قیمت فن و خنک کننده سی پی یو کولر مستر

محصولات را فیلتر کنید
قیمت (تومان)

۶٬۵۰۰٬۰۰۰

۱۲۹٬۴۰۰

سازنده
48
42
4
7
5
11
19 برند دیگر
تعداد هیت‌سینک
4
28
تعداد هیت پایپ
18
6
6
0
0
0
2 تعداد هیت پایپ دیگر
تعداد فن
28
13
0
ابعاد فن
8
2
28
0
0
0
16 ابعاد فن دیگر
نورپردازی
25
17
سازگاری با سوکت‌های اینتل
16
39
39
40
39
29
15 سازگاری با سوکت‌های اینتل دیگر
سازگار با سوکت‌های AMD
24
22
27
27
27
26
14 سازگار با سوکت‌های AMD دیگر
امتیاز کاربران
محبوب‌ترین
42 خنک کننده پردازنده
4.6
نمای چپ خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER 212 LED TURBO ARGB
2 فن 120 میلی‌متری
- -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
62 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

از2,188,000تومان

3.5
نمای جانبی خنک کننده پردازنده کولر مستر T400 PRO ARGB
2 فن 120 میلی‌متری
84 × 120 × 160 میلی‌متر -
2 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
66.3 فوت مکعب بر دقیقه 1600 دور بر دقیقه

از2,250,000تومان

4.1
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER T20
1 فن 95.5 میلی‌متری
80 × 95 × 117 میلی‌متر -
2 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
31.7 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از750,000تومان

4.4
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER 212X
1 فن 120 میلی‌متری
79 × 120 × 158 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
82.9 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از1,750,000تومان

3.8
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر BLIZZARD T20
1 فن 92 میلی‌متری
80 × 95 × 117 میلی‌متر 267 گرم
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
31.7 فوت مکعب بر دقیقه 2200 دور در دقیقه

از890,000تومان

نمای چپ خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER T200
1 فن 112.5 میلی‌متری
84 × 112 × 137 میلی‌متر -
2 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
30 فوت مکعب بر دقیقه 2200 دور بر دقیقه

از1,345,000تومان

3.9
نمای چپ خنک کننده پردازنده کولر مستر Blizzard T620
2 فن 120 میلی‌متری
112 × 1414 × 165 میلی‌متر 1200 گرم
6 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
57.59 فوت مکعب بر دقیقه 1500 دور در دقیقه

از2,110,000تومان

4.2
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER 212 RGB BLACK EDITION
1 فن 120 میلی‌متری
79.6 × 120 × 158.8 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
59 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از2,300,000تومان

3.8
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER 212 SPECTRUM RGB
1 فن 120 میلی‌متری
105 × 120 × 160 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
59 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از1,900,000تومان

3.7
نمای فن خنک کننده پردازنده کولر مستر Z70
1 فن 120 میلی‌متری
80 × 95 × 117 میلی‌متر 280 گرم
- پره آلومینیومی
- 1800 دور در دقیقه

از450,000تومان

3.3
نمای جانبی خنک کننده کولر مستر Nighthawk Z50
1 فن 112 میلی‌متری
60 × 110 × 113 میلی‌متر 209 گرم
- پره آلومینیومی
48.5 فوت مکعب بر دقیقه 2200 دور در دقیقه

از420,000تومان

3.9
نیمرخ بالا و چپ خنک کننده پردازنده کولر مستر MASTERAIR MA410P
1 فن 120 میلی‌متری
84 × 129 × 158.5 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
66.7 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور بر دقیقه

از2,000,000تومان

نورپردازی خنک کننده پردازنده کولر مستر D400i LGA 1700 RGB
1 فن 120 میلی‌متری
73 × 124 × 152 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
71.93 فوت مکعب بر دقیقه 1750 دور در دقیقه

از1,499,000تومان

3.8
خنک کننده پردازنده کولر مستر STANDARD COOLER I70C
1 فن 120 میلی‌متری
60 × 120 × 120 میلی‌متر -
- پره آلومینیومی
37 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

