فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

فناوری

اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۲۲:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | + دیدگاه

| ۲۱:۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 18 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 9 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 10 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 9 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 13 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 7 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 34 دیدگاه

| ۱۲:۵۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 17 دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 12 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 15 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 10 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 12 دیدگاه

بیشتر بخوانید