تی اس ام سی

تی اس ام سی / TSMC یا شرکت صنایع نیمه‌رسانای تایوان (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) شرکت تایوانی و بزرگ‌ترین سازنده‌ی قطعات نیمه‌هادی مانند پردازنده‌ها است.

| ۱۰:۲۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | 15 دیدگاه

| ۱۴:۳۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | 1 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | 5 دیدگاه

| ۱۶:۴۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | 16 دیدگاه

| ۱۹:۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | 1 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | 14 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۲۱:۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | 8 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | 18 دیدگاه

| ۱۴:۴۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | 12 دیدگاه

| ۱۸:۵۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | 6 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | 2 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | 1 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | 30 دیدگاه

| ۱۹:۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | 7 دیدگاه

| ۲۱:۴۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | 2 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | 26 دیدگاه

| ۱۷:۵۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | 7 دیدگاه

| ۲۲:۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | 4 دیدگاه