فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

اخبار و مقالات فناوری

به‌روزترین اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 24 دیدگاه

| ۱۵:۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 62 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 20 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 16 دیدگاه

| ۱۰:۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 22 دیدگاه

| ۱۰:۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۰۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 11 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 20 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۵۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 6 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | 22 دیدگاه

بیشتر بخوانید