اخبار شرکت توییتر

اخبار مربوط به توییتر و سیاست‌های جدید این شبکه اجتماعی را در این صفحه بخوانید.

| ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | 1 دیدگاه

| ۱۱:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | + دیدگاه

| ۲۳:۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۳۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | 6 دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 12 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | 69 دیدگاه

| ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | 5 دیدگاه

| ۱۳:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۰:۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | 1 دیدگاه

| ۰۹:۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | 4 دیدگاه

| ۱۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | + دیدگاه

| ۱۶:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | 27 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۳۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | 1 دیدگاه

| ۲۲:۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | + دیدگاه

| ۱۰:۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | 4 دیدگاه

| ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | 33 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید