آموزش

آموزش کامپیوتر شامل آموزش موبایل و تبلت اندرویدی و آیپد و آیفون، آموزش ویندوز 10، آموزش تلویزیون، آموزش اینترنت و شبکه و آموزش نحوه باز کردن و تعمیر وسایل الکترونیکی

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | + دیدگاه

آموزش | مصطفی آرایشگر | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | 12 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | 7 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | 11 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 23 دیدگاه

| ۱۸:۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 20 دیدگاه

| ۱۸:۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | 17 دیدگاه

بیشتر بخوانید