از950,000تومان

ابعاد و اندازه خنک کننده پردازنده کولر مستر I70C FOR LGA 1700
1 فن 120 میلی‌متری
70 × 120 × 120 میلی‌متر -
فاقد هیت‌پایپ -
37.08 فوت مکعب بر دقیقه 1.33 میلی‌متر آب

از898,000تومان

ابعاد و اندازه خنک کننده پردازنده کولر مستر STANDARD COOLER I50
1 فن 92 میلی‌متری
60 × 95 × 95 میلی‌متر -
فاقد هیت‌پایپ پره آلومینیومی
34.1 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

از430,000تومان

ابعاد و اندازه خنک کننده پردازنده کولر مستر STANDARD COOLER I30
1 فن 92 میلی‌متری
55 × 95 × 95 میلی‌متر -
فاقد هیت‌پایپ پره آلومینیومی
31 فوت مکعب بر دقیقه 2600 دور در دقیقه

از201,000تومان

نمای جلو و نورپردازی خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER 212 ARGB
1 فن 120 میلی‌متری
80.5 × 120 × 157 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ -
62 فوت مکعب بر دقیقه2.5 میلی‌متر آب

از1,849,000تومان

4.3
نمای چپ خنک کننده پردازنده کولر مستر BLIZZARD T400i RGB
1 فن 92 میلی‌متری
80.5 × 120 × 157 میلی‌متر 400 گرم
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
63.85 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

4.2
نمای چپ خنک کننده پردازنده کولر مستر MASTERAIR MA612 STEALTH ARGB
2 فن 120 میلی‌متری
112.2 × 129 × 158 میلی‌متر -
6 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
62 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

4
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر Hyper TX3i
1 فن 92 میلی‌متری
79 × 90 × 136 میلی‌متر -
3 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
54.3 فوت مکعب بر دقیقه 2800 دور در دقیقه

5
خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER 103 با نورپردازی
1 فن 92 میلی‌متری
89.5 × 108 × 138.5 میلی‌متر -
3 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
43.1 فوت مکعب بر دقیقه 2200 دور در دقیقه

4
نمای روبرو کولر مستر Blizzard T400i
1 فن 120 میلی‌متری
84 × 120 × 160 میلی‌متر 705 گرم
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
66.3 فوت مکعب بر دقیقه 1600 دور در دقیقه

4.2
نیمرخ جلو و راست خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER T4
1 فن 120 میلی‌متری
72.5 × 131.6 × 152.3 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
70 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

3.9
نیمرخ بالا و چپ خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER 212 LED TURBO با نورپردازی
2 فن 120 میلی‌متری
108 × 120 × 163 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
66.3 فوت مکعب بر دقیقه 1600 دور در دقیقه

3.5
نمای جانبی خنک کننده پردازنده کولر مستر MASTERAIR G200P
1 فن 92 میلی‌متری
39.4 × 92 × 95 میلی‌متر -
2 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
35.5 فوت مکعب بر دقیقه 2600 دور در دقیقه

3.8
نمای جانبی خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER H410R RGB
1 فن 92 میلی‌متری
83.4 × 102 × 136 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
34.1 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

3.3
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر MASTERAIR MA610P ARGB
2 فن 120 میلی‌متری
112.8 × 130.9 × 170.4 میلی‌متر -
6 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
62 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

3.8
نمای چپ خنک کننده پردازنده کولر مستر MASTERAIR MA610P
2 فن 120 میلی‌متری
112.8 × 130.9 × 166.5 میلی‌متر -
6 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
53.38 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

3.7
خنک کننده پردازنده کولر مستر STANDARD COOLER I70
1 فن 120 میلی‌متری
60 × 120 × 120 میلی‌متر -
- پره آلومینیومی
37 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

4.5
خنک کننده پردازنده کولر مستر I71C RGB با نور بنفش
1 فن 120 میلی‌متری
60 × 120 × 120 میلی‌متر -
- پره آلومینیومی
37 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

