قیمت فن و خنک کننده سی پی یو دیپ کول

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۶٬۵۰۰٬۰۰۰

۱۲۹٬۴۰۰

سازنده
53
45
4
10
5
11
19 برند دیگر
تعداد هیت‌سینک
5
33
تعداد هیت پایپ
17
5
8
0
10
2
2 تعداد هیت پایپ دیگر
تعداد فن
37
14
0
ابعاد فن
8
0
38
0
0
5
16 ابعاد فن دیگر
نورپردازی
25
28
سازگاری با سوکت‌های اینتل
9
50
49
51
6
49
15 سازگاری با سوکت‌های اینتل دیگر
سازگار با سوکت‌های AMD
4
4
4
4
46
4
14 سازگار با سوکت‌های AMD دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
53 خنک کننده پردازنده
3.6
نمای روبرو خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX 200 V2
1 فن 92 میلی‌متری
71 × 107 × 131 میلی‌متر 326 گرم
2 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
33 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از645,000تومان

3.2
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX 400 XT
1 فن 120 میلی‌متری
86 × 129 × 157 میلی‌متر 723 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
56.5 فوت مکعب بر دقیقه 1500 دور در دقیقه

از1,700,000تومان

3.7
نمای روبرو خنک کننده پردازنده دیپ کول AG400
1 فن 120 میلی‌متری
92 × 125 × 150 میلی‌متر 614 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
75.89 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از1,400,000تومان

3.9
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول AK620
2 فن 120 میلی‌متری
129 × 138 × 160 میلی‌متر 1456 گرم
6 هیپ‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
68.99 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از3,850,000تومان

4
نیمرخ چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول AG620
2 فن 120 میلی‌متری
129 × 139 × 157 میلی‌متر 1300 گرم
6 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
67.88 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از2,980,000تومان

4.2
نمای راست خنک کننده پردازنده دیپ کول AK500
1 فن 120 میلی‌متری
117 × 127 × 158 میلی‌متر 1040 گرم
5 هیپ‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
68.99 فوت مکعب بر دقیقه 2.19 میلی‌متر آب

از3,250,000تومان

3.9
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول ASSASSIN III
2 فن 140 میلی‌متری
140 × 161 × 165 میلی‌متر 1464 گرم
7 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
90.37 فوت مکعب بر دقیقه 1400 دور در دقیقه

از4,950,000تومان

3.7
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول AK400
1 فن 120 میلی‌متری
97 × 127 × 155 میلی‌متر 661 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
66.47 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از1,890,000تومان

4.4
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX GT A-RGB
1 فن 120 میلی‌متری
86 × 129 × 158 میلی‌متر 676 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
64.5 فوت مکعب بر دقیقه 1650 دور در دقیقه

از2,300,000تومان

3.8
نمای جانبی خنک کننده پردازنده دیپ کول AK400 ZERO DARK
1 فن 120 میلی‌متری
97 × 127 × 155 میلی‌متر 661 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
66.47 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از2,800,000تومان

3.9
نیمرخ راست خنک کننده پردازنده دیپ کول AG200
1 فن 92 میلی‌متری
77 × 133 × 119 میلی‌متر 304 گرم
2 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
36.75 فوت مکعب بر دقیقه 3050 دور در دقیقه

از809,000تومان

4.5
خنک کننده پردازنده دیپ کول AG500 ARGB مشکی
1 فن 120 میلی‌متری
95 × 125 × 155 میلی‌متر 861 گرم
5 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
67.88 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از1,800,000تومان

4.5
نیمرخ چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول AK400 ZERO DARK PLUS
2 فن 120 میلی‌متری
123 × 127 × 155 میلی‌متر 802 گرم
4 هیپ‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
59.46 فوت مکعب بر دقیقه 1650 دور در دقیقه

از3,390,000تومان

4.5
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول ICE EDGE MINI FS V2.0
1 فن 80 میلی‌متری
57.2 × 112 × 119 میلی‌متر 258 گرم
2 هیپ‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
25.13 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از518,000تومان

