قیمت یخچال فریزر اسنوا

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۱۵۹٬۹۰۰٬۰۰۰

۵٬۷۵۰٬۰۰۰

سازنده
8
32
26
3
39
6
43 برند دیگر
نوع یخچال فریزر
15
7
6
4
0
0
2 نوع یخچال فریزر دیگر
آب‌ریز
32
0
یخ ساز
32
0
نوع کمپرسور
17
6
1
رده مصرف انرژی
31
0
0
0
0
0
2 رده مصرف انرژی دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
32 یخچال فریزر
یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2028
ساید بای ساید 27 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
100 کیلوگرم 72 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از44,500,000تومان

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN6-1019 SN5-1019
دوقلو 38 فوت
کمپرسور پربازده رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
140 کیلوگرم 67.5 × 180 × 120.2 سانتی‌متر

از47,500,000تومان

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN4-2023
سینگل فریزر پایین 26 فوت
کمپرسور پربازده رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
85 کیلوگرم 68.6 × 200 × 67 سانتی‌متر

از19,200,000تومان

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2028
ساید بای ساید 32 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
120 کیلوگرم 84 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از48,300,000تومان

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-3350SS
ساید بای ساید 32 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
120 کیلوگرم 92 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از74,500,000تومان

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-3350SS
ساید بای ساید 32 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
120 کیلوگرم 84 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از68,600,000تومان

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2032
ساید بای ساید 32 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
120 کیلوگرم 84 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

از55,862,000تومان

یخچال فریزر دوقلو اسنوا Snowa SN6-1219 SN5-1219 نمای جلو رنگ سفید
دوقلو 36 فوت
کمپرسور پربازده رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 67.5 × 180 × 120 سانتی‌متر

از49,950,000تومان

تبلیغات
یخچال فریزر اسنوا Snowa SN6-1018 SN5-1018
دوقلو 36 فوت
کمپرسور پربازده رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 68.9 × 180 × 119 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa S8-2261SS
ساید بای ساید 27 فوت
کمپرسور اینتورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
110 کیلوگرم 72 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN4-0253
سینگل فریزر پایین 24 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 65 × 200 × 68 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa S5-1190GW S6-1190GW
دوقلو 644 لیتر
کمپرسور پیستونی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
140 کیلوگرم 67.5 × 180 × 120.2 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN6-0190SW SN5-0190SW
دوقلو 36 فوت
کمپرسور اینتورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 69 × 180 × 119 سانتی‌متر

یخچال فریزر دوقلو اسنوا Snowa SN5-1193
ساید بای ساید 38 فوت
کمپرسور اینورتر خطی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
140 کیلوگرم 72.5 × 184.5 × 128.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa S4-0262
سینگل فریزر پایین 26 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
110 کیلوگرم 75.3 × 180 × 82 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2035
ساید بای ساید 35 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
120 کیلوگرم 92 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

تبلیغات
یخچال فریزر اسنوا Snowa S5-1190GW S6-1190GW
دوقلو 644 لیتر
کمپرسور پیستونی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
140 کیلوگرم 67.5 × 180 × 120.2 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa S3-0275TI
سنگل فریزر بالا 27 فوت
کمپرسور پیستونی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
115 کیلوگرم 75.5 × 180 × 86 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2350SS
ساید بای ساید 35 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
115 کیلوگرم 92 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa S3-0275SW
سنگل فریزر بالا 571 لیتر
کمپرسور پیستونی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 75 × 180 × 86 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2340
ساید بای ساید 32 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
100 کیلوگرم 84 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN4-0250
سینگل فریزر پایین 24 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
82 کیلوگرم 68.6 × 200 × 67 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa S8-2322SS
ساید بای ساید 771 لیتر
کمپرسور اینتورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
115 کیلوگرم 84 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa S4-0262
سینگل فریزر پایین 26 فوت
نوع کمپرسور نامشخص رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
103 کیلوگرم 75.3 × 180 × 82 سانتی‌متر

