قیمت میکروفون بویا

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۶۹٬۹۰۰٬۰۰۰

۱۰۰٬۰۰۰

سازنده
106
46
10
57
23
8
100 برند دیگر
نوع میکروفون از نظر کاربرد
4
53
13
0
5
22
5 نوع میکروفون از نظر کاربرد دیگر
نوع عملکرد میکروفون
51
13
5
نوع اتصال
64
41
1
نحوه ارتباط در اتصال بی‌سیم
12
2
0
0
الگوی برداشت صدا
26
71
1
3
4
15
5 الگوی برداشت صدا دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
106 میکروفون
طول کابل بویا BY-M1
یقه‌ای الکتریت کاندنسر
باسیم 6 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از674,000تومان

میکروفون بویا BOYA BY-M1DM مشکی
یقه‌ای الکتریت کاندنسر
باسیم 4 متر
53.3 میلی‌متر چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

از950,000تومان

بویا BY-M1 Pro مشکی
یقه‌ای الکتریت کاندنسر
باسیم 6 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از1,139,000تومان

طراحی میکروفون بویا BOYA BY-XM6-S2
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

از8,870,000تومان

طراحی میکروفون بویا BOYA BY-MM1 Plus
شات‌گان کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

از1,440,000تومان

کانکتور بویا BY-M1S
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 6 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از770,000تومان

میکروفون بویا BY-WHM8 Pro + RX8 PRO
دستی داینامیک
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص تک سویه (Unidirectional)
1 میکروفون مشکی

از9,753,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-WM3T2-D1
یقه‌ای -
بی‌سیم 50 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از3,270,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-BM6060
شات‌گان کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

از4,450,000تومان

میکروفون بویا BOYA BY-PM700 مشکی
رومیزی کاندنسر
باسیم -
14 میلی‌متر چند سویه، از جلو و طرفین، استریو، دو جهته
1 میکروفون مشکی

از5,750,000تومان

میکروفون بویا BOYA BY-XM6-S1 نمای جلو
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از6,530,000تومان

طراحی میکروفون بویا BOYA BY-M4OD
یقه‌ای کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از1,700,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-MM1 Pro
شات‌گان کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

از2,850,000تومان

میکروفون بویا BOYA BY-BM2040
شات‌گان کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

از3,100,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-XM6 S4
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

از9,600,000تومان

میکروفون بویا BOYA BY-BMW700 نمای بالا
رومیزی کاندنسر
بی‌سیم 10 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از7,630,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-WM4 PRO-K4
یقه‌ای کاندنسر
بی‌سیم 60 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

از7,000,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-WM3T2-U1
یقه‌ای -
بی‌سیم 50 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از3,300,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-WM3T2-U2
یقه‌ای -
بی‌سیم 50 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

از4,256,000تومان

توان میکروفون بویا BOYA BY-M1000
استودیویی کاندنسر
باسیم 3 متر
34 میلی‌متر از جلو و طرفین، دو جهته ، چند سویه
1 میکروفون مشکی

از5,343,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-BM6060L
شات‌گان کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

از5,750,000تومان

طراحی میکروفون بویا BOYA BY-XM6-K1
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از7,723,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-BM6040
شات‌گان کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و طرفین (Cardioid)
1 میکروفون مشکی

از6,200,000تومان

کانکتور و اتصال میکروفون بویا BY-V1
یقه‌ای-
بی‌سیم 50 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفونمشکی

از2,190,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-BM3032
شات‌گان -
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

از5,250,000تومان

میکروفون بویا BOYA BY-PM700 Pro مشکی
استودیویی -
باسیم -
دیافراگم نامشخص استریو، چند سویه، از جلو و طرفین، دو جهته
1 میکروفون مشکی

از8,000,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-WM3T2-D2
یقه‌ای -
بی‌سیم 50 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

از4,256,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-PM500
رومیزی کاندنسر
باسیم 3 متر
دیافراگم نامشخص از جلو و طرفین (Cardioid)، چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از4,100,000تومان

کانکتور میکروفون بویا BOYA BY-M100
موبایل کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از521,000تومان

طول کابل میکروفون بویا BOYA BY-LM8 Pro
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 1.5 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از1,850,000تومان

میکروفون بویا BOYA BY-VG350
شات‌گان الکتریت کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

از4,150,000تومان

کانکتور و اتصال میکروفون بویا BY-V20
یقه‌ای-
بی‌سیم 50 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفونمشکی

از2,950,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA  BY-WM3D
یقه‌ای -
بی‌سیم 20 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی و نقره‌ای

از5,695,000تومان

بویا TX8 Pro مشکی
یقه‌ای الکتریت کاندنسر
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از2,650,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-DM500
استودیویی داینامیک
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و طرفین (Cardioid)
1 میکروفون مشکی

از5,650,000تومان

ابعاد میکروفون بویا BOYA BY-M100D
موبایل کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از764,000تومان

کانکتور و اتصال میکروفون بویا BY-V2
یقه‌ای-
بی‌سیم 50 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفونمشکی

از2,950,000تومان

بویا BY-LM40 مشکی
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 4 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از1,290,000تومان

گیرنده و فرستنده بویا BY-WM4 PRO-K5
یقه‌ای کاندنسر
بی‌سیم 60 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از4,101,000تومان

ابعاد و اندازه میکروفون بویا BY-V10
یقه‌ای-
بی‌سیم50 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفونمشکی

از2,190,000تومان

بیشتر بخوانیم

قیمت میکروفون بویا

قیمت میکروفون بویا نسبت به سایر برندها مناسب‌تر است و زمانی که صحبت از ضبط صدای با کیفیت برای امور حرفه‌ای یا اجرای زنده می‌کنیم، میکروفون‌های Boya به انتخابی عالی و مقرون به‌صرفه برای بسیاری از کاربران تبدیل می‌شود. تنوع میکروفون Boya زیاد است و با توجه به امکانات و ویژگی‌هایی که مدنظر دارید می‌توانید از طریق بخش محصولات زومیت، کالای مناسب خود را پیدا کنید.

قیمت میکروفون بویا مناسب است اما فراموش نکنید اگر میکروفونی با برند بویا بیش از اندازه ارزان بود به فیک بودن آن باید شک کرد.

قیمت میکروفون در بازار در گرو امکانات و نوع کاربری آن است. برای مشاهده قیمت میکروفون بویا در وب‌سایت زومیت به بخش محصولات رفته و مدل مورد نظر خود را جستجو کنید. مشخصات فنی و تصاویر هر محصول می‌تواند منبع قابل اعتمادی برای مقایسه میکروفون‌ها با یکدیگر باشد.

انواع میکروفن Boya

اگر انواع میکروفن Boya را به دو دسته‌ی کلی تقسیم کنیم، به انواع بی‌سیم و باسیم می‌رسیم که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. میکروفون بویا در هر طرح و کاربری خاصی تولید می‌شود.

میکروفن بی سیم بویا

برای کاربرانی که به محصولات بی‌سیم علاقه‌ی بیشتری دارند یا به دنبال انعطاف‌پذیری و امکان جابجایی بیشتر هستند، می‌توان میکروفن بیسیم بویا را معرفی کرد. سیستم‌های میکروفون بی‌سیم در برندهایی مثل Boya علی‌رغم بُرد زیاد، باعث افت کیفیت صدا نمی‌شوند. سری Boya BY-WM که تنوع بسیار زیادی دارد و از کیت‌های دوتایی تا چندتایی را شامل می‌شود، اتصال بی‌سیم قابل اعتمادی را برایتان فراهم می‌کند.

انواع میکروفن Boya بی‌سیم که بیش از یک میکروفون دارند، امکان ضبط همزمان از دو منبع مجزا را در عین حفظ ثبات سیگنال امکان‌پذیر می‌کنند. کاربرد این محصولات در مصاحبه‌ها و رویدادهای چندنفره است که نیاز به چند میکروفون احساس می‌شود. در مقاله بهترین میکروفون برای ضبط پادکست مواردی از این دست معرفی شده‌اند که خواندن آن خالی از لطف نیست.

میکروفون باسیم بویا

تعداد زیادی میکروفون باسیم بویا را می‌توانید در بخش محصولات زومیت پیدا کنید که با هدف ارائه کیفیت صدای استثنایی با حداقل نویز طراحی شده‌اند. قیمت میکروفون بویا در مدل‌های باسیم مناسب است و برای استفاده در استودیو، کاربری عمومی و روزمره یا هر موقعیتی که نیاز به اتصال پایدار با جابجایی محدود دارد، عالی هستند.

از انواع میکروفن Boya و مدل‌های ارزان‌قیمت آن می‌توان میکروفون BY-M1 و نسخه پرو همین مدل را در نظر گرفت که به دلیل تطبیق‌پذیری با دستگاه‌های مختلف و مقرون به‌صرفه بودن، محبوبیت زیادی به‌دست آورده است. هر دو میکروفون الگوی برداشت صدای چند سویه یا Omnidirectional دارند که صدا را از همه جهت با وضوح بسیار بالا دریافت می‌کنند. همچنین کابل 6 متری این محصولات آزادی حرکت زیادی را در هنگام ضبط فراهم خواهد کرد.

میکروفون یقه‌ ای بویا

میکروفون یقه ای بویا از جمله محبوب‌ترین میکروفون های این شرکت است. عدم نیاز به پایه، افزایش ایمنی مصرف‌کننده، کیفیت مناسب ضبط صدا به دلیل فاصله مناسب و راه‌اندازی سریع و ابعاد مناسب تنها برخی از ویژگی‌های مثبت این نوع میکروفون‌ها محسوب می‌شود. قیمت میکروفون یقه ای بویا نسبت به مدل‌های بی سیم بسیار مناسب‌تر است و جوابگوی طیف وسیعی از کاربران خواهد بود.

خرید میکروفون بویا

به‌طور کلی میکروفون‌های باسیم اغلب دارای محدوده پاسخ فرکانسی گسترده‌ای هستند که امکان بازتولید دقیق صدا را در فرکانس‌های مختلف صوتی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، میکروفون‌های بی‌سیم، کانال‌های مختلفی را برای جلوگیری از تداخل و اطمینان از انتقال بدون مشکل صدا ارائه می‌دهند.

انوع میکروفون بویا به دوام زیاد و کیفیت ساخت بالا معروف هستند. برخی از مدل‌ها که بدنه یا ساختار فلزی دارند، از مقاومت فیزیکی خوبی نیز برخوردارند. علاوه بر این، در میکروفون‌های استودیویی و بالارده لوازم جانبی مختلفی مانند پاپ فیلتر، پایه لرزه‌گیر، انواع کابل و کیف حمل در اختیار خریدار قرار خواهد گرفت.

قیمت میکروفون رود و قیمت میکروفون جی بی ال در اغلب دسته‌ها کمی از محصولات بویا گران‌تر هستند. اگر به کاربردهای حرفه‌ای مانند پخش زنده در زمینه ضبط صدا نیاز دارید می‌توانید قیمت میکروفون سارامونیک را در زومیت جستجو کنید.

در زومیت می‌توانید مجموعه‌ی گسترده‌ای از میکروفون‌های مختلف را مرور کنید و پیش از خرید میکروفون بویا نیز سوالات احتمالی خود را بپرسید. کارشناسان ما در کنار سایر کاربران از تجربیات خود در پاسخ‌گویی به پرسش‌ها بهره می‌برند. توضیحات دقیق محصول و نظرات سایر خریداران را بخوانید تا به شما در ارزیابی عملکرد هر مدل میکروفون کمک کند.

میکروفون Boya غیراصل یا در اصطلاح های‌کپی هم در بازار فراوان است. لازم است پیش از خرید میکروفون بویا از گارانتی محصول اطمینان حاصل کرده و شماره سریال آن را در وب‌سایت اصلی این شرکت استعلام کنید.

سوالات متداول زومیت

  • میکروفون یقه‌ ای بویا ارزش خرید دارد؟

    میکروفون یقه ای بویا در صورت اصل بودن نیازهای اکثر کاربران را برآورده خواهد کرد و ارزش خرید و محبوبیت زیادی در بازار دارد. محصولات بویا را حتما با گارانتی اصلی خریداری کنید.

  • نحوه اتصال میکروفون بویا به دستگاه‌های مختلف چگونه است؟

    اگر میکروفون شما برای راه‌اندازی به باتری نیاز دارد، ابتدا باتری را درون دستگاه قرار داده و با کلید روی میکروفون حالت دوربین یا گوشی موبایل را انتخاب کنید. برای اتصال به لپ‌تاپ نیز آن را به ورودی جک صدای کمبو متصل کنید.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه