قیمت کیس کامپیوتر کولر مستر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۲۶٬۷۰۰٬۰۰۰

۸۲۵٬۰۰۰

سازنده
26
8
34
15
28
43
43 برند دیگر
نوع شاسی
27
5
2
مادربرد سازگار
32
34
32
18
10
0
6 مادربرد سازگار دیگر
پنل شیشه‌ای
33
1
فرم‌فکتور پاور قابل نصب
33
1
0
0
0
0
1 فرم‌فکتور پاور قابل نصب دیگر
محل نصب پاور
31
3
0
0
0
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
34 کیس کامپیوتر
4.2
نمای جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر COSMOS C700M
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
306 × 650 × 651 میلی‌متر Full Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، نقره‌ای، خاکستری
خنک‌کننده CPU تا 198 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از25,895,000تومان

4.3
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر HAF 700 EVO
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
291 × 626 × 666 میلی‌متر Full Tower
دارای پنل شیشه‌ای خاکستری
خنک‌کننده CPU تا 166 میلی‌متر 5 فن نصب شده

از20,095,000تومان

4.4
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERCASE H500 ARGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
228 × 502 × 525 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای خاکستری
خنک‌کننده CPU تا 167 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از5,900,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو و داخل سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر HAF 500
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
224 × 510 × 516 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 167 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از6,900,000تومان

4.3
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX TD500 MESH
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
217 × 469 × 493 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از5,500,000تومان

5
کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX TD500 CRYSTAL نمای جلو
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
217 × 469 × 493 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از5,700,000تومان

4.2
نمای نیم رخ جلوی کیس کامپیوتر گرین مدل MasterCase SL600M
11 اسلات توسعه پاور ATX PS2
242 × 544 × 573 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 191 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از11,582,000تومان

3.9
نمای نیم رخ جلوی کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX MB520 ARGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
217 × 469 × 496 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 4 فن نصب شده

از5,453,000تومان

4.1
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERCASE H500P MESH ARGB
9 اسلات توسعه پاور ATX PS2
242 × 542 × 544 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای خاکستری
خنک‌کننده CPU تا 190 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از8,530,000تومان

4
کیس کامپیوتر کولر مستر Cooler Master MASTERBOX NR200P سفید
5 اسلات توسعه پاور SFX یا SFX-L
185 × 292 × 376 میلی‌متر Mini Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 155 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از19,350,000تومان

4.3
نمای نیم رخ جلو و داخل سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX MB600L V2
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
204 × 405.5 × 455.3 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 161 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از2,725,000تومان

4.4
نمای جانبی کیس کامپیوتر کولر مستر COSMOS C700P با نورپردازی
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
306 × 639 × 651 میلی‌متر Full Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، نقره‌ای، خاکستری
خنک‌کننده CPU تا 198 میلی‌متر 3 فن نصب شده

از19,700,000تومان

3.9
طراحی کیس کامپیوتر کولر مستر Cooler Master HAF 700
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
279 × 540 × 556 میلی‌متر Full Tower
دارای پنل شیشه‌ای خاکستری
خنک‌کننده CPU تا 166 میلی‌متر 5 فن نصب شده

از20,300,000تومان

کیس کامپیوتر کولر مستر Cooler Master MASTERBOX 520 MESH مشکی
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
210 × 498 × 499 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی، سفید
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر3 فن نصب شده

از5,049,000تومان

4.5
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MasterBox Q500L
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
230 × 381 × 386 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 160 میلی‌متر 1 فن نصب شده

از4,500,000تومان

3.8
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX 500
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
209 × 499 × 505 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 2 فن نصب شده

از4,200,000تومان

نمای چپ و پنل شیشه ای کیس کامپیوتر کولر مستر CMP 520
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
204 × 439 × 463 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 161 میلی‌متر3 فن نصب شده

از3,900,000تومان

4.2
نمای کیس کامپیوتر کولر مستر MasterFrame 700
8 اسلات توسعه پاور ATX PS2
306 × 410 × 702 میلی‌متر Full Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 158 میلی‌متر فاقد فن نصب شده

3.4
نمایش فن های RGB جلوی کیس کامپیوتر کولر مستر CMP 510
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
204 × 445 × 463 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 161 میلی‌متر 3 فن نصب شده

3.8
نمای نیم رخ جلوی کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX K501L ARGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
217 × 469 × 496 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 3 فن نصب شده

3.2
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERCASE H100
2 اسلات توسعه پاور ATX PS2
216 × 301 × 312 میلی‌متر Mini Tower
فاقد پنل شیشه‌ای خاکستری
خنک‌کننده CPU تا 83 میلی‌متر 1 فن نصب شده

5
نمای جلوی کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX MB500 ARGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
211 × 475 × 494 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 163 میلی‌متر 3 فن نصب شده

3.6
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERCASE H500
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
228 × 502 × 525 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای خاکستری
خنک‌کننده CPU تا 167 میلی‌متر 3 فن نصب شده

3.7
نمای نیم رخ جلوی کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX MB510L
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
217 × 468 × 496 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی، آبی، سفید، قرمز
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 1 فن نصب شده

3.8
نمای نیم رخ کیس کامپیوتر MasterBox TD500L
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
217 × 468 × 493 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 1 فن نصب شده

3.8
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX 540
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
208.6 × 498 × 499.3 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 1 فن نصب شده

3.8
نمای نیم رخ جلو و پنل شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX TD500
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
217 × 468 × 493 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 4 فن نصب شده

3.7
نمای نیم رخ جلویی کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX MB511 ARGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
217 × 469 × 496 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 3 فن نصب شده

4.6
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX K500 ARGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
211 × 455 × 491 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 163 میلی‌متر 3 فن نصب شده

ابعاد کیس کامپیوتر کولر مستر SILENCIO S600 TG Side Panel
7 اسلات توسعهپاور ATX PS2
209 × 470.5 × 478 میلی‌مترMid Tower
دارای پنل شیشه‌ایمشکی
خنک‌کننده CPU تا 166 میلی‌متر2 فن نصب شده

4.1
کیس کامپیوتر کولر مستر Cooler Master MASTERBOX TD500 ARGB
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
217 × 469 × 493 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 165 میلی‌متر 4 فن نصب شده

3.5
نمای نیم رخ جلو و سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر ELITE 500 TG ODD
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
204 × 455 × 464 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 161 میلی‌متر 1 فن نصب شده

4.3
نمای نیم رخ جلو و درب شیشه‌ای سمت چپ کیس کامپیوتر کولر مستر MASTERBOX K500L
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 451 × 491 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 163 میلی‌متر 3 فن نصب شده

4
کیس کامپیوتر کولر مستر Cooler Master MASTERBOX LITE 5
7 اسلات توسعه پاور ATX PS2
200 × 454.5 × 468.8 میلی‌متر Mid Tower
دارای پنل شیشه‌ای مشکی
خنک‌کننده CPU تا 163 میلی‌متر 1 فن نصب شده

بیشتر بخوانیم

قیمت کیس کولر مستر

قیمت کیس کولر مستر با توجه به مدل‌های متنوعی که از آن تولید شده است، با یکدیگر متفاوت است. شرکت کولر مستر یکی از شرکت‌های شناخته شده در زمینه‌ی تولید کیس، منبع تغذیه و سایر قطعات مرتبط با کامپیوتر است. خرید کیس کولر مستر برای بسیاری از کاربران با نیازهای گوناگون، تبدیل به انتخاب اول آن‌ها شده است؛ به این دلیل که کیس‌های این شرکت عملکرد خوب و کیفیت ساخت بالایی دارند.

قیمت کیس کولر مستر نسبت به سایر رقبای خود مانند دیپ کول یا لیان لی، تقریبا یکسان است ولی متاسفانه این کیس‌ها گاهی گران‌تر از قیمت دلاری آن در بازار کشور ما به فروش می‌رسند. اگر قصد خرید کیس کامپیوتر کولر مستر را دارید، می‌توانید با استفاده از بخش محصولات زومیت به آسانی قیمت و مشخصات محصولات این شرکت را با سایر رقبای آن مقایسه کنید.

خرید کیس Cooler Master (کولر مستر)

هنگام خرید کیس کولر مستر یا کیس دیگر مورد نظرتان، باید به نکات مهمی توجه کنید. ابعاد کیس و فرم‌فاکتور، محل قرارگیری فن‌ها و تعداد درگاه‌های موجود روی پنل جلوی کیس، تعدادی از نکات مهم در خرید کیس کامپیوتر است. کیس‌ها از نظر ابعاد به طور کلی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. کیس‌های بزرگ با نام فول‌تاور (Full Tower)، ابعاد متوسط یا میدتاور (Mid Tower)، کوچک یا مینی‌تاور (Mini Tower) و در نهایت کیس‌های بسیار کوچک (Mini-ITX). در مجموع، بیش‌تر شرکت‌ها، کیس‌های خود را در سایز متوسط تولید می‌کنند.

معمولا استاندارد دقیقی برای ابعاد خارجی کیس وجود ندارد ولی بیش‌تر کیس‌ها در این دسته‌بندی‌های کلی جای می‌گیرند. هنگام انتخاب کیس، باید دقت کنید که ابعاد داخلی کیس با مادربرد و دیگر قطعات انتخابی شما هم‌خوانی داشته باشد؛ به عنوان مثال اگر کیسی با ابعاد کوچک انتخاب کنید، نمی‌توانید یک مادربرد با سایز ATX را درون آن نصب کنید یا اگر خنک‌کننده‌ی بادی انتخاب می‌کنید، باید توجه کنید که ابعاد خنک‌کننده‌ی شما برای کیس مورد نظرتان مناسب است.