تبلیغات
یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2350SS
ساید بای ساید 35 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
115 کیلوگرم 92 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa S4-0262SW
سینگل فریزر پایین 26 فوت
کمپرسور پیستونی رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
100 کیلوگرم 75.3 × 180 × 82 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN3-2027
سینگل فریزر بالا 27 فوت
کمپرسور پیستونی رده انرژی +A
2 در دارای آب ریز
وزن نامشخص 80.7 × 186 × 92.3 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-3350SS
ساید بای ساید 35 فوت
کمپرسور اینتورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
115 کیلوگرم 92 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-3350
ساید بای ساید 35 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
3 در مجهز به آب ریز
وزن نامشخص 92 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-3323
ساید بای ساید 32 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
3 در مجهز به آب ریز
- 84 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN8-2263 نمای جلو
ساید بای ساید 27 فوت
کمپرسور اینورتر دیجیتال رده انرژی +A
2 در مجهز به آب ریز
110 کیلوگرم 72 × 181.6 × 91.6 سانتی‌متر

یخچال فریزر اسنوا Snowa SN3-2227 نمای جلو رنگ سفید
سینگل فریزر بالا 27 فوت
کمپرسور پیستونی رده انرژی +A
2 در دارای آب ریز
75 کیلوگرم 77 × 183 × 86 سانتی‌متر

بیشتر بخوانیم

قیمت یخچال اسنوا

قیمت یخچال اسنوا به عنوان یک محصول ایرانی کمی پایین‌تر از رقبای خارجی همچون یخچال ال‌ جی و یخچال سامسونگ است. رقابت اسنوا با سایر برندها وقتی شدت گرفت که برندهای کره‌ای از بازار ایران کنار گذاشته شدند. در این زمان یخچال اسنوا به عنوان یک محصول ایرانی باکیفیت مورد استقبال خریداران قرار گرفت. ویژگی های یخچال اسنوا خیلی زود این برند نوپا را سر زبان‌ها انداحت و انواع یخچال فریزر اسنوا، یخچال دوقلو اسنوا و یخچال ساید اسنوا به مدل‌های پرفروش بازار تبدیل شدند.

لیست قیمت یخچال فریزر اسنوا را می‌توانید با انتخاب این برند از فیلترها در صفحه لیست یخچال‌ها مشاهده کنید.

یخچال دوقلو اسنوا

یکی از بهترین انواع یخچال Snowa، یخچال دوقلو اسنوا است. مدل‌هایی مانند 1800TI که دارای دو محفظه‌ی کاملا جدا و متقارن برای خنک‌سازی و انجماد مواد غذایی هستند. روی درب محفظه‌ی یخچال اسنوا معمولا آب‌ریز و پنل کنترل دمای یخچال قرار دارد و درب فریزر تنها میزبان نمایشگر دما است.

یخچال دوقلو اسنوا به دلیل عرض زیاد مناسب آشپزخانه‌های کوچک نیست؛ اما این امکان را به کاربر می‌دهد که بتواند یخچال و فریزر را در دو فضای مجزا و به صورت مستقل به کار بگیرد. مزیت دیگر یخچال دقلو اسنوا نسبت به یخچال ساید اسنوا جادارتر بودن فریزر به دلیل عرض بیشتر آن است.

نکات مهم در تنظیم یخچال اسنوا

اولین نکته‌ای که باید در تنظیم یخچال اسنوا رعایت کنید فضایی است که یخچال در آن قرار می‌گیرد. هرگز یخچال را به دیوار نچسبانید و سعی کنید دیواره‌های کناری نیز از اطراف فاصله‌ی جزئی داشته باشند. تراز بودن یخچال تأثیر زیادی در عملکرد آن و تجربه‌ی کاربری شما خواهد داشت.

هنگام تنظیم یخچال اسنوا دقت کنید دمای یخچال بین ۴ تا ۶ درجه و دمای فریزر بین منفی ۱۵ تا منفی ۲۰ درجه باشد. تنظیم دما در پنل تنظیمات انواع یخچال فریزر اسنوا به کمک دکمه‌ی TEMP انجام می‌گیرد.

در برخی مدل‌ها مثل یخچال امکان خاموش کردن مجزای یخچال یا فریزر وجود دارد. برای این کار می‌توانید دکمه‌ی مربوط به یخچال ( (REFیا فریزر FRZ)) را فشار داده و نگه دارید تا به حالت چشمک زن در بیاید. سپس، دکمه‌ی پاور را فشار دهید. برای خاموش کردن کل دستگاه نیز کافی است دکمه‌ی پاور را ۳ تا ۴ ثانیه نگه دارید.

مزایا و معایب یخچال اسنوا

از جمله مزایای یخچال اسنوا علاوه بر طراحی زیبا و کیفیت قابل قبول، می‌توان به خدمات پس از فروش قابل قبول آن اشاره کرد. تولیدکننده‌ی اسنوا یعنی گروه صنعتی انتخاب در سرتاسر ایران دارای نمایندگی و خدمات پس از فروش است. در نتیجه، نگران خرابی‌های احتمالی و کمبود قطعات و تعمیرکار تا حدی برطرف خواهد شد.

در خصوص معایب یخچال اسنوا شاید بتوان در برخی مدل‌ها صدای بلند فریزر را به عنوان عیب اصلی عنوان کرد. کمپرسور اسنوا در برخی مدل‌ها چینی پرسر و صدا است.

ویژگی های یخچال اسنوا

اسنوا که در سال‌های اخیر در تولید یخچال فریزر به بلوغ رسیده است. یخچال ساید اسنوا به جدیدترین فناوری‌های یخچال‌های ساید بای ساید مثل سرمایش هوشمند و یخ‌ساز اتوماتیک مجهز شده‌اند.

برخی از انواع یخچال دوقلو اسنوا نیز علاوه بر طراحی زیبا به امکاناتی مثل فضای قرارگیری نوشیدنی‌ها یا مینی بار مجهز شده‌اند. به‌علاوه، اکثر یخچال های اسنوا دارای برچسب انرژی A و A+ هستند که این موضوع برای بسیاری از کاربران اهمیت بالایی دارد.

قابلیت اتصال به آب شهر و ساخت یخ حبه‌ای شیشه‌ای یکی دیگر از ویژگی‌های کاربرپسند انواع یخچال فریزر دوقلو اسنوا است.

طبیعی است هرچه ابعاد یخچال فریزر اسنوا بزرگ‌تر و ویژگی‌های آن بیشتر باشد قیمت یخچال اسنوا نیز به تبع آن افزایش پیدا می‌کند. مشخصات یخچال فریزر اسنوا به صورت کامل در بخش محصولات زومیت آورده شده است تا بتوانید با ویژگی‌های فنی و ظاهری آن‌ به طور کامل آشنا شوید.

رقابت اسنوا با سایر برندها

رقابت اسنوا با سایر برندها هرچند با اخراج برندهای کره‌ای کمی ناعادلانه پیش رفت؛ اما این برند توانست از فرصت پیش آمده حداکثر استفاده را بکند تا در بین برندهای باقی مانده یکی از بهترین‌ها باشد. امروزه قیمت یخچال ساید اسنوا به عنوان یک محصول ساخت ایران، بسیار پایین‌تر از محصولات وارداتی است.

خرید یخچال اسنوا

خرید یخچال اسنوا دوقلو یکی از بهترین انتخاب‌هایی است که می‌توانید در صورت داشتن فضای کافی انجام دهید. در غیر این‌صورت، یخچال فریزر اسنوا مدل فریزر پایین می‌تواند جوابگوی نیاز شما باشد.

در هر صورت بهتر است قبل از خرید یخچال اسنوا نگاهی به لیست قیمت یخچال فریزر اسنوا انداخته و مدلی متناسب با بودجه‌ی خود را انتخاب کنید. برند مورد بحث اگرچه ایرانی است؛ اما قیمت یخچال اسنوا در برخی مدل‌ها هم‌رده‌ی یخچال‌های خارجی بالا است.

کیفیت یخچال اسنوا

یخچال اسنوا تولید ایران و شهر اصفهان است؛ اما قطعات آن می‌توانند ساخت کشورهای دیگر از جمله چین باشند.

جالب است بدانید یخچال دوو نیز مانند اسنوا ساخت شرکت انتخاب الکترونیک است این دو برند از نظر کیفیت در یک سطح قرار دارند. حضور چندین ساله‌ی اسنوا در بازار و رضایت نسبی کاربران آن نشان می‌دهد کیفیت یخچال اسنوا در سطح خوب بوده و عملکرد آن رضایت‌بخش است.

سوالات متداول زومیت

  • آیا یخچال اسنوا صدای بالایی دارد؟

    مشکل صدای زیاد فریزر در برخی مدل‌های قدیمی گزارش شده است؛ اما مربوط به تمام یخچال فریزرهای اسنوا نیست.

  • آیا یخچال اسنوا مصرف انرژی کمی دارد؟

    بله، داشتن برچسب انرژی A و A+ نشان از بالا بودن بازدهی در انواع یخچال فریزر اسنوا دارد.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه