زوم پلاس

زوم پلاس شامل مقالاتی است که کمتر به حوزه‌ی تکنولوژی ارتباط دارند مواردی مثل شاتر، معماری، مقالات علمی، خودرو و نجوم

| ۲۳:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | 22 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | 29 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 13 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 56 دیدگاه

| ۱۱:۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید