قیمت کیس کامپیوتر دیپ کول

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۶٬۰۴۷٬۰۰۰

۸۷۹٬۰۰۰

سازنده
26
8
34
15
28
43
43 برند دیگر
نوع شاسی
27
0
1
مادربرد سازگار
27
27
23
17
0
1
6 مادربرد سازگار دیگر
پنل شیشه‌ای
26
2
فرم‌فکتور پاور قابل نصب
26
0
1
0
0
0
1 فرم‌فکتور پاور قابل نصب دیگر
محل نصب پاور
25
1
0
0
1
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
28 کیس کامپیوتر
3.9
نمای نور رنگی فن های ARGB جلوی کیس کامپیوتر دیپ کول MATREXX 55 V3 ADD-RGB WH 3F
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 446 × 479 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از5,400,000تومان

4.5
نمای جلو و سمت چپ به همراه نور بنفش فن های کیس کامپیوتر دیپ کول MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 435 × 478 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از5,300,000تومان

3.9
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر دیپ کول MATREXX 50 ADD-RGB 4F به همراه فن های RGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 442 × 479 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از4,200,000تومان

4
کیس کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL CC560 مشکی
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 416 × 477 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 163 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از3,198,000تومان

4.2
کیس کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL CH510 MESH DIGITAL
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 455 × 470 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از4,200,000تومان

3.8
نیمرخ چپ کیس کامپیوتر دیپ کول CG560
7 اسلات توسعه پاور ATX
230 × 456 × 471 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از4,805,000تومان

3.3
نمای جلوی کیس کامپیوتر دیپ کول DUKASE V2
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
202 × 482.7 × 504 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از4,275,000تومان

4.2
نورپردازی فن های کیس کامپیوتر دیپ کول MATREXX 70 ADD-RGB 3F
9 اسلات توسعه پاور ATX PS2
228 × 483 × 492 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از6,700,000تومان

4.2
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر دیپ کول MATREXX 50 MESH 4FS
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 442 × 479 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از3,745,000تومان

کیس کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL CH560 DIGITAL مشکی
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 458 × 471 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از7,250,000تومان

4.2
کیس کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL CH560 سفید
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 458 × 471 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از4,990,000تومان

4.5
کیس کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL MATREXX 55 V3 ADD-RGB 4F
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 446 × 479 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از5,950,000تومان

4.1
نیمرخ چپ کیس کامپیوتر دیپ کول QUADSTELLAR INFINITY
7 اسلات توسعه پاور ATX یا EPS
487 × 494 × 540 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 135 میلی‌متر فاقد نصب شده

4.1
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر دیپ کول CK500
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 456 × 471 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر 2 فن نصب شده

4.6
نمای نیم رخ جلو، بالا و سمت چپ کیس کامپیوتر دیپ کول CK560 رنگ مشکی
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 456 × 471 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر 4 فن نصب شده

4
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر دیپ کول CG540
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 455 × 470 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 175 میلی‌متر 4 فن نصب شده

4.1
نیمرخ چپ کیس کامپیوتر دیپ کول MATREXX 40 3FS
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 400 × 431 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 3 فن نصب شده

4.1
نمای روبرو و پنل کناری کیس کامپیوتر دیپ کول MATREXX 30
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
193 × 378.2 × 405.8 میلی‌متر Mini Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 170 میلی‌متر 1 فن نصب شده

3.6
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ شیشه ای کیس کامپیوتر دیپ کول MACUBE 110
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
225 × 400 × 431 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید، صورتی، آبی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4.2
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر دیپ کول TESSERACT BF
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 454 × 472 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 169 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4.2
نیمرخ جلو و چپ کیس کامپیوتر دیپ کول CH370
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 413 × 431 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4.4
نمای نیم رخ جلو و داخل سمت چپ به همراه نمایش فن LED کیس کامپیوتر دیپ کول EARLKASE RGB V2
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
203.5 × 500 × 510.5 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 2 فن نصب شده

4.2
نمای نیم رخ جلو و درب شیشه ای سمت چپ کیس کامپیوتر دیپ کول CL500 4F
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
226 × 473 × 519 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 4 فن نصب شده

کیس کامپیوتر دیپ کول DEEPCOOL MATREXX 50
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
210 × 442 × 479 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر1 فن نصب شده

3.9
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر دیپ کول Macube 310P Gamer Storm
9 اسلات توسعه پاور ATX PS2
215 × 424.6 × 494.6 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 1 فن نصب شده

3.9
نمای جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر دیپ کول WAVE V2
4 اسلات توسعه پاور ATX PS2
175 × 350 × 390 میلی‌متر Mid Tower
فاقد پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 140 میلی‌متر 1 فن نصب شده

نورپردازی کیس کامپیوتر دیپ کول MATREXX 50 ADD-RGB 3F
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
210 × 442 × 479 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 3 فن نصب شده

ابعاد و اندازه کیس کامپیوتر دیپ کول E-SHIELD
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
210 × 438 × 477 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر1 فن نصب شده

بیشتر بخوانیم

قیمت کیس دیپ کول

قیمت کیس دیپ کول با توجه به مدل‌های متنوعی که از آن تولید شده است، با یکدیگر متفاوت است. شرکت دیپ کول یکی از شرکت‌های شناخته شده در زمینه‌ی تولید کیس، خنک‌کننده‌ی پردازنده و سایر قطعات مرتبط با کامپیوتر است. خرید کیس دیپ کول به دلیل کیفیت ساخت بالا، تنوع مناسب و قیمت رقابتی یکی از انتخاب‌های اصلی کاربران محسوب می‌شوند.

قیمت کیس دیپ کول نسبت به سایر رقبای خود مانند کولرمستر یا لیان لی، مناسب‌تر است؛ به طوری که اکثر کیس‌های این شرکت در رده قیمت محصولات پایین‌رده و اقتصادی برندهای نامبرده قرار می‌گیرند. تعداد فن‌های همراه با کیس، ابعاد و کلاس کیس، نورپردازی RGB و مواد به کار رفته در ساخت تنها برخی از عوامل موثر در تقاوت قیمت کیس DeepCool هستند.

اگر قصد خرید کیس DeepCool را دارید، می‌توانید با استفاده از بخش محصولات زومیت به آسانی قیمت و مشخصات محصولات این شرکت را با سایر رقبای آن مقایسه کنید.

خرید کیس DeepCool (دیپ کول)

هنگام خرید کیس دیپ کول یا کیس دیگر مورد نظرتان، باید به نکات مهمی توجه کنید. ابعاد کیس و فرم‌فاکتور، محل قرارگیری فن‌ها و تعداد درگاه‌های موجود روی پنل جلوی کیس، تعدادی از نکات مهم در خرید کیس کامپیوتر است. کیس‌ها از نظر ابعاد به طور کلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. کیس‌های بزرگ با نام فول‌تاور (Full Tower)، ابعاد متوسط یا میدتاور (Mid Tower)، کوچک یا مینی‌تاور (Mini Tower) و در نهایت کیس‌های بسیار کوچک (Mini-ITX). در مجموع، بیش‌تر شرکت‌ها، کیس‌های خود را در سایز متوسط تولید می‌کنند.

معمولا استاندارد دقیقی برای ابعاد خارجی کیس وجود ندارد ولی بیش‌تر کیس‌ها در این دسته‌بندی‌های کلی جای می‌گیرند. هنگام انتخاب کیس، باید دقت کنید که ابعاد داخلی کیس با مادربرد و دیگر قطعات انتخابی شما هم‌خوانی داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر کیسی با ابعاد کوچک انتخاب کنید، نمی‌توانید یک مادربرد با سایز ATX را درون آن نصب کنید یا اگر خنک‌کننده‌ی بادی انتخاب می‌کنید، باید توجه کنید که ابعاد خنک‌کننده‌ی شما برای کیس مورد نظرتان مناسب است.

پیش از خرید کیس دیپ کول به این نکته توجه داشته باشید که آیا از نظر طراحی در بخش جلویی طراحی شبکه‌ای یا مش برای ورود بهتر هوا درنظر گرفته شده است یا خیر؛ البته اگر کامپیوتر شما چندان قدرتمند نیست کیس‌‌های دیپ‌کول با جلوی بسته نیز چالش جدی ایجاد نخواهند کرد. همچنین خرید کیس دیپ‌کول در رنگ سفید همانند دیگر برندها سخت‌تر است و احتمالا اندکی بیشتر باید برای آن هزینه کنید.

وجود فن برای تهویه‌ی مناسب هوا برای قطعات درون کیس حیاتی است، بنابراین باید به محل قرارگیری فن‌ها روی بدنه‌ی کیس دقت کنید تا از جریان هوا به شکل صحیح اطمینان حاصل کنید. در بسیاری از کیس‌ها، فن‌ها از قبل روی کیس نصب نشده‌اند، پس باید خرید فن مناسب را به لیست خرید خود اضافه کنید. با خرید کیس کامپیوتر دیپ کول، معمولا تعدادی فن از پیش نصب شده همراه کیس دریافت خواهید کرد که تا حدودی در هزینه صرفه‌جویی می‌شود.

