با عجیب ترین حیوانات دنیا آشنا شوید

داستان برند: اپل، برندی که جهان را فتح کرد

نگاهی به ۲۵ مورد از اسرارآمیزترین اکتشافات باستان‌شناسی تاریخ

زوم پلاس

زوم پلاس شامل مقالاتی است که کمتر به حوزه‌ی تکنولوژی ارتباط دارند مواردی مثل شاتر، معماری، مقالات علمی، خودرو و نجوم

| ۲۰:۰۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | 9 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | + دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | 10 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | 15 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | 1 دیدگاه