فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

اخبار و مقالات فناوری

به‌روزترین اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 3 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 14 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 19 دیدگاه

| ۲۲:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 25 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 18 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 7 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 12 دیدگاه

| ۱۵:۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 24 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 8 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 9 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 6 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 5 دیدگاه

| ۱۰:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | 26 دیدگاه

بیشتر بخوانید