3.8
نمای راست خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX 300B
1 فن 120 میلی‌متری
77 × 121 × 135.5 میلی‌متر 433 گرم
3 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
55.5 فوت مکعب بر دقیقه 1600 دور در دقیقه

از866,000تومان

4
خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX AG400 Plus
1 فن 120 میلی‌متری
107 × 125 × 150 میلی‌متر 748 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
75.89 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از1,690,000تومان

4.1
نمای جانبی خنک کننده پردازنده دیپ کول AK400 WH
1 فن 120 میلی‌متری
97 × 127 × 155 میلی‌متر 661 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
66.47 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از3,500,000تومان

4.2
ابعاد خنک کننده پردازنده دیپ کول ASSASSIN IV
2 فن 120 و 140 میلی‌متری
144 × 147 × 164 میلی‌متر 1575 گرم
7 هیت‌پایپ -
79.1 فوت مکعب بر دقیقه 1700 دور در دقیقه

از5,500,000تومان

4.2
خنک کننده پردازنده دیپ کول ALTA 9
1 فن 113 میلی‌متری
58 × 113 × 113 میلی‌متر 208 گرم
- -
42.35 فوت مکعب بر دقیقه 2200 دور در دقیقه

از250,000تومان

4.2
نمای جانبی خنک کننده پردازنده دیپ کول CK-11509
1 فن 92 میلی‌متری
56 × 94.5 × 95.5 میلی‌متر 147 گرم
- پره‌ آلویمینیومی
38.62 فوت مکعب بر دقیقه 2200 دور در دقیقه

از245,000تومان

3.5
نمای راست خنک کننده پردازنده دیپ کول ICE BLADE 200M
2 فن 92 میلی‌متری
94 × 103 × 135 میلی‌متر 417 گرم
2 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
42.95 فوت مکعب بر دقیقه 2200 دور در دقیقه

از935,000تومان

4.4
خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX 300
1 فن 120 میلی‌متری
75.5 × 121 × 135.7 میلی‌متر 433 گرم
3 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
55.5 فوت مکعب بر دقیقه 1600 دور در دقیقه

از1,200,000تومان

4
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX GTE V2(Black)
1 فن 120 میلی‌متری
77 × 129 × 157.5 میلی‌متر 650 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
64.5 فوت مکعب بر دقیقه 1650 دور در دقیقه

از2,100,000تومان

3.8
خنک کننده پردازنده دیپ کول AK500 ZERO DARK
1 فن 120 میلی‌متری
117 × 127 × 158 میلی‌متر 1040 گرم
5 هیپ‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
68.99 فوت مکعب بر دقیقه 2.19 میلی‌متر آب

از3,445,000تومان

3.7
خنک کننده پردازنده دیپ کول AG300
1 فن 92 میلی‌متری
77 × 119 × 129 میلی‌متر 350 گرم
3 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
36.75 فوت مکعب بر دقیقه 3050 دور در دقیقه

از1,050,000تومان

خنک کننده پردازنده دیپ کول AG400 ARGB ابعاد و اندازه
1 فن 120 میلی‌متری
92 × 125 × 150 میلی‌متر614 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
75.89 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از1,700,000تومان

ابعاد و اندازه خنک کننده پردازنده دیپ کول AK500 DIGITAL
1 فن 120 میلی‌متری
117 × 127 × 160 میلی‌متر 1291 گرم
5 هیت‌پایپ -
68.99 فوت مکعب بر دقیقه2.19 میلی‌متر آب

از4,095,000تومان

ابعاد و اندازه فن کیس دیپ کول AK620 DIGITAL
1 فن 120 میلی‌متری
129 × 138 × 162 میلی‌متر1486 گرم
6 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
68.99 فوت مکعب بر دقیقه1850 دور در دقیقه

از4,599,000تومان

4.5
ابعاد خنک کننده پردازنده دیپ کول AG500 WH ARGB
1 فن 120 میلی‌متری
95 × 125 × 155 میلی‌متر 861 گرم
5 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
67.88 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از1,930,000تومان

