دانشمندان در اتفاقی نادر، لاک‌پشت را در حال شکار پرنده مشاهده کردند

اصطلاحات ارز دیجیتال؛ مفاهیم رایج و کاربردی

خلاصه رویداد بهاری اپل در ۱۳ دقیقه

ویدیو

ویدیوهای مختلف شامل بررسی ویدیویی، نگاه نزدیک، زوم کست و دیگر مطالبی که حاوی فیلم یا کلیپ هستند

| ۱۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | 16 دیدگاه

ویدیو | صدرا مخملی | ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | 27 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | 6 دیدگاه

تلویزیون | ویدیو | مرجان شیخی | ۲۱:۲۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | 28 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | 4 دیدگاه

ویدیو | صدرا مخملی | ۱۹:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | 24 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | 21 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 25 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 18 دیدگاه

ویدیو | تسلا | صدرا مخملی | ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | 17 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | 35 دیدگاه