4
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر HYPER 212 LED TURBO WHITE EDITION با نورپردازی
2 فن 120 میلی‌متری
80 × 120 × 160 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
66.3 فوت مکعب بر دقیقه 1600 دور در دقیقه

4
نمای جانبی خنک کننده پردازنده کولر مستر MASTERAIR MA410M
2 فن 120 میلی‌متری
111.8 × 130.9 × 165.1 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
53.38 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور بر دقیقه

4
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر MASTERAIR MA620P
2 فن 120 میلی‌متری
- -
6 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
53.4 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

4.4
خنک کننده پردازنده کولر مستر MASTERAIR MA620M با نورپردازی
1 فن 120 میلی‌متری
125 × 135 × 165 میلی‌متر 1620 گرم
6 هیت‌پایپ پره‌ آلویمینیومی
57.3 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

3.8
نیمرخ خنک کننده پردازنده کولر مستر T400 PRO RED
2 فن 120 میلی‌متری
84 × 120 × 160 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
66.3 فوت مکعب بر دقیقه 1600 دور بر دقیقه

4.1
نمای چپ خنک کننده پردازنده کولر مستر BLIZZARD T400i RED
1 فن 120 میلی‌متری
84 × 120 × 160 میلی‌متر -
4 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
66.3 فوت مکعب بر دقیقه 1600 دور در دقیقه

3.8
نمای راست خنک کننده پردازنده کولر مستر T20
1 فن 95.5 میلی‌متری
80 × 95 × 117 میلی‌متر -
2 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
25.9 فوت مکعب بر دقیقه 2000 دور در دقیقه

ابعاد و اندازه خنک کننده پردازنده کولر مستر MASTERAIR MA824 STEALTH
2 فن 120 و 135 میلی‌متری
150.6 × 162.2 × 165.6 میلی‌متر -
8 هیت‌پایپ پره آلومینیومی
63.6 فوت مکعب بر دقیقه 1950 دور در دقیقه

3.9
نمای بالای خنک کننده پردازنده کولر مستر i71C
1 فن 120 میلی‌متری
60 × 120 × 120 میلی‌متر -
- پره آلومینیومی
37 فوت مکعب بر دقیقه 1800 دور در دقیقه

بیشتر بخوانیم

قیمت خنک کننده پردازنده Cooler Master

قیمت خنک کننده پردازنده کولر مستر با توجه به نوع خنک‌کننده و مدل‌های مختلف آن، با یکدیگر متفاوت است. خنک‌کننده‌ی پردازنده، یک عضو حیاتی در هر کیس کامپیوتر محسوب می‌شود؛ چرا که پردازنده‌ها هنگام کار کردن، حرارت زیادی تولید می‌کنند و اگر خنک‌کننده‌ای مناسب برای خنک کردن پردازنده وجود نداشته باشد، این قطع حیاتی آسیب جدی خواهد دید. خرید فن سی پی یو کولر مستر یا خنک‌کننده‌ی دیگری که مورد نظر شما است، از این اتفاق جلوگیری می‌کند و به فعالیت با ثبات پردازنده کمک خواهد کرد. پردازنده بدون فن خنک‌کننده قادر به فعالیت نیست.

خنک‌کننده‌ها در شکل‌ها و ابعاد متفاوتی عرضه می‌شوند و شاید انتخاب یک خنک‌کننده‌ی مناسب کمی سخت به نظر بیاید. قیمت خنک کننده سی پی یو Cooler Master یا هر برند دیگری به توان خنک‌کنندگی، ابعاد، دوام و تعداد فن‌ها و پشتیبانی آن از پردازنده‌ها بستگی دارد. کولرمستر خنک‌کننده‌های خود را تقریبا در هر رده‌ی قیمتی تولید کرده است و تنوع خوبی در خنک‌کننده‌های این برند وجود دارد.

قیمت فن سی پی یو Cooler Master نسبت به برخی برندهای مطرح دیگر بازار معقول‌تر است و برخی محصولات خوش قیمت آن مثل Hyper 212 از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین فن‌های پردازنده بازار هستند.

