فناوری RFID چیست ؛ آشنایی با شناسایی فرکانس رادیویی

استخراج یا ماینینگ ارز دیجیتال چیست

توکن چیست و چه کاربردی دارد؟

فناوری

اخبار فناوری و تکنولوژی شامل مقالات مختلف در حوزه های موبایل، تبلت، لپ تاپ، کامپیوتر و دیگر مباحث حوزه فناوری

| ۱۵:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 1 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 13 دیدگاه

| ۱۲:۵۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۱۲:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 7 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 4 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۱۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 12 دیدگاه

| ۱۰:۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | 6 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 15 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 17 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 19 دیدگاه

| ۱۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | 29 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 35 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 25 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | 31 دیدگاه

بیشتر بخوانید