فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

اخبار و مقالات فناوری

به‌روزترین اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۱۳:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | + دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 15 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 4 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | + دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 26 دیدگاه

| ۱۵:۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۴:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 69 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 21 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 20 دیدگاه

| ۱۰:۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 24 دیدگاه

| ۱۰:۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید