فناوری

اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

گوناگون | فناوری | وحید خامسی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | 77 دیدگاه

| ۲۰:۴۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | 83 دیدگاه

| ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | 37 دیدگاه

| ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | 13 دیدگاه

فناوری | سارینا آجیلی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 9 دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 7 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | + دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | 51 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | + دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | 13 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | 19 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | 23 دیدگاه

بیشتر بخوانید