فناوری RFID چیست؟؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

۱۰ نکته بازاریابی شبکه های اجتماعی برای تازه کارها

فناوری

اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۱۸:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | 41 دیدگاه

| ۱۸:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | 5 دیدگاه

| ۱۷:۴۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | 33 دیدگاه

| ۱۷:۳۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | 2 دیدگاه

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | + دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | 67 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | + دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | 19 دیدگاه

| ۲۳:۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 40 دیدگاه

| ۲۳:۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 14 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | + دیدگاه

آموزش | فناوری | مصطفی عسگری | ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 16 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 1 دیدگاه

| ۱۹:۴۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | + دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 4 دیدگاه

| ۱۸:۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید