فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

فناوری

اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | + دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 4 دیدگاه

| ۰۸:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۲۱:۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 20 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 11 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 11 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 11 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 13 دیدگاه

بیشتر بخوانید