وجود فن برای تهویه‌ی مناسب هوا برای قطعات درون کیس حیاتی است، بنابراین باید به محل قرارگیری فن‌ها روی بدنه‌ی کیس دقت کنید تا از جریان هوا به شکل صحیح اطمینان حاصل کنید. در بسیاری از کیس‌ها، فن‌ها از قبل روی کیس نصب نشده‌اند، پس باید خرید فن مناسب را به لیست خرید خود اضافه کنید. با خرید کیس کامپیوتر کولر مستر، معمولا تعدادی فن از پیش نصب شده همراه کیس دریافت خواهید کرد که تا حدودی در هزینه صرفه‌جویی می‌شود.

یکی دیگر از نکات مهم، دقت در تعداد و محل نصب حافظه‌های SSD و HDD است. معمولا بیش‌تر کیس‌ها این مورد را به خوبی پوشش می‌دهند اما اگر از آن دسته از کاربرانی هستید که نیاز به نصب تعداد زیادی هارد دیسک دارید، باید به این موضوع دقت کنید.

انواع کیس کامپیوتر کولر مستر

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، کیس کامپیوتر کولر مستر در مدل‌های متنوعی ساخته و روانه‌ی بازار شده است. این شرکت برای نیاز اکثر کاربران کیس‌های زیادی تولید کرده است اما در مجموع تنوع کیس‌های گیمینگ این شرکت بیش‌تر از کیس‌های ارزان قیمت اداری است. کیس کامپیوتر کولر مستر در سری‌های مختلفی ساخته شده‌اند که به نام برخی از آن‌ها در زیر اشاره کرده‌ایم:

 • سری MasterCase
 • سری MasterBox
 • سری COSMOS
 • سری HAF
 • سری Silencio
 • سری CMP

کیس‌های سری MasterCase، MasterBox و HAF در دسته‌ی کیس گیمینگ کولر مستر قرار می‌گیرند و طراحی کاربردی و زیبایی دارند. این کیس‌ها با توجه به نیاز گیمرها طراحی و تولید شده‌اند. کیس‌های سری COSMOS هم در فرم‌فاکتور فول تاور ساخته شده‌اند و شامل بالارده‌ترین کیس‌های کولرمستر می‌شود. کیس‌های COSMOS برای پیاده‌سازی انواع سیستم‌های خنک‌کننده‌ی مایع با رادیاتورهای بزرگ مناسب است؛ علاوه بر این موارد، فضای زیاد برای مدیریت کابل و نصب انواع قطعات از دیگر ویژگی‌های این کیس‌ها است.

قیمت کیس کولر مستر از سری HAF و COSMOS بسیار بالا است بنابراین پیش از خرید توصیه می‌کنیم با دقت نیازها و اولویت‌های خود را بررسی کنید. از میان رقبا نیز قیمت کیس کامپیوتر ایسوس و قیمت کیس کامپیوتر لیان لی در رده کولر مستر قرار می‌گیرند. در مقابل اما کیس کامپیوتر گیم مکس و کیس کامپیوتر اوست را با قیمت بسیار پایین‌تری می‌توان خریداری کرد.

کیس گیمینگ Cooler Master

کیس گیمینگ کولر مستر با طراحی‌های متنوعی به بازار عرضه شده است. تهویه‌ی مناسب هوا و فضای کافی برای نصب قطعات بزرگ مانند انواع خنک‌کننده‌های بادی و آبی و کارت گرافیک‌های رده‌بالا، از ویژگی‌های این کیس‌ها است. کیس‌های گیمینگ سری MasterBox و CMP قیمت مناسبی نسبت به رقبای خود دارند، اما اگر بودجه‌ی بیش‌تری برای خرید کیس گیمینگ در نظر گرفته‌اید، کیس‌های سری MasterCase و HAF شامل بهترین کیس‌های گیمینگ کولرمستر می‌شود. در مجموع کیس‌های گیمینگ Cooler Master کارایی بالا و طراحی زیبایی دارند و نیاز گیمرها را به خوبی برآورده می‌کنند.

سوالات متداول زومیت

 • کیس گیمینگ Cooler Master را از کجا تهیه کنیم؟

  کیس‌های گیمینگ Cooler Master و دیگر محصولات این شرکت در فروشگاه‌های سراسر ایران به فروش می‌رسند. با استفاده از بخش محصولات زومیت و رفتن به قسمت کیس‌ها، می‌توانید فروشندگان این محصول را مشاهده و قیمت و مشخصات آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.

 • کیس کامپیوتر کولر مستر ساخت کدام کشور است؟

  کولرمستر یک شرکت تایوانی در زمینه‌ی ساخت انواع قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر است. محصولات این شرکت در چین تولید می‌شوند و در سراسر دنیا به فروش می‌رسند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه