بیت کوین زیر ذره بین؛ رمزارز چرا و چگونه متولد شد؟

بیت کوین زیر ذره بین؛ نقاب ساتوشی ناکاموتو بر چهره چه کسی است؟

بیت کوین زیر ذره بین؛ بررسی ساختار فنی و امنیت بیت کوین

فناوری

اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۱۰:۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | + دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 39 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 7 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

| ۱۵:۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 9 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 27 دیدگاه

| ۱۳:۴۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 4 دیدگاه

| ۱۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | 28 دیدگاه

بیشتر بخوانید