فولکس‌واگن

فولکس‌واگن شرکت خودروسازی آلمانی و جزو برندهای گروه فولکس‌واگن است. این گروه هم‌اکنون بزرگترین خودروساز اروپا بوده و بعد از جنرال موتورز دومین شرکت بزرگ خودروسازی جهان محسوب می‌شود.

| ۱۲:۴۰ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | 6 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | 7 دیدگاه

| ۱۲:۵۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | + دیدگاه

| ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | 21 دیدگاه

| ۰۸:۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | 16 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | 11 دیدگاه

| ۰۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | 7 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | + دیدگاه

| ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | 13 دیدگاه

| ۲۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | + دیدگاه

| ۱۱:۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | 6 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | 5 دیدگاه

| ۱۸:۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | 14 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید