فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

فناوری

اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 18 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 15 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 25 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 19 دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 15 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 75 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 13 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 21 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 13 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 55 دیدگاه

| ۱۸:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | 9 دیدگاه

بیشتر بخوانید