برای مقایسه قیمت فن سی پی یو کولر مستر از فروشگاه‌های مختلف، می‌توانید به تب فروشندگان در بخش محصولات زومیت مراجعه کنید و در صورت نیاز سوالات خود را از کارشناسان زومیت یا سایر کاربران بپرسید.

خرید فن سی پی یو کولر مستر

با وجود مدل‌های بسیار زیاد از خنک‌کننده‌های CPU، انتخاب و خرید یک خنک‌کننده‌ی بادی مناسب کمی دشوار و اذیت‌کننده به نظر می‌رسد، اما با دانستن نکاتی ساده می‌توانید به سادگی خنک‌کننده‌ی مورد نظر خود را پیدا کنید. ابتدا توجه کنید که به چه نوع از خنک‌کننده نیاز دارید؛ به طور کلی خنک کننده پردازنده Cooler Master و سایر شرکت‌ها به دو دسته‌ی خنک‌کننده‌ی بادی و آبی (مایع) تقسیم می‌شوند.

خنک‌کننده‌های بادی با استفاده از هیت‌سینک‌های بزرگ به همراه یک یا دو فن، که روی هیت‌سینک نصب می‌شوند، عمل خنک کردن پردازنده را انجام می‌دهند. جذب گرما از طریق لوله‌های حرارتی (Heat Pipe) انجام می‌شود، هر چه تعداد لوله‌های حرارتی بیش‌تر و هیت‌سینک بزرگ‌تر باشد، قدرت خنک‌کنندگی بالاتر خواهد بود. خنک‌کننده‌های آبی هم، همانطور که از نام آن‌ها پیدا است، از آب برای دفع حرارت پردازنده استفاده می‌کنند. خنک‌کننده‌های آبی، با استفاده از رادیاتور و پمپ، مایع درون خود را از روی پردازنده عبور می‌دهند و گرمای تولید شده توسط پردازنده را دفع می‌کنند. قیمت خنک‌ کننده Cooler Master از نوع بادی بسیار ارزان‌تر از خنک‌کننده‌های مایع است.

هنگام خرید فن پردازنده کولر مستر، باید به ابعاد آن‌ها توجه ویژه داشت؛ برای مثال اگر یک خنک‌کننده‌ی بادی انتخاب کنید اما ارتفاع رم‌های شما زیاد یا عرض کیس شما کم باشد، نمی‌توان خنک‌کننده‌ را روی پردازنده نصب کرد یا اگر خنک‌کننده‌ی آبی انتخاب می‌کنید دقت کنید که رادیاتور آن درون کیس شما جا شود تا مشکلی هنگام نصب نداشته باشید.

یک نکته‌ی مهم دیگر هنگام خرید خنک کننده سی پی یو کولر مستر، توجه به قدرت خنک‌کنندگی است؛ به عنوان مثال اگر پردازنده‌ای میان‌رده یا پایین‌رده دارید، نیاز نیست تا برای آن یک خنک‌کننده‌ی بسیار بزرگ و قوی تهیه کنید، چرا که این کار باعث هزینه‌ی اضافی برای شما می‌شود. اگر از پردازنده‌ای قوی استفاده می‌کنید یا قصد دارید در صورت امکان پردازنده‌ی خود را اورکلاک کنید، انتخاب یک خنک‌کننده‌ی قوی ضروری است.

بیش‌تر تولیدکنندگان خنک‌کننده‌ها، خنک‌کننده‌های خود را همراه با براکت‌هایی عرضه می‌کنند که از بیش‌تر سوکت‌های پردازنده‌های هر دو شرکت اینتل و AMD پشتیبانی می‌کنند. اما گاهی اوقات براکت مخصوص پردازنده‌های نسل جدیدتر، دیرتر وارد بازار کشور می‌شوند و شاید برخی از مدل‌های قدیمی و محبوب براکت‌های جدید را نداشته باشند.

برای بررسی مشخصات فنی و قیمت خنک کننده پردازنده، می‌توانید مدل خنک‌کننده‌ی مورد نظر خود را جست‌وجو کنید و از فروشندگان معتبر اقدام به خرید کنید و اگر سوالی برای شما ایجاد شد، می‌توانید از بخش سوالات کاربران، پرسش خود را مطرح کنید تا کارشناسان زومیت یا سایر کاربران به شما پاسخ دهند.

انواع خنک کننده پردازنده کولر مستر

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، کولر مستر از هر دو نوع خنک‌کننده‌ی بادی و آبی، مدل‌های مختلفی تولید کرده است. خنک کننده بادی CPU کولر مستر از فن و هیت‌سینک‌های با کیفیت برای دفع حرارت استفاده می‌کنند. خنک‌کننده‌های بادی کولر مستر به طور کلی در دو خانواده‌ عرضه می‌شوند که در زیر به آن‌ها اشاره کرده‌ایم:

 • سری MasterAir
 • سری Hyper

خنک کننده پردازنده آبی کولر مستر هم از با کیفیت‌ترین خنک‌کننده‌های آبی موجود در بازار است که در سری‌های اشاره شده در زیر عرضه می‌شوند:

 • سری MasterLiquid
 • سری MasterLiquid Maker
 • سری MasterLiquid Pro
 • سری MasterLiquid Lite

خنک کننده مایع یا بادی، کدام بهتر است؟

انتخاب یک خنک‌کننده‌ی مناسب به بودجه‌ی خرید و نیاز شما بستگی دارد. خنک‌کننده‌های آبی عموما توان خنک‌کنندگی بالاتری نسبت به خنک‌کننده‌های بادی دارند؛ همچنین سروصدای کم‌تری هنگام کار کردن ایجاد می‌کنند و فضای زیادی برای نصب آن‌ها نیاز نیست اما ممکن است به مرور زمان، پمپ این خنک‌کننده‌ها دچار مشکل شود یا حتی خنک‌کننده دچار نشتی شود. همچنین به سازگاری بخش رادیاتور با کیس خود باید توجه کنید.

از طرف دیگر، خنک‌کننده‌های بادی از مشکلاتی مثل نشتی یا خرابی پمپ رنج نمی‌برند. این خنک‌کننده‌ها تقریبا راحت روی پردازنده نصب می‌شوند و توان خنک‌کنندگی خوبی دارند. در صورت خرابی فن‌ها، می‌توان به راحتی آن‌ها را جایگزین کرد اما این خنک‌کننده‌ها فضای بسیار زیادی برای نصب نیاز دارند، به دلیل طراحی پره پره‌ی هیت‌سینک، گرد و غبار زیادی به خود می‌گیرند و ممکن است که کمی پرسروصدا باشند، اما قیمت آن‌ها بسیار ارزان‌تر از قیمت خنک‌کننده‌ مایع است.

پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیش‌تر از سازوکار انواع خنک‌کننده‌ها، مقاله‌ی آشنایی با انواع خنک کننده پردازنده را که در زومیت نگارش شده است، بخوانید. خنک کننده پردازنده کولر مستر معمولا قیمت بالایی دارد و اگر به دنبال گزینه‌های ارزان‌قیمت هستید می‌توانید قیمت خنک کننده پردازنده دیپ کول یا قیمت خنک کننده پردازنده گرین را در زومیت جستجو کنید.

سوالات متداول زومیت

 • خنک کننده بادی کولر مستر بهتر است یا دیپ کول؟

  هر دو شرکت کولر مستر و دیپ کول از تولیدکنندگان بزرگ انواع خنک‌کننده‌ها هستند و رقابت شدیدی با یکدیگر دارند و کیفیت محصولات این هر دو شرکت بسیار خوب است. برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانید سوالات خود را از کارشناسان زومیت یا سایر کاربران بپرسید.

 • خنک کننده سی پی یو کولر مستر ساخت کجا است؟

  Cooler Master یک شرکت تایوانی در زمینه‌ی ساخت انواع قطعات اصلی و جانبی کامپیوتر است. محصولات این شرکت در چین تولید می‌شوند و در سراسر دنیا به فروش می‌رسند.

راهنمای خرید و جدیدترین بررسی‌ها

مشاهده همه