بررسی ساعت هوشمند

بررسی گجت های پوشیدنی مثل ساعت هوشمند، اسمارت بند، دستبند هوشمند

| ۲۲:۰۴ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ | 30 دیدگاه

| ۲۰:۱۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ | 43 دیدگاه

| ۲۲:۱۷ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | 43 دیدگاه

| ۲۳:۵۵ ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ | 51 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۴ | 53 دیدگاه

| ۱۷:۱۶ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶ | 26 دیدگاه

بیشتر بخوانید