خنک کننده پردازنده دیپ کول HYPER 212 BLACK EDITION نمای جلو
1 فن 120 میلی‌متری
74 × 125 × 152 میلی‌متر 700 گرم
4 هیت‌پایپ -
70.7 فوت مکعب بر دقیقه3.61 میلی‌متر آب

از2,125,000تومان

ابعاد و اندازه خنک کننده پردازنده دیپ کول AG620 WH ARGB
2 فن 120 میلی‌متری
129 × 136 × 157 میلی‌متر1.3 کیلوگرم
6 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
67.88 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از3,350,000تومان

ابعاد و اندازه خنک کننده پردازنده دیپ کول AK500 DIGITAL WH
1 فن 120 میلی‌متری
117 × 127 × 160 میلی‌متر1291 گرم
5 هیت‌پایپ -
68.99 فوت مکعب بر دقیقه 2.19 میلی‌متر آب

از4,495,000تومان

ابعاد و اندازه خنک کننده پردازنده دیپ کول AK400 DIGITAL WH
1 فن 120 میلی‌متری
97 × 126 × 156 میلی‌متر695 گرم
4 هیت‌پایپ -
68.99 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از3,099,000تومان

ابعاد و اندازه خنک کننده پردازنده دیپ کول AK620 DIGITAL WH
2 فن 120 میلی‌متری
129 × 138 × 162 میلی‌متر1486 گرم
6 هیت‌پایپ -
68.99 فوت مکعب بر دقیقه 1850 دور در دقیقه

از4,700,000تومان

4.2
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول AS500 PLUS
2 فن 140 میلی‌متری
102 × 142 × 164 میلی‌متر 1198 گرم
6 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
70.81 فوت مکعب بر دقیقه 1200 دور در دقیقه

3.8
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX 400 PRO
2 فن 120 میلی‌متری
103 × 129 × 157.5 میلی‌متر 780 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
64.5 فوت مکعب بر دقیقه 1650 دور در دقیقه

3.8
خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX 400K
1 فن 120 میلی‌متری
86 × 129 × 157 میلی‌متر 723 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
56.5 فوت مکعب بر دقیقه 1500 دور در دقیقه

3.7
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول GAMMAXX GTE V2 RGB
1 فن 120 میلی‌متری
77 × 129 × 157.5 میلی‌متر 650 گرم
4 هیت‌پایپ پره‌های آلومینیومی
64.5 فوت مکعب بر دقیقه 1650 دور در دقیقه

3.9
خنک کننده پردازنده دیپ کول UL551 با نورپردازی
1 فن 136 میلی‌متری
69 × 136 × 136 میلی‌متر 378 گرم
- پره‌های آلومینیومی
44.31 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

3.5
نمای چپ خنک کننده پردازنده دیپ کول AS500 PLUS WH
2 فن 140 میلی‌متری
102 × 142 × 164 میلی‌متر 1198 گرم
5 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
70.81 فوت مکعب بر دقیقه 1200 دور در دقیقه

بیشتر بخوانیم

قیمت خنک کننده پردازنده دیپ کول

قیمت خنک کننده پردازنده دیپ کول با توجه به نوع خنک‌کننده و مدل‌های مختلف آن، با یکدیگر متفاوت است. خنک‌کننده‌ی پردازنده، یک عضو حیاتی در هر کیس کامپیوتر محسوب می‌شود؛ چرا که پردازنده‌ها هنگام کار کردن، حرارت زیادی تولید می‌کنند و داغ می‌شوند و اگر خنک‌کننده‌ای مناسب برای خنک کردن پردازنده وجود نداشته باشد، پردازنده آسیب جدی خواهد دید. خرید خنک کننده پردازنده دیپ کول یا خنک‌کننده‌ی دیگری که مورد نظر شما است، از این اتفاق جلوگیری می‌کند و به فعالیت با ثبات پردازنده کمک خواهد کرد. پردازنده بدون فن خنک‌کننده قادر به فعالیت نیست.

خنک‌کننده‌ها در شکل‌ها و ابعاد متفاوتی عرضه می‌شوند و شاید انتخاب یک خنک‌کننده‌ی مناسب کمی سخت به نظر بیاید. برای مقایسه قیمت خنک کننده پردازنده دیپ کول از فروشگاه‌های مختلف، می‌توانید به تب فروشندگان در بخش محصولات زومیت مراجعه کنید و در صورت نیاز سوالات خود را از کارشناسان زومیت یا سایر کاربران بپرسید.

قیمت خنک کننده پردازنده DeepCool یا هر برند دیگری به توان خنک‌سازی، ابعاد، خوش‌نامی برند در دوام فن‌ها و پشتیبانی آن از پردازنده‌ها بستگی دارد.

خرید خنک کننده پردازنده دیپ کول

با وجود مدل‌های بسیار زیاد از خنک‌کننده‌های CPU، انتخاب و خرید یک خنک‌کننده‌ی بادی مناسب کمی دشوار و اذیت‌کننده به نظر می‌رسد، اما با دانستن نکاتی ساده می‌توانید به سادگی خنک‌کننده‌ی مورد نظر خود را پیدا کنید. ابتدا توجه کنید که به چه نوع از خنک‌کننده نیاز دارید؛ به طور کلی خنک کننده پردازنده DeepCool و سایر شرکت‌ها به دو دسته‌ی خنک‌کننده‌ی بادی و آبی (مایع) تقسیم می‌شوند.

خنک‌کننده‌های بادی با استفاده از هیت‌سینک‌های بزرگ به همراه یک یا دو فن، که روی هیت‌سینک نصب می‌شوند، عمل خنک کردن پردازنده را انجام می‌دهند. جذب گرما از طریق لوله‌های حرارتی (Heat Pipe) انجام می‌شود، هر چه تعداد لوله‌های حرارتی بیش‌تر و هیت‌سینک بزرگ‌تر باشد، قدرت خنک‌کنندگی بالاتر خواهد بود. خنک‌کننده‌های آبی هم، همانطور که از نام آن‌ها پیدا است، از آب برای دفع حرارت پردازنده استفاده می‌کنند. خنک‌کننده‌های آبی، با استفاده از رادیاتور و پمپ، مایع درون خود را از روی پردازنده عبور می‌دهند و گرمای تولید شده توسط پردازنده را دفع می‌کنند. قیمت خنک‌کننده‌های بادی بسیار ارزان‌تر از خنک‌کننده‌های مایع است.

هنگام خرید فن خنک کننده پردازنده دیپ کول، باید به ابعاد آن‌ها توجه ویژه داشت؛ برای مثال اگر یک خنک‌کننده‌ی بادی انتخاب کنید اما ارتفاع رم‌های شما زیاد یا عرض کیس شما کم باشد، نمی‌توان خنک‌کننده‌ را روی پردازنده نصب کرد یا اگر خنک‌کننده‌ی آبی انتخاب می‌کنید دقت کنید که رادیاتور آن درون کیس شما جا شود تا مشکلی هنگام نصب نداشته باشید.

یک نکته‌ی مهم دیگر هنگام خرید خنک کننده سی پی یو دیپ کول، توجه به قدرت خنک‌کنندگی است؛ به عنوان مثال اگر پردازنده‌ای میان‌رده یا پایین‌رده دارید، نیاز نیست تا برای آن یک خنک‌کننده‌ی بسیار بزرگ و قوی تهیه کنید، چرا که این کار باعث هزینه‌ی اضافی برای شما می‌شود. اگر از پردازنده‌ای قوی استفاده می‌کنید یا قصد دارید در صورت امکان پردازنده‌ی خود را اورکلاک کنید، انتخاب یک خنک‌کننده‌ی قوی ضروری است.

بیش‌تر تولیدکنندگان خنک‌کننده‌ها، خنک‌کننده‌های خود را همراه با براکت‌هایی عرضه می‌کنند که از بیش‌تر سوکت‌های پردازنده‌های هر دو شرکت اینتل و AMD پشتیبانی می‌کنند. البته گاه براکت‌های نسل جدید دیر به بازار کشور وارد می‌شوند؛ این مساله برای براکت‌های موردنیاز برای پردازنده‌های نسل ۱۲ و ۱۳ اتفاق افتاد و شاید هنوز هم برخی از مدل‌های قدیمی محبوب براکت جدید ندارند.

انواع فن سی پی یو دیپ کول

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، دیپ کول از هر دو نوع خنک‌کننده‌ی بادی و آبی، مدل‌های مختلفی تولید کرده است. خنک کننده بادی CPU دیپ کول از فن و هیت‌سینک‌های با کیفیت برای دفع حرارت استفاده می‌کنند. خنک‌کننده‌های بادی دیپ کول در سه خانواده‌ی مختلف عرضه می‌شوند که در زیر به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

 • سری AK
 • سری GAMMAXX
 • سری ASSASSIN

البته دیپ کول، خنک‌کننده‌های بادی زیادی با نام‌های مختلفی هم تولید کرده است که از نامگذاری خاصی پیروی نمی‌کنند.

خنک کننده پردازنده آبی دیپ کول هم از با کیفیت‌ترین خنک‌کننده‌های آبی موجود در بازار است که در سری‌های اشاره شده در زیر عرضه می‌شوند:

 • سری LT
 • سری LS
 • سری CASTLE
 • سری GAMMAXX

خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل Gammaxx 400 PRO یکی از محبوب‌ترین مدل‌های خنک کننده بادی DeepCool در بازار است. البته اعضای جدید سری AK از نظر عملکرد نظر کارشناسان را به خود جلب کرده‌اند.

قیمت خنک کننده پردازنده دیپ کول بسیار مناسب است و همچنین به‌عنوان جایگزین می‌توانید قیمت خنک کننده پردازنده گرین را هم در زومیت ببینید. اما قیمت خنک کننده پردازنده کولر مستر کمی بیشتر است و بر حسب نیاز خود می‌توانید از میان هریک انتخاب کنید.

خنک کننده مایع یا بادی، کدام بهتر است؟

انتخاب یک خنک‌کننده‌ی مناسب به بودجه‌ی خرید و نیاز شما بستگی دارد. خنک‌کننده‌های آبی عموما توان خنک‌کنندگی بالاتری نسبت به خنک‌کننده‌های بادی دارند؛ همچنین سروصدای کم‌تری هنگام کار کردن ایجاد می‌کنند و فضای زیادی برای نصب آن‌ها نیاز نیست اما ممکن است به مرور زمان، پمپ این خنک‌کننده‌ها دچار مشکل شود یا حتی خنک‌کننده دچار نشتی شود. همچنین به سازگاری بخش رادیاتور با کیس خود باید توجه کنید.

از طرف دیگر، خنک‌کننده‌های بادی از مشکلاتی مثل نشتی یا خرابی پمپ رنج نمی‌برند. این خنک‌کننده‌ها تقریبا راحت روی پردازنده نصب می‌شوند و توان خنک‌کنندگی خوبی دارند. در صورت خرابی فن‌ها، می‌توان به راحتی آن‌ها را جایگزین کرد اما این خنک‌کننده‌ها فضای بسیار زیادی برای نصب نیاز دارند، به دلیل طراحی پره پره‌ی هیت‌سینک، گرد و غبار زیادی به خود می‌گیرند و ممکن است که کمی پرسروصدا باشند، اما قیمت آن‌ها بسیار ارزان‌تر از خنک‌کننده‌های آبی است.

سوالات متداول زومیت

 • خنک کننده بادی دیپ کول بهتر است یا کولر مستر؟

  هر دو شرکت دیپ کول و کولرمستر از تولیدکنندگان بزرگ انواع خنک‌کننده‌ها هستند و رقابت شدیدی با یکدیگر دارند و کیفیت محصولات این هر دو شرکت بسیار خوب است. برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید سوالات خود را از کارشناسان زومیت یا سایر کاربران بپرسید.

 • خنک کننده سی پی یو دیپ کول ساخت کجا است؟

  دیپ کول (DeepCool) یک شرکت چینی واقع در شهر پکن است که در زمینه‌ی ساخت قطعات کامپیوتر مانند خنک‌کننده، پاور و انواع کیس‌ها فعالیت دارد و محصولات خود را در سراسر دنیا به فروش می‌رساند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه