کریسپر

تمام خبرها و مقاله‌ های مرتبط با کریسپر / CRISPR که به دانشمندان اجازه می‌ دهد تا تغییراتی در دی‌ ان‌ ای / DNA سلول‌ ها ایجاد کنند.

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | 28 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | 17 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | 44 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | 12 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | + دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | + دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | 18 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۳:۲۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | 1 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | 2 دیدگاه