ این شرکت بیش‌تر از کیس‌های ارزان قیمت اداری است. کیس کامپیوتر گیم مکس در سری‌های مختلفی ساخته شده‌اند که به نام برخی از آن‌ها در زیر اشاره کرده‌ایم:

 • سری X9
 • سری X8
 • سری X5
 • سری X3
 • سری X2
 • سری H6
 • سری ECO

تمام سری کیس‌های GameMax از نوع گیمینگ هستند و طراحی خاص خود را دارند. تنها برخی از کیس‌های این شرکت که طراحی ساده‌ای دارند می‌توانند مناسب استفاده در ادارات باشند.

کیس‌های سری X9 و X8 در دسته‌ی بالارده‌ترین کیس‌های این شرکت قرار می‌گیرند و طراحی کاربردی و خوبی دارند. کیس‌های سری ECO هم قیمت مناسب‌تری نسبت به سایر کیس‌های این شرکت دارند و مانند و کیس کامپیوتر اوست برای کاربرانی که بودجه‌ی کم‌تری به خرید کیس اختصاص داده‌اند، مناسب هستند. سایر کیس‌های این شرکت هم تنوع زیادی دارند و همه از نوع گیمینگ هستند.

ویژگی کیس کامپیوتر گیم مکس

کیس گیمینگ گیم مکس با طراحی‌های متنوعی به بازار عرضه شده است. تهویه‌ی مناسب هوا و فضای کافی برای نصب قطعات بزرگ مانند انواع خنک‌کننده‌های بادی و آبی و کارت گرافیک‌های رده‌بالا، از ویژگی‌های این کیس‌ها است. کیس‌های گیمینگ سری X5 و X3 قیمت مناسبی نسبت به رقبای خود دارند، اما اگر بودجه‌ی بیش‌تری برای خرید کیس گیمینگ در نظر گرفته‌اید، کیس‌های سری X9 و X8 شامل بهترین کیس‌های گیمینگ گیم‌مکس می‌شود. در مجموع کیس‌های گیمینگ GameMax کارایی و طراحی مناسبی دارند و نیاز گیمرها را به خوبی برآورده می‌کنند. ظاهر کیس‌ های گیم‌مکس این حس را در کاربر ایجاد می‌کند که با یک کیس گران‌قیمت‌تر طرف است.

برای بررسی قیمت کیس کامپیوتر و مشخصات فنی آن‌ها می‌توانید در بخش محصولات مدل کیس مورد نظر خود را جست‌وجو کنید و به راحتی فروشندگان اینترنتی معتبر آن را مشاهده کنید، همینطور اگر سوالی برای شما ایجاد شد می‌توانید آن را در صفحه‌ی هر محصول در تب سوالات کاربران مطرح کنید تا کارشناسان زومیت یا سایر کاربران به آن پاسخ دهند.

سوالات متداول زومیت

 • کیس گیمینگ GameMax را از کجا تهیه کنیم؟

  کیس‌های گیمینگ GameMax و دیگر محصولات این شرکت در فروشگاه‌های سراسر ایران به فروش می‌رسند. با استفاده از بخش محصولات زومیت و رفتن به قسمت کیس‌ها، می‌توانید فروشندگان این محصول را مشاهده و قیمت و مشخصات آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

 • کیس کامپیوتر گیم مکس ساخت کدام کشور است؟

  گیم‌مکس یک شرکت چینی در زمینه‌ی ساخت انواع قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر است. محصولات این شرکت در چین تولید می‌شوند و در سراسر دنیا به فروش می‌رسند.