یکی دیگر از نکات مهم، دقت در تعداد و محل نصب حافظه‌های SSD و HDD است. معمولا بیش‌تر کیس‌ها این مورد را به خوبی پوشش می‌دهند اما اگر از آن دسته از کاربرانی هستید که نیاز به نصب تعداد زیادی هارد دیسک دارید، باید به این موضوع دقت کنید.

انواع کیس دیپ کول

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، کیس دیپ کول در مدل‌های متنوعی ساخته و روانه‌ی بازار شده است. این شرکت برای نیاز اکثر کاربران کیس‌های زیادی تولید کرده است اما در مجموع تنوع کیس‌های گیمینگ این شرکت بیش‌تر از کیس‌های خوش‌قیمت اداری و گیمینگ است. کیس DeepCool در سری‌های مختلفی ساخته شده‌اند که به نام برخی از آن‌ها در زیر اشاره کرده‌ایم:

 • سری CL
 • سری CC
 • سری CH
 • سری MACUBE
 • سری MATREXX

از نظر طراحی و نوع کاربری، تقریبا تمام سری کیس‌های دیپ‌کول در دسته‌ی کیس‌های گیمینگ قرار می‌گیرند. اکثر این کیس‌ها در فرم‌فاکتور میدتاور ساخته شده‌اند. البته در میان این کیس‌ها، چند مدل کیس اداری هم به چشم می‌خورد اما تنوع بسیار کمی دارند. قیمت کیس دیپ کول با توجه به این که در دسته‌بندی گیمینگ قرار می‌گیرند، نسبت به سایر رقبای خود مانند کولرمستر چندان گران نیست اما همچنان از کیس‌های اداری ارزان قیمت، گران‌تر هستند.

کیس گیمینگ DeepCool

کیس گیمینگ دیپ کول با طراحی‌های نسبتا متنوعی به بازار عرضه شده است. تهویه‌ی مناسب هوا و فضای کافی برای نصب قطعات بزرگ مانند انواع خنک‌کننده‌های بادی و آبی و کارت گرافیک‌های رده‌بالا، از ویژگی‌های این کیس‌ها است. کیس‌های گیمینگ این شرکت قیمت مناسبی نسبت به کیس‌های گیمینگ سایر برندها دارد.

تقریبا تمام کیس‌ های گیمینگ دیپ کول با پنل شیشه‌ای در کنار خود روانه بازار می‌شوند. نورپردازی RGB در فن‌های پیش‌فرض و فن‌های جدیدی که تهیه می‌کنید و دیگر بخش‌های کیس از پشت این پنل‌های شیشه‌ای مشخص است و زیبایی خاصی به کامپیوتر شما خواهد داد.

خرید اینترنتی کیس دیپ کول

شما می‌توانید برای بررسی قیمت کیس کامپیوتر و کیس‌های شرکت دیپ‌کول، مدل کیس مورد نظر خود را جست‌وجو کنید و از صفحه‌ی هر محصول فروشگاه‌های اینترنتی معتبر این محصولات را مشاهده کنید. همچنین اگر سوالی برای شما ایجاد شد، می‌توانید آن را در بخش سوالات کاربران مطرح کنید تا کارشناسان زومیت و سایر کاربران به آن پاسخ دهند.

دیپ کول و کیس کامپیوتر گرین جزو محصولات باکیفیت و خوش‌قیمت بازار محسوب می‌شوند. اگر به سایر برندها علاقه دارید نیز می‌توانید قیمت کیس کامپیوتر ایسوس، کیس کامپیوتر کولر مستر، کیس کامپیوتر گیمینگ لیان لی و کیس کامپیوتر ام اس آی را هم در بخش محصولات زومیت مشاهده کنید.

سوالات متداول زومیت

 • کیس کامپیوتر دیپ کول ساخت کدام کشور است؟

  دیپ کول (DeepCool) یک شرکت چینی واقع در شهر پکن است که در زمینه‌ی ساخت قطعات کامپیوتر مانند خنک‌کننده، پاور و انواع کیس‌ها فعالیت دارد و محصولات خود را در سراسر دنیا به فروش می‌رساند.

 • آیا کیس های دیپ کول گارانتی دارند؟

  بله، بیش‌تر کیس‌های دیپ کول در بازار کشور ما همراه با گارانتی به فروش می‌رسند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه