فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

اخبار و مقالات فناوری

به‌روزترین اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 5 دیدگاه

| ۱۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۳۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 36 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۵:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 16 دیدگاه

| ۱۵:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 5 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 10 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 8 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | 14 دیدگاه

بیشتر بخوانید