قیمت تلویزیون دوو

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۵٬۲۰۰٬۰۰۰

سازنده
230
252
136
24
174
102
47 برند دیگر
کلاس ابعاد تلویوزیون
36
4
20
5
0
0
22 کلاس ابعاد تلویوزیون دیگر
نوع پنل
74
16
0
0
0
0
دسته بندی کلی تلویزیون
91
0
0
0
0
0
1 دسته بندی کلی تلویزیون دیگر
دسته‌بندی رزولوشن
37
49
5
0
نرخ بازسازی تصویر
0
17
4
13
0
0
1 نرخ بازسازی تصویر دیگر
رابط کاربری هوشمند
57
34
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
91 تلویزیون
4
تلویزیون دوو Daewoo 55K5700U
55 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
12.2 کیلوگرم 22.8 × 77.1 × 123.4 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از21,900,000تومان

4.1
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-55S7000EU
55 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
وزن نامشخص 10.7 × 77.7 × 122.6 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از31,000,000تومان

4.4
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-55S7000EU
50 اینچ IPS LCD
نامشخص -
وزن نامشخص -
2160 × 3840 UHD

از19,000,000تومان

4.3
تلویزیون دوو Daewoo 55K5700U
50 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص 22.8 × 70 × 111.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از16,299,000تومان

4.2
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-55S7100EU
55 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
12.2 کیلوگرم 22.8 × 77.1 × 123.4 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از23,000,000تومان

4.2
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-55S7100EU
75 اینچ VA LCD
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

از58,899,000تومان

4.7
تلویزیون دوو Daewoo DSL-50S7200EUM
50 اینچ VA LCD
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص 22.8 × 70 × 111.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از17,080,000تومان

تلویزیون دوو Daewoo DSL-50SU1750I نمای جلو
50 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
14.1 کیلوگرم25.9 × 68.7 × 111.3 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از20,963,000تومان

3.7
تلویزیون دوو Daewoo DLE-32MH1500
32 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص 20 × 46.7 × 73 سانتی‌متر
720 × 1280 HD

از7,690,000تومان

تلویزیون دوو Daewoo DSL-50S6600EUM نمای جلو
50 اینچ VA LCD
2 بلندگو 20 وات
وزن نامشخص 10.2 × 71.1 × 111.1 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از19,990,000تومان

تلویزیون دوو Daewoo DSL-50SU1750I نمای جلو
43 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
9.7 کیلوگرم24 × 60.8 × 96 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

از14,845,000تومان

3.9
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-55S7100EU
55 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص -
2160 × 3840 UHD

4.6
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-55S7200EU
55 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
- نامشخص
2160 × 3840 4K-UHD

3.3
نمای جلو تلویزیون دوو DLE-43M6000EM
43 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
وزن نامشخص -
1080 × 1920 FHD

3.5
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-65S8000EU
65 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
20 کیلوگرم -
2160 × 3840 UHD

3.6
تلویزیون دوو Daewoo DLE-43K4200L
43 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
- -
1080 × 1920 FHD

4.1
تلویزیون دوو Daewoo DSL-50S7200EUM
50 اینچ -
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص 22.8 × 70 × 111.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4.2
تلویزیون دوو Daewoo DSL-65SU1810
65 اینچ VA LCD
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

3.9
نمای جلو تلویزیون دوو DLE-50M6000EUM
50 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
وزن نامشخص -
2160 × 3840 UHD

4
تلویزیون دوو Daewoo 55K5700U
75 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
28.3 کیلوگرم 35.3 × 102.4 × 167.4 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4.4
تلویزیون دوو Daewoo DSL-65SU1860
65 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 24 وات
وزن نامشخص -
2160 × 3840 4K-UHD

4
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-43K5750
43 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
6.7 اینچ 22.8 × 61.5 × 95.8 سانتی‌متر
1080 × 1920 FHD

4.2
تلویزیون دوو Daewoo DSL-75S8000EU
75 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
- 35.3 × 102.4 × 167.4 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4.6
تلویزیون دوو DLE-50K4300U از نمای جلو
55 اینچ پنل IPS
2 بلندگو 30 وات
12.2 کیلوگرم 22.8 × 77.1 × 123.4 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4.2
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-55S7000EU
55 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص -
2160 × 3840 UHD

4.1
تلویزیون دوو Daewoo DSL-43S7300EM
55 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص 23.8 × 77.1 × 123.4 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4
تلویزیون دوو Daewoo 55K5700U
65 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
16.7 کیلوگرم 28.5 × 89.1 × 144.6 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

3.6
تلویزیون دوو Daewoo 55K5700U
55 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
12.2 کیلوگرم 22.8 × 77.1 × 123.4 سانتی‌متر
2160 × 3840 UHD

3.4
تلویزیون دوو Daewoo DSL-43S7300EM
43 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
6.7 کیلوگرم 22.8 × 61.5 × 95.8 سانتی‌متر
1080 × 1920 FHD

5
تلویزیون دوو Daewoo 50K5900U
50 اینچ VA LCD
2 بلندگو 30 وات
9.9 کیلوگرم 22.8 × 70 × 111.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 UHD

4.3
تلویزیون دوو Daewoo DSL-75S8000EU
84.6 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 30 وات
وزن نامشخص 28.5 × 89.1 × 144.6 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

3.9
تلویزیون دوو Daewoo DLE-43M6200EM
43 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
6.6 کیلوگرم 22.8 × 61.5 × 95.8 سانتی‌متر
1080 × 1920 FHD

تلویزیون دوو Daewoo DSL-50SU1750I نمای جلو
55 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
16.4 کیلوگرم25.9 × 75.1 × 122.8 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

3.3
تلویزیون دوو DLE-50K4300U از نمای جلو
50 اینچ VA LCD
2 بلندگو 30 وات
9.9 کیلوگرم 22.8 × 70× 111.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 4K-UHD

4.6
تلویزیون دوو Daewoo DSL-43S7000EM
43 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
وزن نامشخص -
1080 × 1920 FHD

4
نمای جلو تلویزیون دوو DSL-55S7200EU
55 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
وزن نامشخص -
2160 × 3840 UHD

4.3
تلویزیون دوو Daewoo 32M5200EM
32 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 15 وات
4.3 کیلوگرم 18 × 45 × 72 سانتی‌متر
720 × 1280 HD

4.2
تلویزیون دوو Daewoo 50K4310U
50 اینچ VA LCD
2 بلندگو 30 وات
9.9 کیلوگرم 22.8 × 70 × 111.2 سانتی‌متر
2160 × 3840 UHD-4K

4.4
تلویزیون دوو Daewoo 55K5700U
43 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 20 وات
6.7 کیلوگرم 22.8 × 61.5 × 95.8 سانتی‌متر
1080 × 1920 FHD

3.8
نمای جلو تلویزیون دوو K4300 مدل 43 اینچ
42.5 اینچ IPS LCD
2 بلندگو 10 وات
6.7 کیلوگرم 22.8 × 61.5 × 95.8 سانتی‌متر
1080 × 1920 FHD

بیشتر بخوانیم

قیمت تلویزیون دوو

لیست قیمت تلویزیون دوو را می‌توانید در بخش محصولات زومیت مشاهده کنید. همچنین برای اطلاع از قیمت روز تلویزیون دوو موردنظر خود و خرید آن از فروشگاه های معتبر می‌توانید از تب فروشندگان استفاده کنید.

قیمت تلویزیون دوو براساس ابعاد و قابلیت‌های آن متفاوت است. تلویزیون‌های ایرانی این برند کره‌ای در ابعاد ۳۲ اینچ، ۴۳ اینچ، ۴۹ اینچ، ۵۰ اینچ، ۵۵ اینچ، ۷۵ اینچ و ... تولید می‌شوند که با توجه به فضای دردسترس محیط خانه یا محل کار خود می‌توانید یکی را انتخاب کنید.

قیمت تلویزیون های دوو تقریباً در سطح اکثر تلوزیون‌های برندهای مطرح بازار است و در برخی موارد با برچسب قیمتی مقرون‌به‌صرفه‌تر نسبت به هماتایان خود روانه‌ی بازار شده‌اند.

دوو (DAEWOO) یکی از برندهای محبوب کره‌ی جنوبی بود که آن را به ساخت لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی باکیفیت می‌شناختیم. این شرکت از سال‌ها قبل در بازار تلویزیون فعالیت داشت و در طول دوره‌ی فعالیت خود، مدل‌های مختلفی را روانه‌ی بازار کرد.

تلویزیون‌ های دوو جدید ساخت ایران که در ابعاد متنوع برای نیازهای مختلف تولید می‌شوند، به کیفیت پخش و دوام بالا شهرت دارند. اگر قصد خرید تلویزیون دوو دارید، پیشنهاد می‌کنیم سری به راهنمای خرید تلویزیون بزنید و پس از آن مقاله بهترین تلویزیون‌ های بازار ایران را مطالعه کنید.

انواع تلویزیون دوو

انواع تلویزیون دوو در دو نوع هوشمند و غیرهوشمند تولید و عرضه می‌کند. تلویزیون هوشمند دوو به مدل‌هایی گفته می‌شود که از سیستم‌عاملی مثل اندروید بهره می‌برند و منظور از مدل‌های غیرهوشمند، عدم امکان اتصال به اینترنت و نداشتن سیستم‌عامل در این تلویزیون‌ها است.

تلویزیون های هوشمند دوو به سیستم‌عامل دوست‌داشتنی و کاربردی اندروید TV مجهز شده‌اند و به همین دلیل طیف گسترده‌ای از کاربردها را دراختیار شما قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال می‌توانید به‌راحتی دستگاه‌های دیگر ازجمله گوشی هوشمند، تبلت، لپ‌تاپ و غیره را به تلویزیون هوشمند دوو متصل کرده و محتوای موردنظرتان را به‌صورت بی‌سیم روی آن پخش کنید. علاوه‌براین امکان نصب هزاران برنامه و بازی اندرویدی روی تلویزیون های هوشمند دوو وجود دارد که ساعت‌ها سرگرمی جذاب را برایتان به‌ارمغان خواهد آورد. همچنین می‌توان با نصب برنامه‌های استریم مستقیم محتوا و اتصال تلویزیون هوشمند دوو به اینترنت، بدون نیاز به اتصال دستگاه منبع دیگر مثل گوشی هوشمند، محتوای موردنظر را به‌طور مستقیم استریم یا دانلود کنید.

اگرچه کاربرد تلویزیون‌های غیرهوشمند دوو درسطح مدل‌های هوشمند این شرکت نیست، اما همچنان امکانات مختلفی ارائه می‌دهند که ازجمله می‌توان به ماشین زمان، قابلیت ضبط فیلم روی حافظه‌ی اکسترنال، پشتیبانی از ویدیوهای H.265 و غیره اشاره کرد.

تلویزیون‌های این شرکت با وضوح 4K و Full HD عرضه می‌شوند و البته شرکت مذکور طی سال‌های اخیر چند مدل خاص با وضوح بالاتر معرفی کرده است. طبیعی است که قیمت تلویزیون دوو در مدل‌های دارای رزولوشن 4K و بالاتر بسیار بالا بوده و قشر خاصی از کاربران را هدف قرار داده است.

ظاهر اکثر تلویزیون‌های دوو از زبان طراحی مشابه بهره می‌برد و حاشیه‌های بسیار باریکی دارند که تجربه‌ی تماشای محتوا را به‌دشت بهبود می‌دهد.

خرید تلویزیون دوو

اگر برای خرید تلویزیون‌ دوو تردید دارید، می‌توانید علاوه بر مقایسه مشخصات و قیمت، سوالات خود را از کاربران دیگر وکارشناسان زومیت بپرسید. فراموش نکنید نظرات و بررسی‌های کاربران نیز به شما در انتخاب بهتر محصولات کمک خواهد کرد.

در بخش محصولات زومیت مشخصات فنی دقیق تلویزیون‌های دوو به‌همراه لیست قیمت تلویزیون دوو و فروشندگان آنلاین آن قابل مشاهده است. ازطرفی می‌توان انواع تلویزیون دوو را با سایر محصولات این برند و حتی برندهای دیگر مقایسه کرد.

دوو یکی از قدیم‌ترین برندهای کره‌ای سازنده‌ی تلویزیون است که محصولات بسیار باکیفیتی تولید کرده است و یکی از برندهای خوش‌نام در ایران است. به همین دلیل شرکت انتخاب الکترونیک آرمان با خرید برند دوو الکترونیک محصولات خود را با این نام و کیفیتی نسبتا مطلوب روانه‌ی بازار کرده است.

برای خرید تلویزیون دوو بهتر است قبل از هر چیز ابعاد تلویزیون مد نظرتان را مشخص کنید. برای مثال اگر با توجه به فضای منزل به تلویزیون ۵۰ اینچ نیاز دارید، می‌توانید قیمت تلویزیون دوو و مشخصات فنی مدل‌های ۵۰ اینچ آن را مقایسه کنید.

بسته به نوع تلویزیون دوو (هوشمند یا غیرهوشمند) امکاناتی مثل اتصال بی‌سیم موبایل و تبلت، ماشین زمان، ضبط محتوا، پشتیبانی از دالبی اتموس و دالبی ویژن، پشتیبانی از HDR و کیفیت بسیار خوب را ارائه می‌دهند که روی قیمت تلویزیون دوو تأثیرگذار است.

سوالات متداول زومیت

  • آیا تلویزیون دوو ساخت کره است؟

    خیر، تلویزیون دوو مانند سایر لوازم خانگی دوو موجود در بازار، در ایران و به طور مشخص شهر اصفهان تولید می‌شوند.

  • آیا تلویزیون های دوو دارای گارانتی هستند؟

    با توجه به اینکه محصولات دوو به صورت رسمی در ایران تولید و عرضه می‌شوند دارای گارانتی نیز هستند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه