فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

اخبار و مقالات فناوری

به‌روزترین اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۱۵:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 11 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 19 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 33 دیدگاه

| ۲۲:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 33 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 19 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 8 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 13 دیدگاه

بیشتر بخوانید