آلفابت

با تأسیس آلفابت هولدینگی متشکل از سرویس جستجوی گوگل،‌نقشه گوگل، یوتیوب و اندروید است.

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | + دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | 8 دیدگاه

| ۰۹:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | 18 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | 2 دیدگاه

| ۱۸:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | 31 دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۳:۴۵ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | 3 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | 9 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | 2 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | 50 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۵:۳۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید