قیمت میکروفون سارامونیک

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰

۱۸۰٬۰۰۰

سازنده
106
46
10
57
23
8
98 برند دیگر
نوع میکروفون از نظر کاربرد
2
43
2
0
1
9
5 نوع میکروفون از نظر کاربرد دیگر
نوع عملکرد میکروفون
21
9
1
نوع اتصال
33
23
1
نحوه ارتباط در اتصال بی‌سیم
15
0
0
0
الگوی برداشت صدا
8
42
3
1
1
5
4 الگوی برداشت صدا دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
57 میکروفون
4.8
طراحی میکروفون سارامونیک Saramonic UwMic9s k2
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

از20,800,000تومان

4.5
طراحی میکروفون سارامونیک Saramonic Blink900 B2
یقه‌ای -
بی‌سیم 200 متر
4 میلی‌متر چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

از16,600,000تومان

4.2
طول کابل میکروفون سارامونیک Saramonic SR-UM10-M1
یقه‌ای الکتریت کاندنسر
باسیم 1 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از2,800,000تومان

4.8
کانکتور میکروفون سارامونیک Saramonic SoundBird V6
شات‌گان کاندنسر
باسیم 60 سانتی‌متر
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

از29,500,000تومان

4
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic SR-MV2000W
استودیویی الکتریت کاندنسر
بی‌سیم و باسیم 60 متر بی‌سیم، 2 متر باسیم
دیافراگم نامشخص از جلو و طرفین (Cardioid)
1 میکروفون مشکی

از11,900,000تومان

3.8
کانکتور میکروفون سارامونیک Saramonic DK3G
یقه‌ای الکتریت کاندنسر
باسیم 1.8 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از5,000,000تومان

4.6
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic SoundBird V1
شات‌گان کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

از14,000,000تومان

4.1
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic SoundBird T3
شات‌گان کاندنسر
باسیم -
دیافراگم نامشخص از جلو و طرفین (Cardioid)
1 میکروفون مشکی

از20,500,000تومان

میکروفون سارامونیک Blink 500 ProX B1
یقه‌ای-
بی‌سیم100 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفونمشکی

از10,800,000تومان

3.7
میکروفون سارامونیک Saramonic DK3B
یقه‌ای الکتریت کاندنسر
باسیم 1.8 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از5,500,000تومان

ابعاد میکروفون سارامونیک Blink100 B6
یقه‌ای-
بی‌سیم50 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفونمشکی

از7,200,000تومان

4.2
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic Blink500 Pro B1
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

از9,900,000تومان

3.4
کانکتور میکروفون سارامونیک Saramonic SR-M1
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 1.25 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی، سفید

از1,850,000تومان

ابعاد میکروفون سارامونیک Blink100 B5
یقه‌ای-
بی‌سیم50 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفونمشکی

از5,480,000تومان

ابعاد میکروفون سارامونیک Blink100 B4
یقه‌ای-
بی‌سیم50 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفونمشکی

از7,800,000تومان

میکروفون سارامونیک Blink100 B2
یقه‌ای-
بی‌سیم50 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفونمشکی

از7,700,000تومان

ابعاد میکروفون سارامونیک Blink100 B3
یقه‌ای-
بی‌سیم50 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفونمشکی

از5,480,000تومان

میکروفون سارامونیک Blink500 ProX B2
یقه‌ای-
بی‌سیم100 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفونمشکی

از15,200,000تومان

کانکتور میکروفون سارامونیک SR-LMX1 Plus
یقه‌ایکاندنسر
باسیم6 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفونمشکی

از1,550,000تومان

ابعاد میکروفون سارامونیک Blink100 B1
یقه‌ای-
بی‌سیم50 متر
دیافراگم نامشخصچند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفونمشکی

از5,480,000تومان

4.1
طراحی میکروفون سارامونیک Saramonic LavMicro
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 6 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

3.5
کانکتور میکروفون سارامونیک Saramonic LavMicro+ DC
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 1.7 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

4.6
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic Blink500 Pro B8
یقه‌ای -
بی‌سیم 50 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
4 میکروفون مشکی

3.8
میکروفون سارامونیک Saramonic UwMic9 Kit4
دستی -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص از جلو و طرفین (Cardioid)
1 میکروفون مشکی

3.9
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic UwMic9 Kit1
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

4.2
طول کابل میکروفون سارامونیک Saramonic LavMicro U1C
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 6 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

4.2
میکروفون سارامونیک Saramonic SR-Ulm7 مشکی
یقه‌ای الکتریت کاندنسر
باسیم 6 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

4.2
میکروفون سارامونیک Saramonic LavMicro DI مشکی
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 1.7 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

3.9
طول کابل میکروفون سارامونیک Saramonic LavMicro 2M
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 6 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

3.8
طراحی میکروفون سارامونیک Saramonic LavMicro U1A
یقه‌ای کاندنسر
باسیم 2 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

4.2
طراحی میکروفون سارامونیک Saramonic XLavMic-C
یقه‌ای -
باسیم 6 متر
دیافراگم نامشخص از جلو و طرفین (Cardioid)
1 میکروفون مشکی

4.8
میکروفون سارامونیک Saramonic Blink500 Pro B2 مشکی
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی

4
گیره میکروفون سارامونیک Saramonic XLavMic-O
یقه‌ای -
باسیم 6 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی

3.8
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic Blink500 Pro B3
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی و زرد

4
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic Blink500 Pro B6
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
2 میکروفون مشکی و زرد

4.5
طراحی میکروفون سارامونیک Saramonic Soundbird T3L
شات‌گان کاندنسر
باسیم 0.6 متر
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

4.5
میکروفون سارامونیک Saramonic SR-MV7000 نمای جلو
رومیزی کاندنسر
باسیم 1.2 متر
دیافراگم نامشخص از جلو و طرفین، چند سویه، استریو، دو جهته
1 میکروفون مشکی

4.1
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic Vmic5 Pro
شات‌گان کاندنسر
باسیم 30.5 سانتی‌متر
دیافراگم نامشخص از جلو و پشت با کاهش نویز (Supercardioid)
1 میکروفون مشکی

3.8
میکروفون سارامونیک Saramonic SR-BV1
استودیویی داینامیک
استودیویی -
دیافراگم نامشخص از جلو و طرفین (Cardioid)
1 میکروفون مشکی

4
ابعاد میکروفون سارامونیک Saramonic Blink500 Pro B5
یقه‌ای -
بی‌سیم 100 متر
دیافراگم نامشخص چند سویه (Omnidirectional)
1 میکروفون مشکی و زرد

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه