فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

فناوری

اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۱۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 14 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 16 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 19 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 27 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 34 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 25 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 31 دیدگاه

| ۱۶:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 5 دیدگاه

| ۱۴:۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 24 دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 20 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 7 دیدگاه

بیشتر بخوانید