رزبری پای

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | 2 دیدگاه

سخت افزار | مصطفی عسگری | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | 14 دیدگاه

| ۱۱:۰۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | 3 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | 7 دیدگاه

| ۱۸:۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | + دیدگاه

| ۲۱:۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۱:۰۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | 8 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | 4 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | 8 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 17 دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 11 دیدگاه

| ۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | 3 دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | + دیدگاه

| ۱۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | 15 دیدگاه

| ۰۹:۰۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | 2 دیدگاه

سخت افزار | مسعود ذاکری | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | 4 دیدگاه