قیمت SSD کینگ اسپک

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۸۴٬۵۰۰٬۰۰۰

۳

سازنده
113
172
75
37
27
35
83 برند دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
33 اس اس دی
3.8
SSD کینگ اسپک NE-XXX M.2 NVMe 2280
256 گیگابایت 3D TLC
اینترنال 2280 M.2
PCIe Gen 3x4 NVMe
1500 تا 2400 مگابایت بر ثانیه 500 تا 1800 مگابایت بر ثانیه

3.5
SSD کینگ اسپک P3 SATA 2.5 Inch ظرفیت 512 گیگابایت
512 گیگابایت 3D TLC
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 570 مگابایت بر ثانیه

4.2
SSD کینگ اسپک NE-XXX M.2 NVMe 2280
512 گیگابایت 3D TLC
اینترنال 2280 M.2
PCIe Gen 3x4 NVMe
1500 تا 2400 مگابایت بر ثانیه 500 تا 1800 مگابایت بر ثانیه

3.5
SSD کینگ اسپک P3 SATA 2.5 Inch ظرفیت 512 گیگابایت
256 گیگابایت 3D TLC
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 570 مگابایت بر ثانیه

3.8
KingSpec MT-XXX mSATA
512 گیگابایت 3D MLC NAND
اینترنال mSATA
SATA 6Gb/s
500 مگابایت بر ثانیه 550 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec MT-XXX mSATA
64 گیگابایت 3D MLC NAND
اینترنال mSATA
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 560 مگابایت بر ثانیه

3.2
KingSpec MT-XXX mSATA
128 گیگابایت 3D MLC NAND
اینترنال mSATA
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 560 مگابایت بر ثانیه

3.2
KingSpec MT-XXX mSATA
256 گیگابایت 3D MLC NAND
اینترنال mSATA
SATA 6 Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 560 مگابایت بر ثانیه

4
KingSpec MT-XXX mSATA
512 گیگابایت 3D MLC NAND
اینترنال mSATA
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 560 مگابایت بر ثانیه

3.8
KingSpec MT-XXX mSATA
1 ترابایت 3D MLC NAND
اینترنال mSATA
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 560 مگابایت بر ثانیه

4
KingSpec NT-XXX M.2 2240
32 گیگابایت MLC
اینترنال 2240 M.2
SATA 6Gb/s
570 مگابایت بر ثانیه 540 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec NT-XXX M.2 2240
256 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2240 M.2
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 550 مگابایت بر ثانیه

3.6
KingSpec NT-XXX M.2 2240
512 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2280 M.2
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 550 مگابایت بر ثانیه

3.2
KingSpec Q-XXX
90 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
550 مگابایت بر ثانیه 500 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec Q-XXX
180 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
550 مگابایت بر ثانیه 500 مگابایت بر ثانیه

3.6
KingSpec NT-XXX M.2 2240
256 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2280 M.2
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 550 مگابایت بر ثانیه

3.6
KingSpec NT-XXX M.2 2240
1 ترابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2280 M.2
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 550 مگابایت بر ثانیه

3.6
KingSpec T-XXX
32 گیگابایت SLC
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
510 مگابایت بر ثانیه 280 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec T-XXX
32 گیگابایت MLC
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
280 مگابایت بر ثانیه 120 مگابایت بر ثانیه

3.2
KingSpec MT-XXX mSATA
32 گیگابایت TLC NAND
اینترنال mSATA
SATA 6Gb/s
570 مگابایت بر ثانیه 510 مگابایت بر ثانیه

3.6
KingSpec NT-XXX M.2 2240
64 گیگابایت MLC
اینترنال 2240 M.2
SATA 6Gb/s
570 مگابایت بر ثانیه 540 مگابایت بر ثانیه

3.2
KingSpec NT-XXX M.2 2240
128 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2240 M.2
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 550 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec P3-XXX 512GB
512 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 570 مگابایت بر ثانیه

4
KingSpec NT-XXX M.2 2280 64GB
64 گیگابایت MLC
اینترنال 2280 M.2
SATA 6Gb/s
570 مگابایت بر ثانیه 540 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec NT-XXX M.2 2280 64GB
128 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2280 M.2
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 550 مگابایت بر ثانیه

3.6
KingSpec T-XXX
64 گیگابایت SLC
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
530 مگابایت بر ثانیه 300 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec Solid State Driver 128GB 128GB
512 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2240 M.2
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 550 مگابایت بر ثانیه

3.6
KingSpec P3-XXX 1TB
256 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 570 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec P3-XXX 1TB
1 ترابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 570 مگابایت بر ثانیه

3.6
KingSpec Q-XXX
360 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
550 مگابایت بر ثانیه 500 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec P3-XXX 1TB
2 ترابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 570 مگابایت بر ثانیه

3.8
KingSpec P3-XXX 1TB
128 گیگابایت 3D TLC NAND
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
580 مگابایت بر ثانیه 570 مگابایت بر ثانیه

3.4
KingSpec P4-240 240GB
240 گیگابایت 3D QLC NAND
اینترنال 2.5 اینچ
SATA 6Gb/s
570 مگابایت بر ثانیه 520 مگابایت بر ثانیه

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه